Mở trình đơn chính

"Đừng nhầm lẫn với Hoàng đế"

Hoàng tế (皇婿) xưa là danh xưng của chồng công chúa, tức con rể của vua. Về sau khi tên gọi phò mã trở nên phổ biến hơn cho danh xưng/tước hiệu này, hoàng tế thành danh xưng của chồng nữ hoàng và vương tế là danh xưng của chồng nữ vương.

Nhân vật nổi bậtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi