Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Memberofc1/Lưu 2”

Trang mới: “== Chú thích nguồn gốc == Mời bạn tham khảo Trợ giúp:Cước chú. Cái tôi thấy thiếu thường là tựa đề và tên tác giả. …”
(Trang mới: “== Chú thích nguồn gốc == Mời bạn tham khảo Trợ giúp:Cước chú. Cái tôi thấy thiếu thường là tựa đề và tên tác giả. …”)
(Không có sự khác biệt)