Thánh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thánh (chữ Hán: 聖) là từ ngữ thể hiện sự thiêng liêng, cao cả, tôn kính, thường dùng để miêu tả phẩm chất của các vị thần thánh, thiên sứ, tiên nhân hoặc các thánh nhân.

Thánh chỉ
Danh hiệu trong tôn giáo
Phật & Phật Mẫu
& Như Lai & Phật tử
Bích-chi Phật & A-la-hán
& Thanh Văn
Đại bồ tát & Bồ tát nhỏ
& Bồ tát
Tiên / Tiên nữ
Thứ Tiên / Đại Tiên / Tiểu Tiên
Thánh & Thánh Mẫu & Thánh vương
Thánh nữ & Thánh Linh & Thánh cậu
Trung thánh &
Đại thánh & Tiểu thánh
Chúa & Nữ Chúa
Chúa Con & Chúa Cha
Thần & Á thần
Mẫu thần & Nữ thần
Tiểu Thần & Trung Thần &
Đại Thần

Ngoài ra Thánh có thể đề cập tới:

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa