Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Không gian Wikipedia

Quy định, hướng dẫnSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Quy định Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Trang quy định Wikipedia
{{Legal policy}}

liên kết thảo luận sửa

Legal policy
{{Hướng dẫn Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Hướng dẫn Wikipedia
{{Subcat guideline}}

liên kết thảo luận sửa

[[Category:{{{1}}} Wikipedia|Danh sách bản mẫu/Không gian Wikipedia]] Subcat guideline
{{Danh sách quy định}}

liên kết thảo luận sửa

Danh sách quy định
{{Quy định nội dung Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Quy định nội dung Wikipedia
{{Quy định ứng xử Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Quy định ứng xử Wikipedia
{{Chính sách pháp lý Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Chính sách pháp lý Wikipedia
{{Danh sách hướng dẫn}}

liên kết thảo luận sửa

Hướng dẫn Wikipedia
Cơ bản
Giới thiệu Wikipedia
Quy định và hướng dẫn
Viết bài mới
Văn phong và mã wiki
Cẩm nang văn phong
Cú pháp và mã wiki
Nội dung
Xung đột lợi ích
Đừng chép nguyên văn
Quy định sử dụng hình ảnh
Thái độ trung lập
Thông tin kiểm chứng được
Nội dung vô nghĩa
Trang cá nhân
Tiêu chuẩn mục từ
Độ nổi bật
Phân loại
Trang con
Thể loại, danh sách, hộp
Danh sách
Thể loại
Soạn bài
Táo bạo
Tạo mạng lưới
Tóm lược sửa đổi
Kích thước mục từ
Thảo luận
Hướng dẫn trang thảo luận
Ký tại trang thảo luận
Ứng xử
Phép ứng xử
Đừng gây rối để chứng tỏ quan điểm
Đừng cắn người mới đến
Đừng lạm dụng
Danh sách hướng dẫn
{{IncGuide}}

liên kết thảo luận sửa

Độ nổi bật
{{Cách thức}}

liên kết thảo luận sửa

Cẩm nang biên soạn

Thông tinSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Trang thông tin}}

liên kết thảo luận sửa

Trang thông tin Wikipedia
{{Wikipedia how-to}}

liên kết thảo luận sửa

Wikipedia how-to
{{Supplement}}

liên kết thảo luận sửa

Trang hướng dẫn bổ sung

Bài luậnSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Bài luận}}

liên kết thảo luận sửa

Bài luận Wikipedia
{{Bài luận hài hước}}

liên kết thảo luận sửa

Bài luận hài hước Wikipedia
{{Hài hước}}

liên kết thảo luận sửa

Hài hước Wikipedia

Dự án WikiSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Dự án Wiki}}

liên kết thảo luận sửa

Dự án Wiki

Thông báoSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Tóm tắt}}

liên kết thảo luận sửa

Đầu trang, dùng để tóm tắt nội dung trong vài câu.
{{lỗi thời}}

liên kết thảo luận sửa

Trang Wikipedia lỗi thời
{{Chú ý}}

liên kết thảo luận sửa

Chú ý
{{Cảnh cáo}}

liên kết thảo luận sửa

Cảnh cáo
{{Caution}}

liên kết thảo luận sửa

Caution

KhácSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{BQV chú ý}}

liên kết thảo luận sửa

BQV chú ý
{{Việc cần làm}}

liên kết thảo luận sửa

Việc cần làm