Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Không gian Wikipedia

Quy định, hướng dẫnSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Quy định Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Trang quy định Wikipedia
{{Legal policy}}

liên kết thảo luận sửa

Legal policy
{{Hướng dẫn Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Hướng dẫn Wikipedia
{{Subcat guideline}}

liên kết thảo luận sửa

Subcat guideline
{{Danh sách quy định}}

liên kết thảo luận sửa

Danh sách quy định
{{Quy định nội dung Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Quy định nội dung Wikipedia
{{Quy định ứng xử Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Quy định ứng xử Wikipedia
{{Chính sách pháp lý Wikipedia}}

liên kết thảo luận sửa

Chính sách pháp lý Wikipedia
{{Danh sách hướng dẫn}}

liên kết thảo luận sửa

Danh sách hướng dẫn
{{IncGuide}}

liên kết thảo luận sửa

Độ nổi bật
{{Cách thức}}

liên kết thảo luận sửa

Cẩm nang biên soạn

Thông tinSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Trang thông tin}}

liên kết thảo luận sửa

Trang thông tin Wikipedia
{{Wikipedia how-to}}

liên kết thảo luận sửa

Wikipedia how-to
{{Supplement}}

liên kết thảo luận sửa

Trang hướng dẫn bổ sung

Bài luậnSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Bài luận}}

liên kết thảo luận sửa

Bài luận Wikipedia
{{Bài luận hài hước}}

liên kết thảo luận sửa

Bài luận hài hước Wikipedia
{{Hài hước}}

liên kết thảo luận sửa

Hài hước Wikipedia

Dự án WikiSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Dự án Wiki}}

liên kết thảo luận sửa

Dự án Wiki

Thông báoSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Tóm tắt}}

liên kết thảo luận sửa

Đầu trang, dùng để tóm tắt nội dung trong vài câu.
{{lỗi thời}}

liên kết thảo luận sửa

Trang Wikipedia lỗi thời
{{Chú ý}}

liên kết thảo luận sửa

Chú ý
{{Cảnh cáo}}

liên kết thảo luận sửa

Cảnh cáo
{{Caution}}

liên kết thảo luận sửa

Caution

KhácSửa đổi

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{BQV chú ý}}

liên kết thảo luận sửa

BQV chú ý
{{Việc cần làm}}

liên kết thảo luận sửa

Việc cần làm