Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng hòa – Theo ngôn ngữ khác