Hoan nghênh sửa

  Xin chào MohamedSaheed~viwiki!
  Wikipedia tiếng Việt đến nay đã có 1.291.441 bài, đó là kết quả đóng góp quý báu của rất nhiều thành viên trong Wikipedia, mà mọi người đều bắt đầu như bạn. Bạn đã khởi đầu rất tốt và mong rằng bạn sẽ mang đến những đóng góp có giá trị cho quyển bách khoa toàn thư mở này.
 
Mời bạn giới thiệu về bản thân tại trang thành viên:MohamedSaheed~viwiki.
Khi thảo luận, bạn nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã ~~~~!.
Bạn hãy nhớ các nguyên tắc
  không viết những gì không bách khoa,
  không truyền lên hình ảnh thiếu nguồn gốc,
  không vi phạm quyền tác giả.
Đầu tiên bạn nên mạnh dạn
  thử mọi liên kết mà bạn muốn,
  thử sửa bài thoải mái tại đây,
  đề nghị giúp đỡ của bất cứ ai.
Những chỉ dẫn có ích: các câu thường hỏi, cách viết bài mới, soạn thảo bài, trình bày bài, sách hướng dẫn.
Welcome to the Vietnamese Wikipedia, and thank you for registering! If you do not speak Vietnamese, feel free to use our guestbook for non-Vietnamese speakers.

Lời khuyên cuối cùng, bạn hãy làm lần lượt: thử, đọc, hỏi rồi hẵng viết. Chúc bạn thành công.

  Nguyễn Dương Khang 02:25, 19 tháng 1 2008 (UTC).

Lịch sử Iran sửa

Bài Lịch sử Iran mà bạn đã tạo ra đang có nghi cơ bị xóa vì nó không có nội dung. Hiện nay bài viết chỉ có một cái sườn mà thôi. Đề nghị bạn bổ sung bài này để nó khỏi bị xóa bỏ. Nguyễn Hữu Dng 22:14, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn không cần dịch hết bài. Bạn có thể dịch một vài ba câu đầu giới thiệu là đủ. Cảm ơn các đóng góp của bạn. Nguyễn Hữu Dng 22:44, ngày 20 tháng 1 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lịch sử Ai Cập sửa

Tôi thấy bạn viết bài Ai Cập thuộc La Mã; vậy tôi thỉnh cầu bạn viết tất cả các bài chưa có trong Tiêu bản:Lịch sử Ai Cập. Vậy nhé, cảm ơn!. 96.229.179.106 (thảo luận) 06:29, ngày 2 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chào bạn 96.229.179.106. Tôi sẽ cố gắng. Mong bạn góp ý để tôi có thể cải thiện khi viết bài. MohamedSaheed (thảo luận) 22:13, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC).Trả lời[trả lời]

Để viết bài Lịch sử Ai Cập thuộc Ottoman, bạn thử xem qua bài Lãnh thổ Ai Cập, Đế quốc Ottoman, nhưng nên nhớ là 2 bài khác nhau. NapoleonQuang (thảo luận) 07:17, ngày 2 tháng 4 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xin mời tham gia biểu quyết bầu chọn bài viết chọn lọc M134

Nhà Muhammad Ali sửa

Tôi vừa tạo bài Ai Cập dưới thời nhà Muhammad Ali, nhưng chưa xong, nếu được bạn hãy viết tiếp và kiểm tra xem tôi dịch có hợp không, cảm ơn. NapoleonQuang (thảo luận) 20:50, ngày 7 tháng 7 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhờ sửa

Nhờ bạn kiểm tra hộ tôi tên Ba Tư, cũng như Anh hóa của các hoàng đế Ba Tư Sassanid, Safavid. cám ơn trước.Ti2008 (thảo luận) 10:03, ngày 28 tháng 7 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lịch sử Ai Cập sửa

Tôi có chút ý kiến. Đó là bài Ai Cập dưới thời nhà Muhammad Ali, bạn hãy viết các sự kiện lịch sử cho đến năm 1953 khi triều đại chấm dứt. Tức là bài Ai Cập hiện đại sẽ chỉ trình bày sự kiện từ 1953 khi Ai Cập trở thành 1 cộng hòa. NapoleonQuang (thảo luận) 19:25, ngày 3 tháng 8 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi đồng ý MohamedSaheed (thảo luận) 20:54, ngày 6 tháng 8 năm 2008 (UTC).Trả lời[trả lời]
Ở trang lịch sử Ai Cập, chắc là nên sửa lại thời gian, thời kỳ thuộc Ottoman đã kết thúc năm 1805, sau đó là thời nhà Mohamad Ali đến năm 1953, tức là thời hiện đại bắt đầu năm 1953. NapoleonQuang (thảo luận) 18:49, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Khái niệm sửa

Tôi có chuyện chưa rõ lắm. Bài Ai Cập thuộc Ottoman, bên wiki Mỹ, nói là giai đoạn này kéo dài đến năm 1914, nhưng có vẻ như bài viết chỉ nói đến năm 1805. Rồi bài Lãnh thổ Ai Cập, đế quốc Ottoman, nói là Ai Cập thuộc Ottoman từ 1517 đến 1914, nhưng bài viế này hầu như chỉ đề cập sự kiện ở thế kỷ 19. Và bài Ai Cập hiện đại tiếp sau đó lại đề cập sự kiện lùi lại đến tận thế kỷ 18. Tại sao gần như cùng thời gian mà nhiều lại có nhiều bài về nó và lại nhiều tựa đề khác nhau, sao mà rắc rối quá. Vì vậy bạn có thể giải thích được không, theo bạn thì nên chia giai đoạn LSAC như thế nào? NapoleonQuang (thảo luận) 04:00, ngày 12 tháng 10 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài Ai Cập thuộc Ottoman, bên wiki Mỹ, được phê bình trong trang thảo luận là "This article is badly worded, and verb tenses are switch randomly, including use of the first person when referring to events in the 1800s...".
Bài "History of Egypt under the Muhammad Ali dynasty" thì được bảo quản viên để tiêu bản ở đầu bài là "To comply with Wikipedia's quality standards, this article may need to be rewritten.".
Bài Lãnh thổ Ai Cập, đế quốc Ottoman khá sơ khai và đáng lý ra nên nhập chung vào bài Ai Cập thuộc Ottoman, nhưng trong trang thảo luận có giải thích là "This article is within the scope of WikiProject Former Countries, a collaborative effort to improve Wikipedia's coverage of now-defunct states and territories (and their subdivisions)."
Khi chúng ta xem qua các phiên bản lớn của bài LSAC như tiếng Đức, Pháp, Tây Ban Nha, v.v... (tên các triều đại và năm thì chúng ta nhận ra dễ dàng) thì thấy cách chia thời đại tuy cũng khá giống, nhưng đều không hoàn toàn giống phiên bản tiếng Anh.
Phần đông dựa theo bộ sử của Manetho để gộp mấy ngàn năm lịch sử trước năm 332 TCN vào một giai đoạn "Ai Cập Cổ Đại". Tuy nhiên phiên bản tiếng Anh chẳng hạn lại nhánh ra thời "Ai Cập thuộc Ba Tư", về niên đại hoàn toàn nằm trong thời "Ai Cập Cổ Đại", nhưng là một bài song song với bài này. Xét theo lẽ công bình, thì cũng phải có những bài "Ai Cập thuộc Hyksos", "Ai Cập thuộc Nubia", v.v...MohamedSaheed (thảo luận) 15:46, ngày 1 tháng 11 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thật ra cần gì phải có bài Ai Cập thuộc Hyksos, Ai Cập thuộc Nubia. Sẽ có các bài này dưới cái tên Vương triều thứ 15Vương triều thứ 25.Ti2008 (thảo luận) 15:52, ngày 3 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Theo lý luận đó thì cũng phải bỏ bài Ai Cập thuộc Ba Tư mà giữ bài Vương triều thứ 27Vương triều thứ 31. Bạn nghĩ sao ? MohamedSaheed (thảo luận) 21:10, ngày 7 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Great Seljuq Empire sửa

Cho tôi hỏi nên dịch nó là đế quốc Đại Seljuq hay đế quốc Seljuq hay đế quốc Seljuq vĩ đại?Cám ơn trước.Ti2008 (thảo luận) 02:54, ngày 4 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Ghaznavid Empire sửa

Nên gọi đây là Đế quốc Ghazni hay Đế quốc Ghaznavid?Ti2008 (thảo luận) 01:34, ngày 11 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có lẽ cũng nên có bài Ai Cập thuộc HyksosAi Cập thuộc Nubia đấy.Ti2008 (thảo luận) 01:34, ngày 11 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lịch sử Ai Cập thuộc Ottoman sửa

Tôi vừa viết bài này, mời bạn viết bạn bổ sung.Ti2008 (thảo luận) 02:31, ngày 17 tháng 12 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tiêu bản:LSAC sửa

Bạn cho thêm vào 4 triều đại giữa Ai Cập thuộc Ả Rập và Ottoman, như vậy có nên không. Theo tôi nghĩ thì không cần đâu. Chúng ta nên tính các triều đại đó vô luôn bài Ai Cập thuộc Ả Rập, cũng giống như lúc Alexandros Đại đế cai trị Ai Cập cũng tính vô luôn thời Ai Cập thuộc Hy Lạp. Bởi vì đã có vô số triều đại cai trị Ai Cập độc lập, vậy mà trên tiêu bản chỉ nói đến một số thì hơi hơi thiên vị đấy. Bạn nghĩ sao? 207.233.65.48 (thảo luận) 18:34, ngày 19 tháng 3 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bạn xem LSAC phiên bản Wiki Pháp (Histoire de l'Egypte). Họ có mỗi bài cho 30 triều đại Cổ Ai Cập và 4 triều đại giữa Ai Cập thuộc Ả Rập và Ottoman. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thể góp phần dựng tiêu bản và viết bài cho Wiki tiếng Việt về 30 triều đại đó, mỗi triều đại một bài. Ngoài ra, tôi cũng thấy tách thêm bài Ai Cập thuộc nhà Argead cũng là điều hợp lý. Tôi nhớ có đọc đâu đó một lời thảo luận của bạn Napoleon Quang (là bạn chăng ?) hỏi tại sao mình lại phải cứ dùng quá nhiều tiếng Anh. Tôi thấy ý kiến đó có lý. Mà tôi cũng thấy từ lâu là không có gì bắt buộc Wiki tiếng Việt phải theo rập khuôn cách bố trí các bài của Wiki tiếng Anh. Tôi đã có lời giải thích lý do ở đầu bài Ai Cập thuộc Ả Rập tại sao tôi không theo cách bố trí của Wiki tiếng Anh hiện giờ. Như nhà Triệu ở VN, rất nhiều người không muốn sắp vào thời Bắc thuộc, vì có rất nhiều lý do. Về bài Ai Cập dưới thời nhà Muhammad Ali, sở dĩ tôi để trong ngoặc một số tiếng Anh là để ai muốn có thể tiện tra cứu trên Google, nhưng khi tôi thấy những chữ đó bị xóa đi (có thể là do bạn ?) thì tôi thấy cũng có lý. Đối với tôi thì tinh thần tự lập tự cường vẫn hơn, và tôi đang nghĩ đến việc thảo luận với các thành viên Wiki VN quan tâm đến môn lịch sử về việc đổi tên một số bài theo tiếng bản xứ (hoặc ý nghĩa tiếng Việt) thay vì giữ dạng tiếng Anh, chẳng hạn đổi bài "nhà Sassanid" thành "nhà Sassanian" (tiếng Ba Tư) hay "nhà Sassan" (ý nghĩa tiếng Việt) vì tiếp vĩ ngữ "id" là viết theo lối tiếng Anh. Mong bạn đồng ý. MohamedSaheed (thảo luận) 22:04, ngày 12 tháng 4 năm 2009 (UTC).Trả lời[trả lời]
Suy nghĩ lại một chút, tôi lại thấy không cần tách thêm bài Ai Cập thuộc nhà Argead, bởi vì thời Ai Cập thuộc La Mã cũng có nhiều triều đại, và thời Ai Cập thuộc Ả Rập cũng có các nhà Omeyyadnhà Abbasid. MohamedSaheed (thảo luận) 23:38, ngày 12 tháng 4 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi tán thành, chúng ta nên viết theo dạng tiếng Việt cho dễ đọc. Thậm chí trước đây tôi đọc sách thấy viết thẳng theo kiểu Việt là Môhamét chứ chưa bao giờ thấy cách viết Mohammad trong tiếng Việt. Bạn hãy sửa nhé. 207.233.67.8 (thảo luận) 18:59, ngày 21 tháng 4 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Muhammad là cách phát âm chính gốc của người Ả Rập vùng Mecca. Xưa tiếng Anh hay viết MohammedMohammedan (xem các tự điển cũ) nhưng nay họ cũng sửa theo chính gốc. Trong đoạn trên, khi nói "nhà Sassan" thì tôi vẫn tôn trọng cách phát âm theo chính gốc của tên vị tổ dòng họ này. Ngoài ra, vẫn có những bài viết tiếng Việt - với cái nhìn khách quan - dùng cách viết Mohammed thay vì Môhamét như http://my.opera.com/ngsinh/blog/th-4 chẳng hạn.MohamedSaheed (thảo luận) 09:13, ngày 3 tháng 5 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thánh và Thượng đế sửa

Xin hỏi tại sao lại phải đổi Thánh Allah thành Thượng đế Allah trong bài "Vụ khủng bố nhà hát Dubrovka Moskva" vậy.Nguyễn Trường Thịnh (thảo luận) 06:40, ngày 15 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Allah, theo tiếng Ả Rập, đối với cả tín đồ Thiên Chúa giáo lẫn tín đồ Islam, đều có nghĩa là Đấng Tạo Hóa hay Thượng Đế. Vì vậy, để được chính xác hơn, xin viết là Thượng Đế Allah thay vì Thánh Allah. Trân trọng. MohamedSaheed (thảo luận) 21:10, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Các triều đại của đế quốc Ba Tư sửa

Theo tôi các vương triều Medes, Macedonia - Seleucid, Ghazni, Seljuk và Y Nhi v.v... nên được xem là của đế quốc Ba Tư, cũng giống như danh sách vua VN hiện nay có cả nhà Triệu. Ti2008 (thảo luận) 14:18, ngày 23 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mâu thuẫn: Bài nhà Achaemenid cho là ông Teispes chiếm Parsua, nhưng en wiki nói ổng chiếm Anshan, đồng thời xưng vương ở Anshan. Đồng thời en wiki xem cái ông anh của Cyrus I (khó nhớ tên quá) là quốc vương của Ba Tư, chứ ko phải là cái xứ Parsua gì đó mà bạn nói. Ko biết tài liệu nào đúng đây?Ti2008 (thảo luận) 14:24, ngày 23 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Các triều đại của đế quốc Ba Tư 2 sửa

Theo tôi, vẫn có thể nói Media, Macedonia v.v... là triều của Ba Tư, vì các đế quốc Perses trước sau đó chiếm lĩnh toàn bộ Iran, và được gọi là đế quốc Ba Tư. Đồng thời tôi cũng đã nói là danh sách quốc vương VN hiện nay có cả nhà Triệu.Ti2008 (thảo luận) 09:29, ngày 25 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nếu làm theo ý bạn, thì chắc Arsacid ko phải triều đại Ba Tư.Ti2008 (thảo luận) 09:29, ngày 25 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Như vậy, ta sẽ cho Medes, Seleucid, Y Nhi v.v... vào các triều đại của Đế quốc Ba Tư chứ?Ti2008 (thảo luận) 14:13, ngày 25 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Các vua Hồi Ba Tư sửa

Thành viên VietLong nói các vị này là vua chứ ko phải hoàng đế, nhưng tôi nghĩ là hoàng đế. Sách của bạn nói thế nào?Ti2008 (thảo luận) 14:17, ngày 25 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hahamanish sửa

Sách của bạn có nói ông ta 50% ko có thật ko nhỉ?Ti2008 (thảo luận) 14:20, ngày 25 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vị hoàng đế khai quốc của Ba Tư sửa

Thêm 1 vấn đề mới đây! Nếu nói Medes là triều đại đầu tiên thì Cyrus Đại đế ko thể là hoàng đế khai quốc Ba Tư theo như các sử liệu xưa và nay. Như vậy, càng nghĩ càng thấy cách sắp đặt nay là đúng.Ti2008 (thảo luận) 15:42, ngày 25 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

the Magnificent sửa

1 vị hoàng đế Ottoman cũng có ngoại hiệu này, và sách 1001 nhân vật lịch sử thế giới, tác giả: Ngọc Lê dịch là Uy Vũ, vậy sao bạn ko dùng cách dịch tương tự đối với Isma'il Pasha, từ Lộng Lẫy đó có sách nào ghi đâu?Ti2008 (thảo luận) 02:19, ngày 28 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi cũng thấy ko có từ điển nào dịch magnificent - uy vũ. Nhưng theo Ti2008, Suleiman the Magnificent, tức Suleyman I hoàng đế nhà Ottoman, đã được sách 1001 nhân vật và sự kiện lịch sử thế giới (đem trả mất rồi) dịch là Suleyman Uy vũ -> Bất cứ 1 ông vua nào có ngoại hiệu trên cũng được dịch là XXX Uy vũ, theo kiểu Cyrus Đại đế, Darius Đại đế, Xerxes Đại đế, Alexandros Đại đế, Antiochus Đại đế, Mithridates Đại đế, Tigranes Đại đế (còn nhiều đại đế lắm) v.v...Hakhamanish (Thảo luận) 10:44, ngày 3 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thậm chí ông Pompey the Great ko bao giờ làm vua mà cũng được dịch là “Pompey Đại đế”.Ti2008 (thảo luận) 10:36, ngày 6 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Parthia sửa

Bạn có tài liệu về Ba Tư, vậy nhờ bạn bổ sung cho hai bài ParthiaNhà Arsacid.Ti2008 (thảo luận) 03:41, ngày 29 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tiêu bản: Vua Ba Tư sửa

Nhờ Saheed kiểm tra hộ tiêu bản này và cho biết rằng tiêu bản có thiếu sót vị vua nào không?Ti2008 (thảo luận) 11:31, ngày 29 tháng 7 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vĩ đại sửa

Đồng ý với lý luận của bác. Kiểu vua như Suleiman the Magnificent thì cả 4 từ Đại đế, Vĩ đại, Uy vũ, Lộng lẫy đều hợp lý.Ti2008 (thảo luận) 01:11, ngày 10 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Loại vua bù nhìn như Herod the Great thì nên dịch thế nào nhỉ? Lãnh thổ của ông ta hẹp (ko xứng là đại đế), mà ông ta ko đáng kính đến độ gọi là Vĩ đại.Ti2008 (thảo luận) 01:43, ngày 11 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mời bác xem thảo luận Alfred Đại đế, trungda và meotrangden đã giải thích.Hakhamanish (Thảo luận) 16:56, ngày 14 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi cũng thấy ngạc nhiên là Antiochus IIIAla ad-Din Muhammad đều là hai vua giỏi nhưng bại trận, vậy mà sao ông Antiochus có danh hiệu Đại đế trong khi ông kia không có?Hakhamanish (Thảo luận) 15:42, ngày 16 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đồng thời nhờ Saheed xem thảo luận của anh Trungda trong Thảo luận:Pompey.Hakhamanish (Thảo luận) 15:46, ngày 16 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có bài en:List of people known as The Great, lúc nào tôi xem thử.Hakhamanish (Thảo luận) 15:49, ngày 16 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vâng, hiện nay tôi chưa thể dịch bài này sang vi. wikipedia. Thiết nghĩ nếu bài đó có nhiều vua Rama the Great, và cả Shihanouk the Great nữa, thì phải có Đinh Tiên Hoàng The Great, Lê Đại Hành The Great, Trần Nhân Tông The Great và Lê Thánh Tông The Great v.v...Hakhamanish (Thảo luận) 09:40, ngày 17 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vả lại tôi muốn hỏi bác nên gọi Suleiman the Magnificent nhà Ottoman thế nào là hợp lý nhất?Hakhamanish (Thảo luận) 15:56, ngày 16 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cuộc khởi nghĩa Hugronaphor sửa

Theo tôi không nên gọi bọn ông Hugronaphor là vua này vua nọ, mà chỉ nên gọi là thủ lãnh. Thiết nghĩ Hugronaphor cũng giống như Trần Cảo, Hồng Tú Toàn (ko được liệt vào danh sách vua Việt, vua Tàu).Hakhamanish (Thảo luận) 15:07, ngày 17 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đại đế sửa

Xem ra thì Ala ad-Din Muhammad rất xứng với danh hiệu này. So với 1 đại đế khác là Antiochus III, ông ta thành công hơn: đã trả thù được vua Muhammad của Ghorid - người đã từng đánh bại ông ta, trong khi Antiochus III không trả thù Ptolemy IV.Hakhamanish (Thảo luận) 11:50, ngày 20 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

The Magnificent sửa

Tôi thấy vua Suleyman I nhà Ottoman còn được gọi là Suleyman Uy vũ, Suleyman Hoành tráng, v.v... đôi khi Đại đế. Ta có thể áp dụng các cách gọi trên với Ismail Pasha.--Hakhamanish (Thảo luận) 04:31, ngày 29 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Các vương triều Ba Tư sửa

Saheed có thể kể ra tất cả tên tiếng Ba Tư của các vương triều ấy ko? Và tên gốc của các vua triều Mada và Ashkanian (dài lắm D:) --Hakhamanish (Thảo luận) 01:40, ngày 30 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nếu theo bác tiếp ngữ id là của tiếng Hy Lạp, thì để bài Seleucid là đúng.--Hakhamanish (Thảo luận) 01:40, ngày 30 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Và mời Saheed viết tiếp cho lịch sử Iran, tôi đã viết sơ qua nhà Safaviya 2 ý là Ismail đánh đổ các triều đại nhỏ, và bị vua Thổ Nhĩ Kỳ là Selim I đánh bại tại trận Chaldiran.--Hakhamanish (Thảo luận) 01:45, ngày 30 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tên bài sửa

Tuy nhiên, tôi lại ưu tiên cho Darius I, Xerxes I hơn là Darayavaush I, Khsayarsha I, vì lẽ:

Nói tóm lại là tôi đồng ý cách gọi nhà Sassanid hoặc nhà Sassan, còn Sassan thị nghe quá lạ, vả lại triều đại này quy mô lớn hơn Phục Hy thị và Thần Nông thị - vốn chỉ là những tù trưởng bộ lạc.--Hakhamanish (Thảo luận) 08:46, ngày 1 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Riêng trường vua Macedonia, Nga, Pháp, thì ít nhiều người Việt vẫn biết Alexandros, Pyotr, Napoléon (quá dễ nhận ra, chỉ thêm 1 dấu sắc).--Hakhamanish (Thảo luận) 09:44, ngày 31 tháng 8 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cũng theo như tôi đã nói, tôi chỉ chấp nhận tên Safavid. Một phần là vì tất tần tật người Việt đều biết tên này, một phần chính là vì sự lẫn lộn Azerbaijan và Ba Tư và bác đã nêu.--Hakhamanish (Thảo luận) 08:51, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Selim the Stern sửa

Saheed có đồng ý với cách dịch 'Selim Hà khắc' không?--Hakhamanish (Thảo luận) 07:57, ngày 2 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Campaspe sửa

Có cái này đã gửi cho đồng chí Khov và Ledinhthang, cũng xin gửi cho Saheed. Bác hãy xem hộ coi trong sách của Pliny có nói gì về 'bồ' của Alexandros Đại đế và họa sĩ Apelles ko?--Hakhamanish (Thảo luận) 02:41, ngày 4 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Về tên gốc các vương triều Ba Tư sửa

Nhờ Saheed hỏi hộ bác Ba Tư nào đó xem tại sao Darius I lúc được gọi là Dārayavahuš mà lúc thì gọi là Darayavaush. Đồng thời tại sao Kourosh-e Bozorg còn gọi là Kūrošé Bozorg. Vậy không lẽ ông này là Kouroshe Đại đế chứ ko phải là Kourosh Đại đế?--Hakhamanish (Thảo luận) 02:56, ngày 5 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Sau khi nghĩ lại, tôi đã thấy khác:

 • Trong các tên gốc đó có Sassanian lại dễ nhận dạng (chỉ -d +an) thôi, Safaviyan cũng tương tự.
 • Hakhamaneshian - Achaemenid cũng tương tự như Antiokhos - Antiochus. Mà ta đã đổi Antiochus thành Antiokhos, vậy tội gì ko đổi Achaemenid thành Hakhamaneshian.
 • Vì vậy, tôi lại dùng các tên gốc. Mà này, cũng vì thế nên tôi mới có câu hỏi bên trên.--Hakhamanish (Thảo luận) 03:00, ngày 5 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Về nhà Safaviyan, tôi thống nhất cách gọi này vì đây là triều đại của Đế quốc Ba Tư.--Hakhamanish (Thảo luận) 13:17, ngày 5 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vậy thì dự định dùng tên gốc về các bài Ba Tư coi như tuyệt vọng!--Hakhamanish (Thảo luận) 09:03, ngày 6 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tiêu bản: Lịch sử Iran sửa

Mời Saheed kiểm tra lại tiêu bản này, tôi vừa sửa đổi.--Hakhamanish (Thảo luận) 14:10, ngày 6 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Và cả tiêu bản lịch sử Iran tổng quan nữa. Đồng thời nhờ bác cho biết tên gốc của nhà Môgôn.--Hakhamanish (Thảo luận) 06:28, ngày 10 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi đã phát hiện tên gốc của nhà Môgôn là Mogul. À, mà Kaykhusraw là cái ông nào vậy Saheed?--Hakhamanish (Thảo luận) 12:00, ngày 10 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trước đây, khi viết các bài Jamshid, Kavehnhà Kayanian, tôi đã thấy nghi nghi, nhưng hỏi Saheed cho chắc ăn. Theo thiển ý của tôi thì truyền nhân có nghĩa là do người trên trời phái xuống, mà Kaykhusraw I-III nhà Seljuk không có tài liệu nào gọi là thánh vương này thần vương nọ.--Hakhamanish (Thảo luận) 09:35, ngày 13 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi được biết Nhà Tống, Nguyên, v.v... cũng là quốc hiệu Trung Hoa đương thời. Vậy thưa bác nhà Zandiehnhà Osmanli có phải là quốc hiệu đương thời của Ba Tư và Thổ ko?--Hakhamanish (Thảo luận) 09:51, ngày 13 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thảo luận: Đế quốc Ottoman sửa

Đang có thảo luận rùm beng trong đây, mời Saheed vào cho ý kiến. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 08:27, ngày 16 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Qua cuộc thảo luận trên, tôi rất khó chịu sự nóng nảy của 1 người vốn là thành viên wikipedia. Đồng thời tôi thiện cảm với các tên tiếng Việt hơn. Chúng ta có nhà Lê chứ không có nhà họ Lê, vậy thì ta sẽ có nhà Seleukos thay vì nhà Seleukid, và nhà Kayani thay vì nhà họ Kayani hoặc Kayanian.--Li Xiaolong (Thảo luận) 10:54, ngày 17 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vậy bác có đồng ý tên Đế quốc Osman ko ? À, họ ông Ismail I là Safavi bác ạ, cháu nghĩ bài kia nên là nhà Safavi.--Li Xiaolong (Thảo luận) 08:06, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cháu đã thảo luận vào trang của Rotceh. Nghĩ lại mình cũng hơi nóng quá, nhưng thôi vì anh ta từng “chửi” mình ở trang thảo luận Osman nên cũng chẳng biết làm gì hơn ?--Li Xiaolong (Thảo luận) 08:08, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Không có chi, chuyện nhỏ í mà. Mà bác Saheed thấy đề nghị của Sholokhov thế nào ? Ta dùng "Nhà Seleukos" hay "Nhà Seleukid" ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 09:08, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vậy bác hãy hỏi bác Ba Tư xem: Ông Ismail họ Safavi mà, sao lại nói đây là tính từ ?--Li Xiaolong (Thảo luận) 09:19, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
À, mà theo cháu thì gọi vua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hay hơn hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong những lí do đó là vì từng có người gọi các vị ấy Hồi vương.--Li Xiaolong (Thảo luận) 10:07, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tiểu Long cháu có thảo luận với anh Dụng, mời bác xem.--Li Xiaolong (Thảo luận) 13:00, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhà Safavi sửa

Sau thảo luận với anh Dụng cháu thấy tên trên là hợp lý nhất : mời bác xem tên dài của en:Ismail I.--Li Xiaolong (Thảo luận) 13:41, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Triều đại sửa

Tôi sẽ cố giúp Saheed ở những chỗ tôi có thể giúp đc. Nhưng tiếng Gấu thì tôi cực kì dốt, tôi chỉ đọc được các tác phẩm của ông Sholokhov (thật) khi nó đã được dịch sang tiếng Việt hoặc/và tiếng Anh thôi. Saheed có thể nhờ thành viên Meotrangden ấy, anh í rành tiếng Nga. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 15:07, ngày 19 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tam Hoàng Ngũ Đế sửa

Yếu tố Nghiêu Thuấn hơi mang tính huyền thoại, bác có đồng ý cho vào bài triều đại ko ?--Li Xiaolong (Thảo luận) 01:12, ngày 20 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bác Saheed ơi ! sửa

Tiểu Long cháu nhận thấy Wikipedia có chủ nghĩa Kayani (Kayanist) gồm các thầy Kayani, Askan, v.v... Trong số đó, thầy Kayani đã bị cấm, các thầy kia có lẽ sẽ tương tự. Nguyên nhân bị cấm là do thầy này cực kỳ phản động, chống cộng, đồng thời chuyên hạ thấp vua Quang Trung và đề cao kẻ thù Nguyễn Ánh của ông ta - trong giao tiếp và văn phong. Có điều là mấy thầy này rất thích dùng tên cổ sử Iran (như bác đã thấy ở trên). Bác hãy khuyên can mấy người bạn Ba Tư của mình, không các bác ấy động binh phá hoại Wikipedia Việt Nam thì nguy to.--Li Xiaolong (Thảo luận) 05:14, ngày 21 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chống cộng hay phản động thì thật ra đó ko phải là vấn đề, thày ghét Tây Sơn, thích triều Nguyễn thì đó là ý riêng của thày, mỗi người đều có chính kiến riêng của mình, chúng ta tôn trọng ý kiến của thày. Nhưng mà việc trùm con rối, trùm vặn nguồn và việc bảo vệ chính kiến theo kiểu cực đoan và không giống ai của thày mới là những cái củ chuối nhất và là cái khiến thày nằm trong danh sách đen của wikipedia. Chỉ hy vọng những người bạn của Saheed không bực bội lên wiki Việt mà thấy mấy thành viên mang tên Ba Tư bị "truy nã" gắt gao như vậy. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 05:28, ngày 21 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chúng tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.--Li Xiaolong (Thảo luận) 07:16, ngày 22 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhưng cháu có cá cược rằng: nếu cháu sẽ ko nói được họ đổi Alexandros - Alexander Đại đế, thì coi như cháu thất bại và bài đế quốc Osman sẽ được đổi tên.--Li Xiaolong (Thảo luận) 07:21, ngày 22 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bá vương hay hoàng đế? sửa

Yêu cầu bác Saheed đừng nên đưa những cách suy luận này vào các bài Sultan, Khalip... trong khi ko có sách nào suy luận thế. Chúng ta ko thể nói các thiên tử nhà Chuhoàng đế chỉ vì 1 lý do là các ông này nắm toàn bộ thiên hạ trong tay. Chúng ta cũng ko thể gọi vua Viên Thuật là "vương, công, hầu..." vì ổng trị vì trên lãnh thổ bé. Ý nghĩa các cái danh hiệu đều phụ thuộc vào ý chu quan của người đặt và người truy phong.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 07:16, ngày 25 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mà cháu để ý cách gọi các sultan nhà Ottoman là "quốc vương Ottoman" khá thịnh hành ở Việt Nam đấy! Mặc dù Việt Nam thường hay gọi các vua Môgôn là vua hay hoàng đế, như vậy ko thể suy luận các hoàng đế nhà Môgôn "xịn" hơn các sultan nhà Ottoman được.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 07:22, ngày 25 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trường hợp các vua nhà Bonaparte của Pháp là "hoàng đế", thì quả thật là Napoléon đã xưng đế chứ ko lấy danh hiệu của vua Louis XVI trước đó nữa. Tuy nhiên, chuyện tại sao Louis XVIII và Charles X trở lại làm vương thì cháu chẳng hiểu.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 07:24, ngày 25 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bác có thể nói hoàng đế Napoléon "xịn" hơn vua Edward VII của Anh ko? Xin thưa là ko, vì vua Anh thời đó có lắm thuộc địa, còn king ko có ánh xạ với "vua", cũng như emperor ko ánh xạ với "hoàng đế" để nói là king yếu hơn emperor 9xem thảo luận:Alfred Đại đế.

p/s Cháu thấy thành viên:MohamedSaheed bên wiki AnhPháp ghi rất đầy đủ về lãnh vực ưa thích và trình độ ngoại ngữ, bác có thể làm tương tự vào đây ko? Về đế quốc Ottoman thì vẫn có thảo luận đấy.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 10:23, ngày 25 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Cái này nữa bác Saheed ơi! sửa

Cháu thấy bác toàn dùng dấu "v.v..." khi liệt kê. Dấu đấy dài lắm, mà nghĩa cũng ko hơn gì "v.v." hay "..." - nên bác dùng 2 loại dấu này được rồi.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 02:49, ngày 27 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Mà thảo luận đã dài, bác có thể lưu. Tuy nhiên, việc lưu cũng chưa nhất thiết lắm, trang của đồng chí Sholokhov còn dài hơn nhiều mà chưa "thèm" lưu.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 02:52, ngày 27 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Triều đại sửa

Một số trường hợp của Việt Nam và Trung Quốc không theo quy luật như các nước Tây Á hoặc châu Âu. Có triều đại xưng sao thì sử chép thế; nhưng có triều đại xưng hiệu 1 cách mà người sau vẫn gọi khác đi, do có sự trùng lắp, kiểu như Lưu Tống có trước nhà Tống (Triệu Khuông Dận) nhưng vì sau có nhà Tống nên người ta đổi gọi Tống của Lưu Dụ là Lưu Tống (kiểu như triều đại của Lý Bí vốn không tự xưng là Tiền Lý mà vì sau có Lý Công Uẩn nên sử mới "gán" thêm chữ "Tiền" cho Lý Bí).

Trường hợp khác như Điền Tề thực ra không phải là triều đại mà chỉ là 1 chư hầu. Các vua này cũng xưng Tề vương chứ không xưng Điền Tề vương - cách gọi Điền Tề vương là của người chép sử sau này.

Nói chung các vua Tàu hay dùng đất phát tích (nơi được phong đầu tiên của người khai nghiệp) làm quốc hiệu, như Hán (do Hạng Vũ phong Lưu Bang ở Hán Trung), Tấn (do nhà Ngụy phong Tư MÃ Chiêu làm Tấn công), Đường (do nhà Tùy phong Lý Uyên làm Đường công)... Từ Liêu - Kim - Nguyên trở đi đến Minh - Thanh lại chọn chữ đẹp mà xưng hiệu chứ không theo tên đất mà "kẻ thù" phong mình nữa.

Tôi sẽ bổ sung mấy nội dung này cho bài.--Trungda (thảo luận) 03:40, ngày 27 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trungda nói đúng đấy bác ạ! Anh ấy là người tinh thông sử Việt, sử Tàu.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 04:26, ngày 27 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Gửi bác Saheed sửa

Thì cháu cũng thích môn lịch sử, phim "Huyền thoại Lý Tiểu Long", đọc "Doremon"... thế thôi. Tuy nhiên, cháu ko có hứng với dự án mạn hoạ trên wiki lắm nên chỉ viết về lịch sử và các nhân vật liên quan tới Tiểu Long. Còn suy nghĩ của Kay lão sư thì ngược đời hơn cả: ghét Quang Trung, ghét Liên Xô... và đặc biệt là hay dùng con rối cũng như viết bài vi phạm bản quyền. Askan chính là con rối của thầy Kay đấy.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 04:53, ngày 28 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài kia đã được đổi tên đế quốc Osman, mọi chuyện đến đây xong xuôi.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 10:47, ngày 28 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đế quốc Osman sửa

Mà này, trước kia cháu nghĩ gọi "quốc vương" hay nhất, vì cách gọi này khá thông dụng với người Việt, đồng thời cũng same same với "vua". Nhưng nghĩ lại thì đúng là "vua" hay nhất: "quốc vương", "hoàng đế" đều là tước hiệu của vua, vả lại từ năm 1453 các vua Thổ Nhĩ Kỳ có danh hiệu "Hoàng đế La Mã", nên để cho công bằng, cháu nghĩ gọi là "vua" hay nhất.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 05:23, ngày 30 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yên tâm đi, cá chắc 100% bác ko phải là thầy Kayani. Với tư tưởng chống cộng cuồng nhiệt, thầy ấy luôn bằng được hạ thấp Liên Xô.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 05:45, ngày 30 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại với mảng lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, cháu đã quên mất: các vua Thổ Osman IOrhan I ko phải sultan, mà chỉ là bey hay êmia.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 05:48, ngày 30 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vua hay hoàng đế sửa

Mà bác đừng có "lôi cổ" mấy ông vua nhà Ptolemaiosnhà Seleukos ra mà "bắt làm hoàng đế" nữa. Họ đều là vua cả đấy, zh.wiki có gọi chức của vua Ptolemaios I Soter là "Ai Cập Quốc Vương", hay Seleukos I Nikator là "Quốc Quốc Vương Vương"... gì đó thôi.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 09:48, ngày 30 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tuy nhiên, zh.wiki chỉ là 1 phần, quyết định được 40% cách gọi (nhỡ đâu "tài liệu này của họ thì thế này", mà "tài liệu kia của họ thì thế kia" ai mà biết được, nói khác là biết đâu có sách Tàu ghi hoàng đế Ptolemaioshoàng đế Seleukos thì sao?). Điều quan trọng nhất là các tài liệu Việt Nam toàn ghi mấy vị vua nhà Ptolemaios là "vua", "quốc vương" rồi "pharaon". Về các vua nhà Seleukos, họ cũng biên là "vua" "quốc vương",... chứ tuyệt đối ko gọi vua, hay hoàng đế. Đến đây, cháu rút lại lời yêu cầu đừng lôi cổ trên, vì cháu thấy 1 số web có đề cập đến hoàng đế Ptolemy II, mà bài Demetrios I của Bactria bên tiếng Anh ghi Emperor Antiochus. Nhưng nói chung, về mấy vị này, ta gọi "vua" là khỏe nhất.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 16:12, ngày 1 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bác để ý sẽ thấy Pyrros của Ipiros, một ông vua lẫy lừng, ko là "hoàng đế", emperor bao giờ cả.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 16:12, ngày 1 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Ở trong các tiêu bản thì đúng là nên dùng từ "vua nhà Osman" vì có ông chỉ giữ chức này, có ông chỉ giữ chức kia.
Nhưng trong các phần khác, tôi vẫn thích dùng từ Sultan hoặc/và hoàng đế cho các vua nhà Osman. Ý kiến của tôi là: ông nào kiêm cả hai chức thì dùng Sultan bởi lẽ người ta hay gọi các ông ấy là Sultan hơn là Khalip, theo ý tôi ở quốc gia Osman thì Sultan nặng về ý nghĩa người đứng đầu bộ máy hành chính, còn Khalip là người đứng đầu tôn giáo. Còn ông nào chỉ giữ 1 chức thôi thì gọi tên chức đó.
Trong sách "các nhân vật lịch sử cận đại" của do Lê Vinh Quốc chủ biên và trong sách "lịch sử thế giới cận đại", thì đúng là các tác giả dùng từ "vua Thổ" như Saheed đề nghị. Còn trong sách "lịch sử thế giới hiện đại" của Nguyễn Anh Thái thì họ dùng "Thổ hoàng". Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 13:12, ngày 30 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Còn các vua Ai Cập cổ đại tôi nghĩ cứ cho là Pharaoh là khỏe nhất. Ngay cả các vua triều Ptolemy của Hy Lạp, thì nhiều tài liệu của ta cũng gọi họ là Pharaoh, và bản thân họ được người dân Ai Cập tung hô là Pharaoh, và tôi thấy họ mang nặng tính chất của một Pharaoh Ai Cập hơn là một basileos Hy Lạp. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 13:12, ngày 30 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi nghĩ chưa nên dùng "Thổ hoàng", vì tôi nghĩ rằn chỉ nên dùng khi từ này có trong zh.wiki.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 13:16, ngày 30 tháng 9 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã ở tiêu bản dùng vua, thì bài cũng nên dùng vua. Tôi đoán là 1 số người mới toanh sẽ ko biết sultan, dùng vua dễ hiểu nhất mà sách VN cũng hay biên thế nữa. À, sách 1001 nhân vật và sự kiện lịch sử thế giới của Ngọc Lê biên là "vua Thổ Nhĩ Kỳ" đấy.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 10:42, ngày 2 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nhắc đến mới nhớ, SGK lớp 8 dịch tên 1 bức tranh là: "Gia-pô-rô-giơ viết thư cho vua Thổ Nhĩ Kỳ".--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 10:42, ngày 2 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhà Ottoman, các vua nhà Seleukid và nhà Ptolemaios sửa

Cuối cùng thì gọi nhà Ottoman vẫn là hợp lý nhất, bác Saheed ạ. À, Hungary ko phải là tên gốc của Magyar đâu, bác ạ!--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 04:20, ngày 3 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Anh Nguyễn Xuân Minh, 1 BQV, cũng ưa gọi Ottoman hơn đấy, mời bác thảo luận trong bài đế quốc Osman.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 15:02, ngày 4 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thì ra người Pháp gọi họ là "hoàng đế". Cháu chỉ tin người Việt, người Tàu và người Anh, nên chỉ gọi là "vua" hoặc "quốc vương" thôi. Bên zh.wiki, Seleukos Nikator được gọi là "Tắc Lưu Cổ Đế Quốc Quốc Vương".--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 07:16, ngày 5 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Vân vân sửa

Bác có thể vừa dùng kiểu (...) mà vừa dùng kiểu (v.v...) trong bài. Sách báo VN giờ cũng hay để thế lắm bác ạ. Cháu chào bác.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 10:58, ngày 7 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đế quốc Ottoman sửa

Số phiếu cho tên Ottoman đã áp đảo, cháu đã đổi lại tên bài 1 lần nữa/lần cuối. Mời bác Saheed xem thảo luận:Đế quốc Ottomanthảo luận Thành viên:Sholokhov để hiểu rõ hơn ý tưởng của cháu. Cháu đồng ý để Pyotr, Constantinopolis... nhưng ko phải vì thế mà để cả Osmanli/Osman/Osmaniyye.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 09:35, ngày 8 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quốc vương sửa

Cháu thống nhất cách dịch sultanquốc vương hay hoàng đế,, chứ bá vương với hoàng đế nghe ko quen mấy, nhất là bá vương đó. Chúng ta đừng nói là "danh hiệu này có ý nghĩa tuỳ theo trường hợp...", cứ coi là Mahmud của Ghazni chỉ xưng "quốc vương" chứ ko xưng đế, dù đế quốc ông rất hùng mạnh. Còn nếu thấy gọi các lãnh tụ nhà Ottoman từ Murad I đến Mehmed II là "quốc vương" nghe ko xuôi, thì ko sao bởi ta có thể sánh họ với những thiên tử nhà Chu. Mình vẫn gọi mấy nước có sultan là "đế quốc" dù ông làm "đế" hay "vương", vì có tài liệu Việt Nam gọi sultan là "quốc vương" nhưng đâu có phủ nhận nước họ là đế quốc. Còn quốc vương nghe rất gần "vua" nên để các bản mẫu ghi "vua" thì tuyệt.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 12:07, ngày 10 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lạc đề 1 chút, bác thấy vua Seleukos I Nikator được người Tàu gọi là "Tắc Lưu Cổ Đế quốc Quốc vương" (Quốc vương của Đế quốc Seleukid) ko?--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 12:07, ngày 10 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Về các vua nhà Ottoman, vì họ quá nhiều hiệu nên gọi họ là "vua" hoặc "hoàng đế" ở các bản mẫu cho oai cũng được. Ở các Infobox, nên để đầu Sultan của Đế quốc Ottoman, Khalip của Hồi giáo. Những ông chỉ 1 chức thì để đầu Vua... Ottoman, Sultan... Ottoman cũng được.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 15:16, ngày 10 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Còn cách tốt nhất, phần tước vị ta ghi "vua Thổ Nhĩ Kỳ", phần chức vị phía dưới chân dung ông vua đó, ta ghi "Vua nhà Ottoman" cho khái quát hơn - rất ngắn gọn.--Huyền thoại Lý Tiểu Long (Thảo luận) 15:57, ngày 10 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Các chức vị của vua sửa

Cháu thấy bác dịch "bá vương" hoặc "hoàng đế" là hợp lý. Vì lẽ:

 • Nói ko hẳn người dưới chức phải dưới (theo Trungda), vậy Khalip là hoàng đế, Sultan cũng hoàng đế ko có gì phản đối.
 • Khái niệm "Emperor Mahmud" thì có, nhưng khái niệm "Emperor Saladin"... thì ko.
 • Hành động của Toghrul Beg rất giống một "bá vương", "bá hầu" của Trung Quốc xưa.
 • Gọi "bá vương", "hoàng đế" sẽ giúp người đọc dễ tra cứu hơn, đúng như bác đã nói.

Còn trong bài Ai Cập dưới thời nhà Muhammad Ali, theo cháu nên chú chỗ có Husayn là sultan (vua), vì ko có vị sultan nào trong đoạn đấy phù hợp với cách gọi "bá vương".--Antiokhos III (Thảo luận) 16:23, ngày 12 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thật ra thì cách gọi quen tất tần tật các vua nhà Ottoman đều là "sultan", kể cả các vua đầu như Osman I, Orhan I v.v... vốn chỉ là "bey" hay "êmia". Vì wikipedia ko phải là nơi nghiên cứu chuyên môn, nên cũng phần nào phải chịu áp lực của thực tế và sự nổi bật chứ. Vậy, ta có thể gọi họ là "sultan". Ngoài ra, nếu nghĩ xâu xa thì gọi thế sẽ giúp ta phân biệt giữa "sultan" với "malik" và "shah" - vua 100%. Riêng về từ "sultan" trong các bài vua Thổ thì mình nên để "sultan (vua Thổ Nhĩ Kỳ)" thay vì "sultan (bá vương hay hoàng đế", "sultan (hoàng đế)"... Trong các bài đó ta lồng cả hai danh hiệu "vua" và "sultan" vào, thế thôi.

p/s Trên thực tế thì tất cả các vua Ai Cập cổ đại đều được gọi là pharaon: cả bài pharaon và bài en:Pharaoh đều công nhận. Vì vậy, tốt nhất ta cứ để Danh sách các pharaon.--Antiokhos III (Thảo luận) 06:12, ngày 13 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Cháu thấy cũng có nhiều kiểu "emir" là vua chư hầu, nhưng chức vị cũng có nghĩa khác nhau qua các thời kì. Ahmad Shah Durrani đường đường có cả thiên hạ, chư hầu ai đâu mà xưng "emir" đó thôi.

Gửi bác Saheed sửa

Cháu đã đọc và đồng ý với thảo luận của bác. Cháu đã có Bản mẫu: Sultan của đế quốc Ottoman và bài Danh sách sultan của đế quốc Ottoman - vì khái niệm "đế quốc Ottoman" thông dụng hơn "nhà Ottoman" cũng như điều mà cháu đã thảo luận. Còn tước hiệu thì ko thành vấn đề: bác sửa bài nếu thích ghi "vua nhà Ottoman" thì ghi, cháu sửa bài thích ghi "sultan (vua Thổ Nhĩ Kỳ)" và Sholokhov sửa bài thích ghi "hoàng đế nhà Ottoman" thì ghi!

p/s Cháu nói người Trung Quốc gọi Seleukos I Nikator là "Quốc vương", chứ có bảo đó là thuỵ hiệu của ông ta đâu? Còn thằng hậu duệ Antiokhos III thì tự xưng là "Đại đế", sau cuộc chinh đông của ông. Đồng thời nói "vương quốc Seleukid" hợp hơn "đế quốc Seleukid".--Antiokhos III (Thảo luận) 05:31, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Lịch sử châu Á sửa

Bấy giờ bác đã có thể viết tiếp các bài viết. Giữa "tên gốc" và "tên phổ biến" là "một cuộc chiến tranh lạnh ko bao giờ đến hồi ngã ngũ" trong mảng đề tài lịch sử

Bảo quản viên Trungda - mà bác đã biết - đã phân công như sau:

 • Trungda ở Đông Bắc Á.
 • Bùi Thuỵ Đào Nguyên ở Đông Nam Á lục địa.
 • Dongsonvh ở Đông Nam Á hải đảo.
 • Cháu ở Tây Nam Á và Nam Á .

Còn Việt Nam thì tất cả cùng chung tay, sau đó kết nối các khu vực, các nhà nước với nhau vào từng thời kỳ, giai đoạn, để tạo nên mảng đề tài lịch sử châu Á. Nhiều lúc Trungda và Đào Nguyên liên minh với nhau, trong khi bên Tây Nam ÁNam Á cháu giống Don Quixote xứ Wikipedia quá. Bác có thể làm Sancho Panza cho cháu ko?--Antiokhos III (Thảo luận) 08:54, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

p/s Có điều là "sultan" ko thông dụng như "pharaon" (cháu vẫn khoái gọi "vua Thổ Nhĩ Kỳ" hơn nữa D:), nên cháu đã để bản mẫu: Vua nhà Ottoman và bài danh sách vua nhà Ottoman.--Antiokhos III Đại đế (Thảo luận) 07:34, ngày 16 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trả lời sửa

Huy chương một phần cũng mang tính động viên, bác ạ! Cháu đồng ý với ý kiến của bác.--Antiokhos III Đại đế (Thảo luận) 04:50, ngày 19 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

 

Lưu ý: Tôi không có mặt ở Wikipedia tiếng Việt .
Nếu bạn có việc thảo luận liên quan đến tôi xin hãy để lại lời nhắn tại trang thảo luận của tôi. Tôi sẽ đọc tin ngay khi quay trở về. Cảm ơn!


Buồn quá, Saheed mà đi mất thì ai lo sử Trung Đông đây ? Mong Saheed chóng quay lại với wikipedia. Regards. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 15:28, ngày 19 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thảo luận: Đế quốc La Mã Thần thánh, Thảo luận: Sultan sửa

Đang có thảo luận rùng beng trong đây (1), bắt đầu với ý kiến của Duyệt-phố và bác Mohamed Saheed đấy. Mời bác tham gia. Bên (2) cũng có thảo luận rùng beng.--Antiokhos III Đại đế (Thảo luận) 16:10, ngày 21 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hỏi thăm sửa

Bác dạo này có khoẻ ko? Làm ăn tốt ko? Kiếm thêm được tài liệu nào ko? Em, Khov, Trungda, Meotrangden, IP,... mới xong 2 thảo luận trên rồi. Hiện nay em và Khov vừa hoàn thiện bài Suleiman I, Khov đang khai thác về xứ Triều Tiên xưa còn em tiếp tục khai thác về các vương quốc và đế quốc Ấn Độ, cũng như các triều vua Tiểu Á và Thổ Nhĩ Kỳ. Chúc bác vui và khoẻ.--Sultan Suleiman the Magnificent (Thảo luận) 15:13, ngày 11 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Em đã tạo bài Danh sách vua của đế quốc Ottomanbản mẫu: Vua của đế quốc Ottoman. Có lẽ bác ko ở VN nên ko biết, khái niệm "Vua nhà Ottoman" ít thông dụng với người VN như "Vua của đế quốc Ottoman". Bài đó em đã đổi đi đổi lại rất nhiều lần, dù gì em cũng nhất quyết để luôn là Vua của đế quốc Ottoman - 1 cái tên cũng ko có vấn đề tranh cãi gì. Học giả VN cũng ko tháo TVN "id" cho các nhà Sassanid, Safavid nên cứ để nguyên tên như thế.--Sultan Suleiman the Magnificent (Thảo luận) 11:38, ngày 12 tháng 11 năm 2009 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tài khoản của bạn sẽ được đổi tên sửa

09:18, ngày 20 tháng 3 năm 2015 (UTC)

Bạn đã được đổi tên sửa

00:57, ngày 23 tháng 4 năm 2015 (UTC)

Mời bạn tham gia biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên. Biểu quyết này thực sự cần thiết cho sự phát triển của Wikipedia, thời hạn đến ngày 18/08/2015. Mong bạn cho ý kiến. Cảm ơn bạn rất nhiều. Alphama (thảo luận · đóng góp)

Dự án phát sinh thể loại bán tự động sửa

Mời bạn cho ý kiến ở Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phát sinh thể loại bán tự động. Cảm ơn bạn.Alphama (thảo luận · đóng góp)

Mời tham gia biểu quyết sửa

Mời bạn tham gia biểu quyêt về việc xóa nhanh các bài vi phạm bản quyền tại Wikipedia:Biểu quyết/Xóa nhanh các bài vi phạm bản quyền

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Mời tham gia biểu quyết sửa

Mời bạn tham gia biểu quyết về việc thay đổi quy định bài viết tốt tại Wikipedia:Biểu quyết/Thay đổi quy định BVT và cách viết tên tiếng Việt tại Wikipedia:Biểu quyết/Cách viết tên tiếng Việt của những người gốc Việt tại Wikipedia tiếng Việt

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Mời tham gia ý kiến sửa

Chào bạn,

Mời bạn tham gia các thảo luận về tên thể loạiWikipedia tại dự án Phát sinh thể loại bán tự động. Ý kiến của bạn rất quan trọng đến dự án này cũng như quá trình xây dựng thể loại tự động của Wikipedia nhằm nâng cao chất lượng dự án lâu dài. Cảm ơn bạn! Bot gửi lời mời thay cho Alphama (thảo luận · đóng góp). AlphamaBot4 (thảo luận) 05:20, ngày 17 tháng 7 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thư mời tham gia các biểu quyết, thảo luận mở đầu năm 2017 sửa

Chào bạn,

Wikipedia Tiếng Việt năm 2017 có 1 số thay đổi về mặt nhân sự và quy định. Trân trọng mời bạn tham gia các biểu quyết sau:

Xin cảm ơn trước vì sự quan tâm và tham gia của bạn.

Thành thật xin lỗi nếu tin nhắn làm phiền bạn hoặc trùng lặp với các lời mời trước đó.

AlphamaBot4 (thảo luận) 14:28, ngày 9 tháng 2 năm 2017 (UTC)Trả lời[trả lời]

Trân trọng mời bạn tham gia Chiến lược phong trào Wikipedia tiếng Việt 2017. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Hello, bạn vẫn khỏe chứ. Trân trọng mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết xoá bài. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Chào bạn, bạn vẫn khỏe chứ. Trân trọng mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia các hoạt động tháng 05/2018 sửa

Chào bạn, bạn vẫn khỏe chứ? Trân trọng mời bạn tham gia các hoạt động:

 1. Wikipedia:Thảo luận/Thành lập User Group
 2. Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Hugopako

Chúng tôi rất mong muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia biểu quyết các thành viên quản trị Wikipedia tiếng Việt sửa

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia một số biểu quyết:

Ý kiến của bạn rất quan trọng với sự phát triển bền vững của dự án Wikipedia tiếng Việt. Xin cảm ơn! Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia các biểu quyết sửa

Chào bạn, bạn khỏe không? Hiện nay có 2 biểu quyết ở Wikipedia. Trong đó biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Quy chế biểu quyết có tính quan trọng, ảnh hưởng đến cách hoạt động của dự án, mong bạn bớt chút thời gian để tham gia và nêu quan điểm của bạn.

Tôi mong muốn lắng nghe ý kiến và quan điểm của bạn về các biểu quyết trên. Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui khi tham gia đóng góp tại Wikipedia. AlphamaBot2 (thảo luận) 00:08, ngày 17 tháng 6 năm 2020 (UTC)Trả lời[trả lời]