Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Bài viết chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử (2) Rút sao (0) Giáng sao (0) Thảo luận
Symbol star gold.svg Tuần tới: Cận Tinh      
Quy trình đề cử
 • Hãy xem các tiêu chuẩn của một bài viết chọn lọc và phải chắc chắn rằng bài viết mà bạn định đề cử thỏa mãn tất cả các tiêu chuẩn đó trước khi đề cử.
 • Đặt {{UCVCL}} (viết tắt của "Ứng cử viên chọn lọc") vào đầu trang thảo luận của bài được đề cử.
 • Từ đó, nhấn vào liên kết "một lời nhận xét từ bạn", bạn sẽ được dẫn tới trang đề cử cho bài viết và nhận được hướng dẫn tiếp theo:
  1. Bên dưới dòng === {{thế:SUBPAGENAME}} ===, hãy viết rõ lý do đề cử bài viết và ký tên bằng dấu ~~~~. Nếu thấy bài viết đã từng được đề cử, hãy lưu lại nội dung cũ đó bằng cách di chuyển chúng tới trang "Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/"tên bài được đề cử"/1". Tiếp theo, bạn tạo một liên kết trong tại trang đề cử tới phần lưu trữ.
  2. Chép lại dòng:{{/tên bài được đề cử}}, sau đó sửa trang này (trang bạn đang đọc) và dán vào đầu danh sách các ứng cử viên ("tên bài được đề cử" chính là tên của bài bạn muốn đề cử).
  3. Để đảm bảo chất lượng bài viết chọn lọc, mỗi thành viên không được đề cử quá 2 bài trong cùng một tháng (dương lịch).[1]
 • Nhằm thu hút mọi người tham gia và cho ý kiến, bạn có thể đến trang thảo luận của các thành viên và gửi thư mời bằng đoạn mã {{thế:Thư mời tham gia biểu quyết bài viết chọn lọc|tên bài được đề cử}} hoặc {{thế:ctcb}} (viết tắt của Chúng tôi cần bạn, thư mời chung cho mọi biểu quyết thuộc không gian nội dung chất lượng).
Quy trình nhận xét
Các hình thức nhận xét
Ý nghĩa
 Đồng ý {{Đồng ý}} Đồng ý chọn lọc
 Chưa đồng ý {{Chưa đồng ý}} Bài viết còn vấn đề
Symbol note.svg Ý kiến {{Ý kiến}} Bình luận, ý kiến
Xin hãy đọc bài viết được đề cử một cách kỹ lưỡng và so sánh với các tiêu chuẩn cần có trước khi quyết định ủng hộ hoặc phản đối một đề cử.
 • Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
  • Mở biểu quyết: Mọi thành viên tự xác nhận.[2]
  • Bỏ phiếu: Để bỏ phiếu, tài khoản của bạn phải được mở ít nhất 30 ngày, có ít nhất 200 sửa đổi cũng như có 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu (trừ trường hợp tài khoản đã mở trên 90 ngày có trên 3000 sửa đổi trước khi biểu quyết bắt đầu).[2] Nếu không đủ điều kiện bỏ phiếu, bạn vẫn được phép cho ý kiến.
 • Để trả lời cho một đề cử, nhấn vào [sửa] phía bên phải tiêu đề bài viết (không phải nút "Sửa" để sửa nguyên cả trang đề cử này).
 • Nếu bạn nhận thấy bài viết đủ điều kiện chọn lọc, hãy bày tỏ sự ủng hộ bằng cách viết mã  *{{Đồng ý}} kèm lý do. Nếu bạn là người đóng góp nhiều vào bài viết, hãy nói rõ điều đó.
 • Nếu bạn thấy bài viết vẫn còn những vấn đề cần giải quyết để đạt đủ tiêu chuẩn chọn lọc, hãy viết mã  *{{Chưa đồng ý}} và chỉ ra các điểm mà bạn nghĩ rằng bài viết chưa đạt được. Bạn cần nêu rõ các điểm này để người viết có thể chỉnh sửa và cải thiện bài. Trước khi bỏ phiếu chống, bạn cần đọc qua quy định Vô hiệu lá phiếu, trong đó có ghi rõ một số luận điểm không được chấp nhận khi bỏ phiếu chống. Nếu phiếu chống của bạn thuộc diện này, nó có thể sẽ bị tuyên vô hiệu theo cơ chế Vô hiệu lá phiếu. Sau đó, bạn cũng nên quay lại trang đề cử để xem bài viết đã thỏa mãn các đề nghị của bạn chưa. Nếu bài viết đã được cải thiện, bạn có thể gạch phiếu chống bằng cách ghi <del>...</del>. Bạn cũng có thể chuyển nhận xét của mình thành *{{Đồng ý}} hoặc *{{Ý kiến}}.
 • Nếu bạn chỉ muốn nêu một nhận xét, có thể sử dụng *{{Ý kiến}}.
 • Người đề cử có quyền đóng biểu quyết bất cứ lúc nào.[3]
Kết luận
 • Một bài để được chọn lọc thì cần thỏa mãn 3 điều kiện:
 1. Có ít nhất 3 phiếu "Đồng ý" hợp lệ
 2. Giải quyết hết những điểm "Chưa đồng ý" (hoặc đạt được đồng thuận với người đưa điểm chưa đồng ý rằng những điểm đó chưa thể hoặc không cần thiết phải giải quyết, hoặc đã xóa các phiếu chống theo thẩm định dựa trên quy định Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu).
 3. Thời gian ứng cử đúng 30 ngày mới được gắn sao chọn lọc.[4] (Ngoại lệ: Đối với bài đã đạt đủ phiếu thuận, trong vòng 3 ngày trước khi hết hạn biểu quyết, nếu phát sinh phiếu chống thì người đề cử hoặc người viết chính được yêu cầu gia hạn thêm 7 ngày tính từ khi biểu quyết kết thúc. Không được bỏ phiếu trong thời gian gia hạn và chỉ được gia hạn một lần.)[5]
 • Các "Ý kiến" không có giá trị trong việc kết luận.
 • Sau 30 ngày, nếu vẫn còn phiếu "Chưa đồng ý" (hoặc sau thời gian gia hạn) mà tình trạng chưa được giải quyết (bằng cải thiện bài hoặc đạt đồng thuận) thì coi như ứng cử thất bại.
 • Thành viên nào cũng được phép đóng biểu quyết[6] nhưng phải đưa ra lý do hợp lý, tránh việc đóng biểu quyết không lý do.
 • Nếu biểu quyết đề cử diễn ra thành công, tức các thành viên đều cho rằng bài viết đủ điều kiện để trở thành BVCL, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang thảo luận đề cử bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử thành công.
  3. Thêm bản mẫu {{Sao chọn lọc}} vào bài viết. Hãy đọc hướng dẫn chi tiết tại Bản mẫu:Sao chọn lọc để biết cách điền các tham số.
  4. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm {{Chọn lọc}} vào trang thảo luận của bài.
  5. Cập nhật thông tin tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc.
  6. Thêm tên bài được chọn tại Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2022/Các tựa.
  7. Đưa bài lên Trang chính bằng cách tạo trang mới: "Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2022/Tuần được đưa lên".
  8. Trên khoản mục Wikidata của bài, gắn biểu tượng "bài viết chọn lọc" trước tên bài viết Wikipedia tiếng Việt, như vậy thì biểu tượng chọn lọc sẽ được tự động thêm vào thanh ngôn ngữ của tất cả phiên bản ngôn ngữ khác khi xem bài viết ở phiên bản khác.
  9. Thông báo đến các thành viên viết bài bằng cách viết đoạn mã {{thế:Thông báo Bài viết chọn lọc|Tên bài}} tại trang thảo luận của họ.
 • Nếu các thành viên thấy bài viết chưa đủ điều kiện chọn lọc, xin tiếp tục thực hiện các sửa đổi:
  1. Đóng trang biểu quyết bằng mã {{đầu biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công}} Nội dung trang thảo luận {{kết biểu quyết}} hoặc mã {{biểu quyết|KQ=Đề cử không thành công|ND=Nội dung trang thảo luận}}.
  2. Rút tên bài khỏi danh sách đề cử và thêm vào danh sách đề cử không thành công.
  3. Xóa bản mẫu {{UCVCL}} và thêm bản mẫu {{UCVTB}} vào trang thảo luận của bài.
Ghi chú

Gợi ý

Đề cử hiện hành

Lưu Diệc Phi

Nữ diễn viên thuộc thế hệ sau 80 mang tính biểu tượng tại Trung Quốc và các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á. Disansee (thảo luận) 12:41, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Có flop thì cũng phải được 1 vé tình thương =)))Disansee (thảo luận) 12:56, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Đồng ý Ứng cử viên bài viết chọn lọc thì phải đạt tiêu chuẩn bài viết chọn lọc, theo mình thấy bài viết này đáp ứng được các tiêu chí đó. Dù phần nguồn có lỗi gì đi chăng nữa chỉ cần sửa lại hoặc đổi mới, hiện nay mình nghĩ các bạn giảm độ khắc khe xuống một tý, có thể bài này không đạt được tiêu chuẩn của bạn nhưng đã đạt được tiêu chuẩn của bvcl trên wikipedia. Cho dù có tiêu chí không đạt được thì cũng đừng nên soi mói và bắt buộc phải đạt cho bằng được tiêu chí đó, mà quên rằng bài viết này đã được các tiêu chí còn lại.Hello! Vietnam (?) 20:18, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Minh Ming Gửi 1000 nụ hôn tới bạn (*^^*)♡ – Disansee (thảo luận) 00:22, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Minh Ming Vậy ý bạn là tiêu chí của Wikipedia phải càng ngày càng giảm xuống? BVCL phải đáp ứng tất cả tiêu chí, chứ du di thì thì các khu vực CLC thành bãi rác à? Nhac Ny Talk to me ♥ 01:17, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412 đống rác cô t ra tôi còn chả thèm nói đâu mà ăn nói lốc cốc như thế =)) không biết soi lại cái bản thân mình trước =)) rác mình tạo ra lo chưa xong đòi xỉa xói với ai – Disansee (thảo luận) 06:04, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  mặt dày – Disansee (thảo luận) 06:04, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3.   Đồng ý nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, bài viết nhiều thông tin Lengkeng91 (thảo luận) 05:05, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Lengkeng91 cảm ơn bạn o(≧▽≦)o. – Disansee (thảo luận) 05:36, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 4.   Đồng ý Bài đạt tiêu chuẩn, trình bày đẹp mắt. (にゃん~) 05:37, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @AzusaNyan (´ ▽`).。o♡ thanks kiu – Disansee (thảo luận) 05:40, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 5.   Đồng ý Trình bày đẹpHuynreckney (thảo luận) 10:06, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Huynreckney cảm ơn bạn ~ ^.^ ~ – Disansee (thảo luận) 10:52, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Phản đối

 1.   Chưa đồng ý Khi ý kiến thì tôi đã nói chỉ lược sơ qua bài và kiểm tra nhanh phần nguồn, còn lần này tôi đã đọc kỹ bài hơn (dù nhiều lỗi quá cũng chưa check kỹ hết được). Từ lúc cho đống ý kiến thì cũng sắp nửa tháng rồi, nhưng
  • Phần tài liệu tiếng Trung vẫn để nguyên
  • Tên tác giả tiếng Trung ở các bài báo vẫn không dịch
  • Tên tác phẩm bằng tiếng Trung, Nhật cũng hoàn toàn không phiên âm
  • Bài có lỗi nguồn
  • Tên trang web không thống nhất và sai (lúc thì chinanews, lúc thì Chinanews, mà đúng thì nó là China News hoặc CNS hoặc Trung Quốc Tân Văn xã; chinadaily phải là China Daily; xinhuanet là Tân Hoa Xã)
   • Tên trang web không phải chỉ bỏ dấu "." trong đường link là được. Như "xsyj.hust.edu" không phải "Xsyj Hust Edu" mà là trang web (hoặc cổng thông tin điện tử) của Trường Đại học Khoa học công nghệ Khoa Trung. Hay như "news.cctv.com" không phải là "News cctv" mà là trang con tin tức của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, gần giống với kiểu qdnd.vn và ct.qdnd.vn của Báo Quân đội nhân dân (nguồn 17, 18 ngay sát nhau mà tên trang web của "news.cctv.com" đã khác nhau rồi). Lỗi tương tự với báo Việt Nam như tuoitre.
   • Một số nguồn thậm chí không có cả tên trang web hay nơi xuất bản, như nguồn 56
  • Sai chính tả "vhả năng diễn xuất tự nhiên"
  • Văn phong báo chí (or ngôn tình?) "xích lại gần nhau", "nhiều ngôi sao sáng
  • Có một số đoạn nói quá chi tiết về những thứ không cần thiết, ví dụ như bộ Vua Kung Fu: Nhân vật Kim Yến Tử là một một nữ hiệp lạnh lùng xinh đẹp, võ công cao cường, biết sử dụng ám khí; hay như về Thiến nữ u hồn có những đoạn như So với phiên bản trước.... chỉ nên xuất hiện trong bài chính về phim này. Tương tự với nhiều đoạn về nhiều bộ phim khác, thường xuyên thêm vào những câu văn có văn phong không bách khoa để miêu tả (tâng bốc) nhân vật là Lưu Diệc Phi đóng vai.
   • điều này khiến Lưu Diệc Phi không dám chểnh mảng, từ vài tháng trước khi quay đã bắt đầu nỗ lực chuẩn bị cho vai diễn: góc nhìn cá nhân, có ý tâng bốc, văn phong báo chí? {{pov}}. Đoạn này còn nói về việc Lưu Diệc Phi phải "tăng cường tiếng Anh", trong khi cô đã định cư và học tập ở Mỹ 5 năm, vậy đưa chi tiết cố gắng với tiếng Anh vào đây chủ yếu để đề cao sự "nỗ lực"?
   • Tương tự với những đoạn như Lưu Diệc Phi còn rất nhiệt tình với những đóng góp hoạt động từ thiện, phúc lợi cộng đồng
  • Nguồn số 17 chỉ nói về việc mẹ Lưu Diệc Phi tham gia bộ phim vs vai Tây Vương Mẫu, tức là ý cuối cùng; tất cả nội dung trước đó đều không có nguồn chứng minh.
  • đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên "Mayonaka no doa" (真夜中のドア) đã được phát hành tại Nhật Bản, sau đó cô cũng phát hành album tiếng Quan thoại cùng tên Lưu Diệc Phi tức là tên "Lưu Diệc Phi" trong tiếng Nhật là "Mayonaka no doa"?
  • 600,000 bản là 600 bản?
   Cơ bản thì giọng văn của bài viết này vẫn còn mang hơi hướm của {{fanpov}}, lựa chọn nội dung và ngôn từ có xu hướng tâng bốc, nhưng thôi bỏ qua cũng được, dù sao cũng là người nổi tiếng đang sống. Tôi không nhớ rõ ở BQ nào, nhưng đã từng có ý kiến về việc những "trích dẫn" mang ý kiến tâng bốc hoặc "dìm hàng" không trung lập cần được "paraphrase" hoặc tóm tắt ý chính lại rồi đưa vào bài, chứ không phải đưa vào hàng loạt "lời khen có cánh" cho nhân vật như bài này. Bài viết có xu hướng không đủ trung lập khi chỉ duy nhất nhắc đến tranh cãi về việc phát ngôn liên quan đến Hồng Kông, còn các vụ tai tiếng hay tranh cãi khác thì hoàn toàn không. Có thể nói, tích cực tâng bốc mặt tích cực nhưng lại né tránh mặt tiêu cực hay những tranh cãi; không đủ góc nhìn cũng như ý kiến đa chiều (Đơn cử như nhiều vai diễn trong nhiều bộ phim được tâng bốc khá "chi tiết" trong bài vẫn có những tranh cãi xung quanh khả năng "diễn xuất" của Lưu Diệc Phi hoặc những tin đồn khác nhưng bài hoàn toàn không nhắc đến). Chưa kể lỗi lặt vặt quá nhiều, không đủ hoàn thiện để gắn sao Chọn lọc.
   Nếu nói về độ "trung lập" cho những thông tin thuận chiều lẫn trái chiều, tôi đặc biệt ấn tượng bài Nguyễn Văn Thiệu của Lệ Xuân; cung cấp thông tin cần thiết và đầy đủ nhưng cũng vừa đủ (không đi quá chi tiết vào những vấn đề nhỏ lẻ) và trung lập, không cố tâng bốc cũng không cố né tránh những vấn đề bị chỉ trích.
   Cơ bản thì từ lúc các thánh khó tính lặng khỏi Wiki thì tôi không thấy lạ với những lá phiếu BVCL nhưng chủ yếu là vì bài dài và "trình bày đẹp" nữa. Nhac Ny Talk to me ♥ 02:31, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412 bớt xàm l đi =)) chỗ khác tôi sẽ sửa chứ đ' bao giờ sửa cái "Tên tác giả tiếng Trung ở các bài báo vẫn không dịch" đâu :) ăn no dửng mỡ à? Xưa nay chả có ai dở hơi phải đi dịch tên tác giả làm cl j hết hiểu không? chắc "có vấn đề" lắm mới bắt dịch cái chỗ dở hơi này =)) – Disansee (thảo luận) 04:43, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Disansee Tùy bạn, bạn ko sửa thì tôi không gạch phiếu. Còn biết ai có vấn đề thì mời xem tất cả các ứng cử gắn sao của các bài viết chủ đề Trung Quốc vài năm trở lại đây. Thể loại mới tham gia nhưng ra vẻ hiểu Wiki như bạn dạo này nhiều lắm, chỉ được cái hạ thấp tiêu chuẩn Wiki thôi :))) Nhac Ny Talk to me ♥ 05:36, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412 thích để thì cứ việc, bài này không được thì thôi chứ tôi chả cần phải sửa cái yêu cầu xàm l đó =)) wiki chừng nào còn tồn tại loại người như cô thì chỉ thêm rác thôi =)) Đống BVCL của cô như hạch, nếu không phải mấy thành viên dễ tính vote chắc qua nổi =)) – Disansee (thảo luận) 06:03, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Chưa đồng ý Văn phong nhiều chỗ chưa được trung lập , nhiều nguồn chưa dịch sang tiếng Việt. Minhphamthe45 (thảo luận) 07:38, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Minhphamthe45 định nghĩa hộ chỗ nào là không trung lập? hoàn toàn dịch theo các trang báo chính thống, có sao để vậy chứ mà không trung lập =)) thế nào là nguồn không dịch? có biết mấy cái không dịch đều chả phải báo mà là link dẫn tới album thì dịch qq gì? đ' phải cứ thấy mắm nhacny phản đối là hùa theo đâu=))) – Disansee (thảo luận) 09:23, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Đừng tưởng thấy nhacny làm khùng làm điên gì thì cũng coi là đúng, cái giọng này là biết đ' đọc bài mà vote này =)) Nói luôn ai đó cái gì cũng vừa phải thôi, hạch sách người khác mà chả coi lại bản thân là cái loại gì =)) – Disansee (thảo luận) 09:24, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Học chưa xong mà bày đặt vote vote =)) – Disansee (thảo luận) 09:25, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Thứ nhất, đây là bách khoa toàn thư mở, mình là ai không quan trọng, bạn không thể lấy việc mình còn đi học mà nói như vậy. Thứ hai, mời bạn xem bài BTS đang ứng cử BVT, tất cả các nguồn đều dịch sang tiếng việt (Kể cả tên tác giả) huống chi bạn đang ứng cử bài viết lên BVCL. Minhphamthe45 (thảo luận) 09:32, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Minhphamthe45 =)) chả có quy định khỉ gió nào bắt phải dịch nguồn đâu mà bắt với chả bẻ =)) nếu k phải NXL nói thì t đếch thèm dịch cơ =))rồi cậu xem thử mấy nguồn chưa dịch thì dịch kiểu gì? Tôi thách cậu dịch được đấy =)) toàn tên web thì dịch bằng mắt – Disansee (thảo luận) 09:41, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Disansee Tuỳ bạn, còn tôi thấy nếu 1 bài viết làm BVCL mà chất lượng không bằng 1 bài BVT thì tại sao phải cho phiếu đồng ý. Minhphamthe45 (thảo luận) 09:43, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Minhphamthe45 Cậu cho hay không kệ cậu chứ? Đến cái căn bản còn đ' biết mà bày đặt vote hùa thì mặt dày cũng ngang ngửa nhacny =)) – Disansee (thảo luận) 09:47, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Nguyentrongphu Tôi không biết đây đã là lần bao nhiêu thành viên này công kích những người bỏ phiếu trái ý mình. Hầu hết những lần trước bạn đều thấy, lần này tôi cũng ping bạn luôn Nhac Ny Talk to me ♥ 09:50, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412 Fact chứ không phải công kích đâu cô gái =)) tôi công kích chỗ nào? chứng minh đi? – Disansee (thảo luận) 09:52, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Disansee "Đống BVCL của cô như hạch, nếu không phải mấy thành viên dễ tính vote chắc qua nổi" Bạn thử so sánh bài BVCL của bạn với của NhacNy xem bài nào tốt hơn nhé. Minhphamthe45 (thảo luận) 01:17, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Ý kiến

 1.   Ý kiến Sao cũng được, miễn đừng có flop!!!!!!!!!!!!! =))) Disansee (thảo luận) 12:45, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Cái bài nó flop hơn cả tiền đồ chị Dậu =))) – Disansee (thảo luận) 05:56, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Disansee Phiếu của bạn cần có chữ ký để có hiệu lực. – Tiếng vĩ cầm🎻 11:45, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @TranHieu0706 =))) quên mất đó – Disansee (thảo luận) 12:56, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Gần 1 tuần rồi mà flop ẻ =))) – Beloved Summer (thảo luận) 13:32, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Bình luận: Vấn đề dịch nguồn chữ tượng hình dạo gần đây đang nóng lên. Tôi thấy bài này được dịch nguồn khá cẩn thận. Tuy nhiên nguồn 63 đang bị lỗi, ngoài ra phần tài liệu không biết có cần dịch không nhỉ? Tiếng vĩ cầm🎻 16:39, ngày 6 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @TranHieu0706 đã sửa ~ – Disansee (thảo luận) 05:55, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3.   Ý kiến Một đống vấn đề:
  • Một đống chữ tiếng Trung phần chú thích và tài liệu chưa được dịch, tiếng Anh có thể du di nhưng tiếng Trung thì không.
  • Các chú thích web không có sự đồng bộ về việc nội dung của trường website, lúc thì là tên web, lúc thì lại là đường dẫn web.
  • Các chú thích web chưa được lưu trữ và một số chú thích đang có vấn đề khác: 8 + 105 (không có ngày truy cập); 11 (không có loại chú thích gì, không có khả năng kiểm chứng); 13 + 120 (không có khả năng kiểm chứng); 19 + 101 (nguồn không đáng tin cậy); 36 + 45 + 46 + 54 + 104 (không có thông tin rõ ràng, không có khả năng kiểm chứng); 102 (có link gốc nhưng lại để trực tiếp link archive trong URL, website cũng để archive); 155 (tiêu đề là tên tạp chí, không phải tên bài viết)
  • Cách đặt chú thích so với dấu câu không thống nhất (cái thì trước dấu câu, cái thì sau); nguồn 84 lặp lại 2 lần ngay sát cạnh nhau
  • Đoạn trước nguồn 59 khá dài nhưng nội dung trong nguồn lại không đáp ứng hết đoạn nội dung này, tương tự với nguồn 60, 64 và 65 (đặc biệt là 64 và 64 chỉ đề cập đến doanh thu, nguyên một đoạn dài phía trước xem như không nguồn). Câu sau nguồn 62 không nguồn.
  • Bảng chương trình truyền hình hoàn toàn không nguồn.
  • Bảng Album phòng thu để nguyên tên bài hát tiếng Trung, không dịch cũng không phiên âm, thậm chí vẫn giữa nguyên dấu "(" mà không phải "(".
  • Bảng phim truyền hình có 1 phim không nguồn.
  • So với bảng en, còn thiếu 1 bảng nhạc phim, 3 album được chia thành 2 album và 1 đĩa đơn, thiếu bảng Danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo Forbes (mở đầu nhắc đến nhiều lần được xếp vào danh sách nhưng cả bài không thấy nhắc đến)
  • Câu chữ "cô tiểu thư nhà giàu tốt bụng xinh đẹp động lòng người"
  • Cần giải thích khái niệm "Nữ thần Kim Ưng"
  • Tại sao là Liu Yifei mà không phải "Lưu Diệc Phi", trong khi đây là album tiếng Quan thoại?
  • Không thống nhất việc sử dụng dấu "." hay "," để phân tách số (số thập phân và số có hàng ngàn)
  • Định dạng bảng không thống nhất, nội dung trong bảng không nên canh giữa quá nhiều nếu không cần thiết
  • Cách sắp xếp cột trong bảng giải thưởng có vấn đề, "Lần thứ" đứng sau ngày tháng nhưng đứng trước "Đơn vị tổ chức", cột "đơn vị tổ chức" đặt trên cũng không hợp lý, cần tham khảo các bài viết khác
   Đó chỉ là sương sương lướt qua, chưa kiểm tra phần lớn nguồn có phải là nguồn đáng tin cậy không, cũng chưa đọc kỹ câu chữ nội dung. Nhac Ny Talk to me ♥ 10:01, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Chú thích ko yêu cầu hay bắt buộc phải lưu trữ. nếu sau này phát hiện link chết bạn chỉ cần lấy đó làm cớ mở biểu quyết rút sao thôi. người ta muốn lưu trữ lúc nào cũng được. bớt làm khó. Vẫn còn con gái chứ chưa thành mẹ chồng thì bớt khó cho wiki thương bạn nhé - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 14:39, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412 Đợi mãi mới thấy =))) từ từ để sửa – Disansee (thảo luận) 12:24, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412 ủa z là có phải dịch phần Album phòng thu k? rồi cái "Các chú thích web không có sự đồng bộ về việc nội dung của trường website, lúc thì là tên web, lúc thì lại là đường dẫn web." khó hiểu z? – Disansee (thảo luận) 14:07, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412 sửa vài chỗ rồi đó (có mấy chỗ đọc k hiểu nên k biết sửa), qua check lại rồi chỉ hộ tôi lần nữa đi để t sửa nốt ~~ – Disansee (thảo luận) 14:28, ngày 7 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Ai bỏ phiếu mà ko ký tên kìa - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 12:16, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Khả Vân Đại Hãn ký hay không thì bài này xác định chả ai quan tâm rồi. @Disansee nên giải nghệ trên này mà về ở ẩn đi :)) – Quả Chanh Màu Xanh (thảo luận) 13:24, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  vãi, mới có 9 sửa đổi vậy - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 13:33, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Khả Vân Đại Hãn Tôi có bỏ phiếu đâu @Disansee tự bỏ – Quả Chanh Màu Xanh (thảo luận) 13:36, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  ý của tôi là tổng đóng góp của bạn cho wiki chỉ có 9 sửa đổi - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 13:37, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  đóng góp ít thì cũng là đóng góp – Quả Chanh Màu Xanh (thảo luận) 13:45, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)

  Ý kiến nói chung thì tôi cũng quan tâm bài này, nhưng như đã nói lần trước nó cần 1 quỹ thời gian lớn, bạn Disansee hấp tấp thì ai giúp bạn cho nổi, khác nào phải chạy bổ nhào theo bạn, chắc tôi sặc cơm quá. Bị NhacNy2412 test sơ sơ ra đống lỗi là thấy nản rồi - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 13:35, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)

@Khả Vân Đại Hãn ...... Có lỗi thì sửa thôi, binh đến tướng chặn, không còn thời gian thì phải làm gấp thôi =))) Mà lần này lần cuối tôi ứng cử trên này rồi không được nữa thì thôi, nghỉ, tạm biệt cái chốn này luôn. Dù sao thì có viết nhiều cũng chẳng mang được ích lợi gì cho bản thân, cuối cùng thì tôi viết nhiều vì ai chứ.... – Disansee (thảo luận) 13:42, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
vấn đề không phải chuyện người ta soát ra lỗi rồi mình sửa, mà là phải hạn chế tối đa chuyện đó. nếu lỗi bị kê ra quá nhiều sẽ làm giảm cảm tình và sự chú ý các bạn khác, họ sẽ "né" bài ứng cử và ko muốn bỏ phiếu. phải tránh bất lợi khi ứng cử kiểu như vầy. nếu bạn thấy chán thì wikibreak một thời gian rồi quay lại làm tiếp chứ có gì đâu - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 13:51, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Các thành viên Wikipedia đóng góp nhiều năm trời không công vì ai? Vì xã hội, độc giả, fan, sinh viên, học sinh vân vân. Không có bạn và những thành viên khác thì sẽ không có Wikipedia ngày nay. Nếu có time thì nên quay trở lại giúp sức đóng góp cho xã hội. Kiến thức là vô giá. Ai không có tiền để góp thì nên góp time vào việc viết bài để thay đổi xã hội tốt hơn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:25, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
@Khả Vân Đại Hãn.... Tôi nghỉ hẳn luôn chứ chẳng quay lại đâu =)) dù sao mục đích chính của việc tôi và mấy bà fan lâu năm nhà P nâng cấp bài này là dọn đường sẵn cho fan mới để có cái nhìn đúng khi Mộng Hoa Lục chiếu, bây giờ mục tiêu chính đã xong thì nghỉ thôi còn bài này có ứng cử thành công hay không thì cũng chẳng quá quan trọng để tôi phải để tâm nữa – Disansee (thảo luận) 14:07, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Nói ko quan trọng mà đi ứng cử, thật ra trong lòng có chút....mong muốn - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 14:15, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
@Khả Vân Đại Hãn đừng nói thẳng thế chứ =)))) Dù sao từ mai tôi cũng off trên này rồi, bye bạn vs mấy ae từng cho tôi ý kiến sửa bài trước coi như có lời từ biệt trước khi come away =)) – Disansee (thảo luận) 14:29, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Ể...bạn có 1 tháng cho cái bài này đậu, đừng có lặn chứ, vô trách nhiệm à nha - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 14:32, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
@Khả Vân Đại Hãn .... còn 1 tháng lận à ~.~ được thế để tôi sửa, dù sao thì vẫn có chút thời gian rảnh – Disansee (thảo luận) 14:49, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
????? what, ứng cử có thời gian 1 tháng, chứ mấy mà ko biết, vãi - "Người công nhân cạo mủ cao su ở vùng đất đỏ miền Đông" (thảo luận) 15:05, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 1.   Ý kiến nội dung ko rõ: "học giả thỉnh giảng" là cái gì, rốt cuộc là đi dạy? hay đi học (như trong câu đã nói)? - "Tôi là Bill Wilkins, vậy ai là Valak?" (thảo luận) 13:40, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Khả Vân Đại Hãn =)))) Tôi nhớ có giải thích trong ngoặc rồi mà sao giờ bay đâu mất tiêu =)) – Disansee (thảo luận) 13:53, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Đọc chú thích rồi. phải có 1 cắt nghĩa trong mục ghi chú : "học giả thỉnh giảng" là một phương pháp giáo dục ở DH Mỹ - "Tôi là Bill Wilkins, vậy ai là Valak?" (thảo luận) 14:03, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Khả Vân Đại Hãn Giải thích kiểu " Cùng năm, Lưu Diệc Phi được Đại học Stanford (California, Hoa Kỳ) mời làm học giả thỉnh giảng (học giả thỉnh giảng là một cá nhân, giảng viên hay giáo sư được mời tới để nghiên cứu, làm việc, giảng dạy về một vấn đề nào đó tại một đại học/ học viện khác nơi người đó chính thức làm việc trong một thời gian nhất định.)" thẳng vào bài ntn được k nhỉ? cảm giác hơi dài :v – Disansee (thảo luận) 14:36, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Khả Vân Đại Hãn đã chuyển thẳng xuống mục ghi chú + bổ sung về cha dượng của LDP – Disansee (thảo luận) 14:57, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Bình luận: Thà không được chứ quyết không tuân! cái gì cũng làm theo lời nhacny chỉ càng khiến ai đó có cơ hội lộng quyền, bắt chẹp người khác thôi Disansee (thảo luận) 10:10, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Theo cá nhân mình thì các bài viết bên Wikipedia tiếng Anh khi dẫn nguồn của nước khác cũng không hề bắt buộc dịch hết thành tiếng Anh. Ví dụ như bài viết en:Vladimir Putin có các nguồn tiếng Nga được giữ nguyên chứ không phiên dịch. Với lại trên Wikipedia tiếng Việt không có quy định bắt buộc về chuyện này nên ý kiến của NhacNy nói chung chỉ mang tính cá nhân. Chỉ cần bài viết này đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản mà một BVCL cần có là được. Thân! MinhKhoi2001 (thảo luận) 15:46, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Một số nguồn vẫn được dịch sang tiếng Anh, ví dụ nguồn 266, 288 (dịch tiêu đề). Đây là không phải ví dụ tốt để phản biện. P.T.Đ (thảo luận) 05:43, ngày 21 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Maurice Richard

 1. Giới thiệu: Maurice Richard là một tượng đài thể thao của Canada trong môn khúc côn cầu trên băng. Ông kiến lập nhiều kỷ lục trong sự nghiệp thi đấu, và được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng. Ông là biểu tượng của cộng đồng Pháp ngữ tại Canada, thậm chí còn là nguyên nhân gây nên một cuộc bạo loạn tại Québec.
 2. Bình luận: Đây là một bài viết nằm trong danh sách bài cơ bản mở rộng về nhân vật thể thao. Bài được dịch toàn bộ và kiểm tra từ FA của en.wiki, được rà từ vựng thích hợp theo FA fr.wiki cho phù hợp về ngôn ngữ theo góp ý của DHN khi tham gia BCB, có tham khảo một phần nhỏ không đáng kể từ GA ru.wiki. Xin mời các bạn và cộng đồng đánh giá, bổ sung để hoàn thiện bài viết.
Hướng dẫn đánh giá
Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết chọn lọc
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Lcsnes (thảo luận) 11:46, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)

Đồng ý

 1.   Đồng ý Bài chất lượng tốt Disansee (thảo luận) 09:53, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Disansee Phiền bạn bỏ chút thời gian (khoảng 20 giây) để bổ sung lý do cho lá phiếu. Xin cảm ơn! – Tiếng vĩ cầm🎻 13:02, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @TranHieu0706 ... Chủ yếu là cảm thấy đáng để lên BVCL thôi cũng chả có lý do j =))) – Disansee (thảo luận) 13:52, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @Disansee Đấy, có ai muốn điền lý do đâu, nhưng quy định đã đề ra rồi thì mới phải làm. – Tiếng vĩ cầm🎻 14:04, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2.   Đồng ý Tôi đã thẩm định xong, bài dịch chất lượng tốt, đủ chuẩn BVCL.  Jimmy Blues  03:17, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3.   Đồng ý bài rất chất lượng Hihihi - Hahaha Lê Hoàng Khánh - Kim cương xanh 06:32, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 4.   Đồng ý Bài tốt. Mỗi tội cả núi liên kết đỏ cũng đủ thấy mảng nội dung này ít được quan tâm như thế nào. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:34, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 5.   Đồng ý Bài viết chất lượng. Màu tím hoa sim 12:16, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 6.   Đồng ý Bài viết được dịch và biên tập tốt. Thỏa mãn các tiêu chí BVT. Tôi chỉ có vài ý nhỏ bên dưới. LTN (thảo luận) 21:16, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Phản đối

Ý kiến

 •   Ý kiến Bảng ở phần Thống kê sự nghiệp không quá rộng, không gian còn dư chỗ tại sao phải để xuống dòng? Nhac Ny Talk to me ♥ 09:49, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  @NhacNy2412: Thanks! Đã chỉnh độ rộng từ 50em lên 65em và thấy nó dàn rộng ra, không bị xuống dòng nữa. Lcsnes (thảo luận) 11:32, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 •   Ý kiến @Lcsnes: Nhìn chung, đây là một bài viết tốt với cách dịch rất nhuần nhị tự nhiên, nhiều chỗ dùng từ tinh tế, phù hợp ("những kẻ Ăng-lê"), tìm hiểu và giới thiệu văn hóa hockey (giải thích smelling salt)... Tôi có vài ý kiến nhỏ như sau, bạn có thể lựa chọn cách sửa tùy theo ý bạn. LTN (thảo luận) 18:21, ngày 22 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  Cảm ơn Ltncanada dù đang rất bận rộn vẫn duyệt hết bài và có những góp ý quý báu. Xin note để lưu lại như bên dưới. Lcsnes (thảo luận) 12:42, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • đội Canadiens thành phố Montréal Theo tôi, nên giữ nguyên tên gốc "Montreal Canadiens", phần dịch hoặc giải thích tiếng Việt nên để trong ngoặc đơn. Tên thành phố gắn với tên đội được sử dụng như tên chính thức, như Toronto Maple Leafs, Los Angeles Lakers... Giống như đội Chicago Bulls sẽ không ai viết "Bulls ở thành phố Chicago". :)
   Đã chỉnh lại giống bản tiếng Anh. Lạm bàn thêm đó cũng chính là phương án ban đầu, sau đó sửa theo dịch nghĩa tiếng Pháp.
  • "Rocket Pocket" (Tên lửa bỏ túi) — Có lẽ là lỗi typo của "Pocket Rocket"?
   Đã sửa typo
  • cho đến khi được đường sắt thuê lại khoảng năm 1936 — Ở đây có nghĩa Onésime được hãng đường sắt CPR nhận vào làm việc trở lại sau khi bị sa thải năm 1930.
   Sửa thành "cho đến khi được đường sắt nhận trở lại làm việc"
  • những ngày trượt băng trên mặt sông lân cận" — Chỗ này khó diễn đạt, nhưng ý là những con sông ở khu vực Richard sống. Không là vấn đề lớn, nhưng đọc sẽ hơi khó hiểu.
   Sửa thành "gần đó"
  • bắt đầu chơi khúc côn cầu có tổ chức — "Play organized hockey" có nghĩa Richard bắt đầu chơi hockey bài bản hơn (tức tham gia đội hockey, tập luyện với huấn luyện viên, tham gia giải đấu nhỏ giữa các thị trấn với nhau...). Nói thêm, trẻ em ở Canada thường bắt đầu chơi hockey bài bản như vậy từ khoảng đầu trung học cấp 2 (junior high school).
   Rất kết từ "bài bản" này & đưa vào thay thế, chọn từ này thật đắt giá.
  • chơi các thể loại shinny — Nên chú thích ngắn để người đọc có thể hiểu thuật ngữ này. Shinny chỉ là tiếng lóng cho môn hockey ngoài trời (thường trên sông băng vào mùa đông hoặc ice rink của thành phố, trường học).
   Đã bổ sung đoạn này vào bài làm ghi chú.
  • Đồng thời, Richard cũng chơi bóng chày và quyền Anh — Trong nguyên văn, while ở đây có nghĩa là although, nhằm nhấn mạnh ý Richard đam mê hockey hơn 2 môn kia.
   Đã thay bằng "Dù".
  • Ngày 12 tháng 9 năm 1942 diễn ra đám cưới khi Lucille 17 tuổi. — Thiếu chủ ngữ. Ý kiến riêng: "Ngày 12 tháng 9 năm 1942 cả hai chính thức kết hôn khi Lucille 17 tuổi."
   Đã sửa thành "cả hai thành hôn".
  • đã tạo nên "bàn thắng bất tỉnh"Unconscious ở đây không phải bất tỉnh, mà có nghĩa là không tỉnh táo, do Richard khi bàn trong tình trạng loạng choạng sau khi bị chấn động não.
   Chỗ này chọn từ ngắn gọn thật khó, dù sao cũng ở trong ngoặc kép. Tạm đổi thành "vô thức".
  • "rung chuyển xà nhà" — "shook the rafters" là thành ngữ, mà đã là thành ngữ thì không cần dịch nghĩa đen. Chỉ cần viết "rung chuyển" là đủ dễ hiểu trong tiếng Việt.
   Tiếng Việt cũng hay nói "rung chuyển khán đài" hay "rung chuyển" cái gì đó. Đổi thành "chấn động" (cũng trong ngoặc kép)
  • Richard vẫn là cầu thủ năng độngActive ở đây không phải nghĩa năng động, mà có nghĩa là vẫn là cầu thủ vẫn đang thi đấu (chưa giải nghệ hẳn).
   Đã sửa thành "vẫn tiếp tục thi đấu".
  • Richard nỗ lực đưa tên mình ra trong nhiều vấn đề — Chỗ này dịch hơi "cứng", theo tôi chỉ đơn giản có nghĩa Richard cố gắng tham gia nhiều hoạt động sau khi giải nghệ (nhằm tránh bị quên lãng).
   Đã sửa thành "gắn danh tính mình vào nhiều hoạt động"
  • Chúng tôi là năm Maurice Richard đấu với... — Dễ nhầm lẫn với "năm" thời gian nếu chỉ đọc lướt qua. Nếu có thể dịch "Chúng tôi là năm Maurice Richard..." thì dễ hiểu hơn?
   Đã thêm như gợi ý
  • Cuộc bạo loạn Richard có được địa vị thần thoại" — Có thể dịch: "trở thành biểu tượng (câu chuyện/ sự kiện) thần thoại"? Hoặc bạn có thể dịch thoáng hơn, không cần bám theo câu nguyên văn, vì trong những năm tháng sau này, Richard cố gắng promote sự kiện này để người ta vẫn nhắc nhớ đến ông. Ông muốn sự kiện gắn với tên tuổi của "huyền thoại Richard".
   Chỗ này giữ nguyên vì như đoạn dưới, Richard giải thích không nghĩ mình là xúc tác & không biết. Địa vị này như vậy là khách quan so với Richard.
  • điều cho là không khác biệt và sự thụ động bấy lâu nay — "Indifference" có nghĩa là sự thờ ơ, hờ hững. Nghĩa này phù hợp trong văn cảnh với từ "passiveness" (inertness) ngay sau đó.
   Quá hay & chuẩn, đã sửa thành "thờ ơ".

Đề cử đã qua