Danh sách quốc gia cộng hòa

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các nước cộng hòa là danh sách liệt kê các quốc giachính phủ theo thể chế cộng hòa.

Các quốc gia cộng hòa theo từng thời kỳSửa đổi

Cổ đạiSửa đổi

Thời Trung CổPhục HưngSửa đổi

Thời Cận đạiSửa đổi

Thế kỷ XIXSửa đổi

Thế kỷ XX và sau nàySửa đổi

Danh sách các quốc gia theo phân loạiSửa đổi

Dân QuốcSửa đổi

• Đài Loan

• Hàn Quốc

Cộng hòa nhất thểSửa đổi

Cộng hòa Liên bangSửa đổi

Cộng hòa Liên minhSửa đổi

Cộng hòa Ả RậpSửa đổi

Cộng hòa Hồi giáoSửa đổi

Cộng hòa dân chủSửa đổi

Cộng hòa xã hội chủ nghĩaSửa đổi

Cộng hòa Nhân dânSửa đổi

Cựu Cộng hòa Nhân dânSửa đổi

Tham khảoSửa đổi