Mở trình đơn chính

Danh sách quốc gia cộng hòa

bài viết danh sách Wikimedia

Các quốc gia cộng hòa theo từng thời kỳSửa đổi

Cổ đạiSửa đổi

  • Doric Greek: một thành bang trên đảo Kríti
  • Carthage: Thế kỷ 8 trước Công Nguyên đến năm 146 trước Công Nguyên
  • Athens: một thành bang dưới sự chia cắt của Solon và Cleisthenes
  • Thành bang Hy Lạp Various
  • Cộng hòa Licchavi: năm 600 trước Công Nguyên đến năm 400 sau Công Nguyên
  • Cộng hòa La Mã: năm 509 trước Công Nguyên đến 27 trước Công Nguyên (và nhiều thành phố của Ý khác)
  • Cộng hòa Vaishali: năm 600 trước Công Nguyên đến năm 400 sau Công Nguyên
  • Hastinapur: một vài bang của Ấn Độ cổ đại

Thời Trung CổPhục HưngSửa đổi

Thời Cận đạiSửa đổi

Thế kỷ 19Sửa đổi

Thế kỷ 20 và sau nàySửa đổi

Danh sách các quốc gia theo phân loạiSửa đổi

Cộng hòa nhất thểSửa đổi

Cộng hòa Liên bangSửa đổi

Cộng hòa Liên minhSửa đổi

Cộng hòa Ả RậpSửa đổi

Cộng hòa Hồi giáoSửa đổi

Cộng hòa dân chủSửa đổi

Cộng hòa xã hội chủ nghĩaSửa đổi

Cộng hòa Nhân dânSửa đổi

Cựu Cộng hòa Nhân dân

Tham khảoSửa đổi