Đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore – Theo ngôn ngữ khác