Thống chế (Anh)

bài viết danh sách Wikimedia

Thống chế (tiếng Anh: Field Marshal) là cấp bậc cao nhất trong Lục quân Anh kể từ năm 1736. Nó tương đương cấp bậc Đô đốc Hạm đội Hải quân Hoàng gia hoặc Thống chế Không quân Hoàng gia. Phù hiệu thống chế gồm biểu tượng hai baton thống chế gác chéo nhau được bao quanh bởi những chiếc lá vàng bên dưới Vương miện của St. Edward.

Cho đến thời điểm hiện tại (2020), đã có 141 người giữ cấp bậc Thống chế. Đa số họ thăng tiến binh nghiệp Quân đội Anh hoặc Quân đội Anh-Ấn. Một số thành viên của Hoàng gia Anh, mà gần đây nhất Hoàng tử Edward, Công tước xứ Kent và Charles, Hoàng tử xứ Wales đã được phong cấp Thống chế chỉ sau thời gian phục vụ ngắn. Ba vị vua Anh, George George, Edward VIII, và George VI, đã nhận cấp bậc trong thời gian tại vị. Trong khi Edward VII trực tiếp nhận cấp bậc Thống chế trên ngai vị, thì Vương công Albert và Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh được phong cấp bởi các nữ vương phối ngẫu của họ. Một số cấp bậc thống chế được phong như cử chỉ ngoại giao. Mười hai quốc vương nước ngoài đã được vinh danh, mặc dù ba (Hoàng đế Đức II, Hoàng đế Đức; Franz Joseph I, Hoàng đế Áo và Hirohito, Hoàng đế Nhật Bản) đã bị tước bỏ khi đất nước của họ trở thành kẻ thù của Anh và các đồng minh của quốc gia này trong hai cuộc Thế chiến. Hai quân quân nước ngoài khác được phong cấp bậc Thống chế Anh là một người Pháp (Ferdinand Foch) và một người Úc (Sir Thomas Blamey), được vinh danh vì những đóng góp của họ cho Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, và một chính khách nước ngoài (Jan Smuts).

Mặc dù cấp bậc Thống chế không được sử dụng trong Thủy quân lục chiến Hoàng gia, cấp hiệu Thống chế vẫn được được sử dụng trên quân phục của Chỉ huy Danh dự, người đứng đầu trên danh nghĩa của lực lương này (tương đương cấp Đại tá danh dự).

Thống chế Hoàng gia AnhSửa đổi

Đô đốc Hạm đội Hoàng gia AnhSửa đổi

Thống chế không quânSửa đổi

1 tháng 1 năm 1927 Sir Hugh Trenchard
1 tháng 1 năm 1933 Sir John Salmond
21 tháng 1 năm 1936 King Edward VIII
11 December 1936 King George VI
1 January 1937 Sir Edward Ellington
4 October 1940 Sir Cyril Newall
1 January 1944 Sir Charles Portal
12 September 1945 Sir Arthur Tedder
1 January 1946 Sir Sholto Douglas
1 January 1946 Sir Arthur "Bomber" Harris
8 June 1950 Sir John Slessor
15 January 1953 The Duke of Edinburgh
1 June 1954 Sir William Dickson
1 January 1958 Sir Dermot Boyle
12 June 1958 The Duke of Gloucester
6 April 1962 Sir Thomas Pike
1 April 1967 Sir Charles Elworthy
1 April 1971 Sir John Grandy
31 March 1974 Sir Denis Spotswood
6 August 1976 Sir Andrew Humphrey
31 July 1977 Sir Neil Cameron
14 October 1982 Sir Michael Beetham
15 October 1985 Sir Keith Williamson
14 November 1988 Sir David Craig
6 tháng 6 năm 1992 Sir Peter Harding
16 tháng 6 năm 2012 The Prince of Wales
13 tháng 6 năm 2014 Lord Stirrup

Tham khảoSửa đổi