Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Đề xuất không hiệu lực

Trần Thế TrungSửa đổi

Thành viên quản lý ăn nói bất lịch sự lại còn lên giọng dạy người khác phải tuân thủ Wikipedia:Thái độ văn minh, nghe thật lợm giọng. Cụ thể là xỉ nhục người khác tại Thảo luận:Kiến Phúc. Đề nghị xem xét lại tư cách của thành viên này.203.160.1.47 15:54, ngày 15 tháng 6 năm 2006 (UTC)

Một đề nghị bất tín nhiệm cần phải được đưa ra bởi 1 thành viên đã đăng ký. Mong bạn đăng ký thành viên và viết lại đề nghị này. Vietbio 20:33, ngày 2 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Một vài quản lýSửa đổi

AESửa đổi

Huy phuc và Minh mai đều đã bị treo. AE 18:09, ngày 19 tháng 6 năm 2007

Minh mai 11:31, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)Sửa đổi

Tôi tiếp tục, Bóng bàn vừa nhắn tin cho tôi anh ta đã bị treo.

Bóng bàn đã nói đúng thực tế. Những người làm những điều đó không bị treo còn nói về điều đó bị treo. Tôi đề nghị tiếp meomeo. Tôi đã dọc nhiều ý kiến của anh ta, thấy điều đó. Càng ngày cái liên minh của các anh càng hiện rõ.

Tôi cũng không tham gia bỏ phiếu khi các thành viên lập ra cái này đang bị treo. Tôi nghĩ những ai tham gia bỏ phiếu ở đây, giống những kẻ đang gào thét lên về văn minh.

Minh mai 11:48, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC) đã tạm kết luận được tính phản thầy (Thảo luận:Rốc két#Minh mai 11:46, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC) tạm kết luận)

Bóng bàn 09:13, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)Sửa đổi

Một số người năn nỉ trong thảo luận của tôi, đừng chứng minh nhóm của họ sai nữa. Tôi không thể làm như thế được. Tôi cũng như những người khác, thấy cần tống cổ những kẻ lèo lá.

Thảo luận Thành viên:Bóng bàn, thảo luận:rốc két/lưu, thảo luận:rốc két

Bóng bàn đã vi phạm wikipedia:Thái độ văn minh khi dùng:"cần tống cổ những kẻ lèo lá".Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tôi cũng không tham gia cuộc bỏ phiếu này cho đến khi có ý kiến của thành viên:Huyphuc1981_nb. Thật hài hước, treo anh ta và bắt anh ta tranh luận. Trong khi lúc anh ta chưa treo anh ta đã chả thèm ê a nhố nhăng với các anh trong này Thảo luận:Rốc két/Lưu#Nếu bạn là Huyphuc thì tôi mới tranh luận và những chõ khác như tầu chiến, thiết giáp hạm và những chỗ khác.

Bóng bàn đã vi phạm wikipedia:Thái độ văn minh khi dùng:"chả thèm ê a nhố nhăng với các anh trong này".Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tôi là người đã dịch tầu chiến (Huyphuc1981_nb post), tôi đã thấy các anh dịch định nghĩa thế nào, cãi vã thế nào khi người ta dịch, tôi cũng chứng kiến các anh đã điên rồ thế nào: lùi lại, sửa láo, cãi vã, lắp bắp... và treo những người làm đúng. Trước khi thành viên:Huyphuc1981_nb có ý kiến, tôi muốn cho mọi người thấy các anh đã lèo lá thế nào.

Bóng bàn đã vi phạm wikipedia:Thái độ văn minh khi dùng:"tôi cũng chứng kiến các anh đã điên rồ thế nào: lùi lại, sửa láo, cãi vã, lắp bắp... ".Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

tất cả những người lập ra thảo luận này đã bị treoSửa đổi

lại treoSửa đổi

Đã treoSửa đổi
Tôi bổ sung thêmSửa đổi

Nguyễn Hữu Dng Thảo luận Thành viên:Bóng bàn

Họa hùng hải nhắn cho tôi, anh ta đã bị thành viên:apple treo với lý do thảo luận vô văn hóa. Tôi đã đọc lại các thảo luận này Thảo luận:Rốc két/lưu và rút ra một điều sau đây:

 • thành viên:apple tìm ra một câu nào vô văn hóa của Họa hùng hải thì vào đó đánh dấu vào. Nếu không tìm được thì xin lỗi anh ta ngay.
 • Các thành viên quản lý liên kết với nhau để bảo vệ một bài nhăng cuội, những lý luận nhăng cuội. Cuối cùng treo Họa hùng hải vì các quản lý đã dùng đủ thủ đoạn cãi cùn nhất mà không thể lại được với Họa hùng hải vừa khéo léo vừa chính xác.
Bóng bàn đã vi phạm wikipedia:Thái độ văn minh khi dùng:"bài nhăng cuội, những lý luận nhăng cuội,thủ đoạn cãi cùn ", không kèm dẫn chứng ngắn gọn cụ thể để chứng minh như vậy là phỉ báng và công kích cá nhân, cộng đồng.Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 • Tôi thấy Thảo luận:Rốc két/lưu là một ví dụ rõ ràng nhất về:
  • những kẻ nhăng cuội sống dai thế nào
  • một liên minh khá lớn của các quản lý nhằm nói nhăng cuội
  • ném những quản lý đó ra khỏi wiki khó thế nào.

Bóng bàn 02:12, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Bóng bàn đã vi phạm wikipedia:Thái độ văn minh khi dùng "kẻ nhăng cuội sống dai,ném những quản lý đó".Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Thảo luận:Rốc két Thảo luận:Thiết giáp hạm, các anh cứu nhau đi chứ, để đồng đội chết sặc tiết thế này à. Có hai tiếng thôi mà các anh không kêu ra được à. Đây là một bằng chữ khá rõ về việc các thành viên ở đây lươn lẹo lèo lá về ngôn ngữ, bẻ cong nghĩa của từ và bài, uốn éo nghĩa các phát biểu vì mục đích hết sức đê tiện.

Họa hùng hải 17:14, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Họa hùng hảiviết "các anh cứu nhau đi chứ, để đồng đội chết sặc tiết thế này à." vi phạm wikipedia:Thái độ văn minh.

và tôi tiếp tục dược dề nghị treo. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về việc các thành viên này liên minh với nhau trong thảo luận:rốc két. Đây là hai đề nghị treo tôi.

 1. (hiện) (trước) 15:00, ngày 18 tháng 6 năm 2007 Nguyễn Thanh Quang (Thảo luận | đóng góp) (1.023 byte) (Cảnh cáo)
 2. (hiện) (trước) 11:38, ngày 18 tháng 6 năm 2007 Vương Ngân Hà (Thảo luận | đóng góp)

các thảo luận ở đây đã được nhiều người chuyển đi. Xem thảo luận:sơn pháo, thảo luận:thiết giáp hạm, thảo luận:tên lửa, thảo luận:rốc két, thảo luận thành viên:Huyphuc1981_nb, thảo luận thành viên:Họa còi.

Thành viên huyphuc1981_nb, hoạ còi vừa nhắn tin cho tôi:

 • hai thành viên này quyến định không làm gì nữa cho đến khi acc của họ được thả, sau đó họ sẽ tập hợp những nhố nhăng của các quản lý trên. Những quản lý đó cần trả lời đã làm được gì đóng góp cho wiki mà có quyền treo dài hạn như vậy.
 • Đẳng cấp của những quản lý đó như thế nào khi họ sử dụng quyền để bôi ra rất nhiều những bài bốc phét văng mạng để lấy le với người thân, treo dài hạn những người hết sức mất công xóa và viết lại những bốc phét văng mạng của họ.
 • Có nên để họ tiếp tục giữ những quyền đó không ???

tôi lập ra một trang riêng phục vụ thảo luận này, đến khi các acc kia được thả và mọi người nhìn rõ những lươn loẹ lèo lá của đám người này xóa đi không muộn.

Họa hùng hải 02:29, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Họa hùng hải viết "tôi lập ra một trang riêng phục vụ thảo luận này..." Trang đó là trang nào? Mekong Bluesman 09:52, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Họa hùng hải và các thành viên Thành viên:Họa còi, Thành viên:Huyphuc1981 nb cần tìm đọc các quy định tối thiểu của wikipedia ở mục Wikipedia:Quy định và hướng dẫn để tìm hiểu thêm về Wikipedia, sau đó hãy tìm hiểu thêm về người quản lý rồi hẵn thảo luận tiếp.Nghilevuong 11:17, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Việc biểu quyết bất tín nhiệm ba người quản lý của thành viên Thành viên:Họa còi cần thực hiện cho từng người quản lý, tôi tách riêng ra như dưới đây và đề nghị mọi người phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề bất tín nhiệm. Các phần thảo luận về chuyên môn, tôi đề nghị đưa vào các bài có liên quan và đưa liên kết đến đó, nếu thảo luận đó có liên quan đến vấn đề bất tín nhiệm. Các phần chỉ trích, phê phán những người khác, ngoài ba người quản lý này, tôi đề nghị không để hiển diện. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 13:10, ngày 16 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Xin hỏi Thaisk đã kiểm tra lại quy trình bỏ phiếu bất tính nhiệm chưa, Họa còi chưa trả lời câu hỏi của bác Mekong về tài khoản con rối, một câu hỏi rất dễ trả lời, tại sao? Liệu cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này là cần thiết và đúng quy định. Tuy vậy tôi cũng bỏ phiếu trước nhưng cá nhân tôi cho rằng không cần có cuộc bỏ phiếu này vì các thành viên đề nghị bãi nhiệm quản lý không tôn trọng các quy định tối thiểu của wiki, bỏ phiếu làm mất thời gian của cộng đồng, không tôn trọng các quản lý khác và tạo tiền lệ cho việc phá hoại các quy định tối thiểu của wikipedia bởi một số ít cá nhân. Nghilevuong 11:31, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
đây là hành động quá hạ đẳng. Treo họa còi và huyphuc rồi bắt họ trả lời ???? đều nghị làm rõ ai chế ra trò tuyệt hay này.
Tuy nhiên, đọc lại thấy rõ quá trình:
 • HP và HC làm chung một bài
 • HP dừng lại và để HC làm: không cho người này viết vào người kia
 • ...... đã nói đến
 • HC đặt dòng không được lùi lai... trên đầu trang đang làm: HC mất một ngày trả lời lời khuyên, *ở đây sửa thoải mái, không được đặt dòng không cho sửa đó lên.
 • HC lại được khuyên là đặt dòng đang làm không cho sửa lên đó.
 • HC và HP bị treo
 • nhóm những người đang được xem xét xả một trận rác bẩn kinh hồn, bảo vệ lấn nhau, và thách HP, HC trả lời khi đang bị treo.

Họa hùng hải 11:54, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Họa hùng hải 12:21, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC) bổ sungSửa đổi

HP và HC đã được ứng xử bằng phương án rất tuyệt, treo họ và bắt họ trả lời. Tôi không tham gia một cuộc bỏ phiếu kiểu như thế này cho đến khi hai người này được thả. Tuy vậy tôi bổ sung thêm một người hoạt động rất ăn nhịp với nhóm người này.

 • Tôi mất công độc cái đám rác rưởi mà những người đang được đem ra bàn ở đây, thấy hai người cùng nhóm với họ. Đặc trưng lớn nhất của những người này là cố kết bảo vệ nhau để xiên xẹo đưa ra những ý kiến ngược với thực tế.
 • Họ có chiến thuật tổ chức đàng hoàng. Người ngồi im đợi địch phát cáu, người liên tục làm địch phát cáu vì chọc tức, xóa lùi trộm. Người nữa không mệt mỏi làm địch mệt chán vì xả rác chọc tức với tốc độ khủng khiếp.
 • họ có những mánh lới rất đắc dụng, như treo HC và HP lên rồi bắt họ trả lời này nọ, không thấy trả lời coi như xong việc.

Đề nghị bất tín nhiệm do Họa hùng hải 12:21, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC) bổ xung

Biểu quyết bất tín nhiệm thành viên:Vương Ngân Hà
Bất tín nhiệm
Tín nhiệm
 1. Tín nhiệm.--Bùi Dương 09:56, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Tín nhiệm.--Phú Sĩ 23:32, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Phản đối tổ chức biểu quyết bất tín nhiệm
 1. Phản đối vì không chấp nhận lý do bất tín nhiệm.Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Biểu quyết bất tín nhiệm thành viên:Mekong Bluesman
Sao lại biểu quyết bất tín nhiệm bác thành viên:Mekong Bluesman? Bất tín nhiệm cái gì? An Apple of Newton thảo luận 10:52, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Bất tín nhiệm
Tín nhiệm
 1. Tín nhiệm.--Bùi Dương 09:56, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Tín nhiệm.--Phú Sĩ 23:32, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Phản đối tổ chức biểu quyết bất tín nhiệm
 1. Phản đối vì không chấp nhận lý do bất tín nhiệm.Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đề nghị bất tín nhiệm do Họa còi đề nghị ngày 4 tháng 6 năm 2007.

Biểu quyết bất tín nhiệm Nguyễn Thanh Quang
Bất tín nhiệm
Tín nhiệm
 1. Tín nhiệm.Nghilevuong 11:17, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Tín nhiệm.--Bùi Dương 09:56, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Tín nhiệm.--Phú Sĩ 23:32, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Phản đối tổ chức biểu quyết bất tín nhiệm
 1. Phản đối vì không chấp nhận lý do bất tín nhiệm.Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Biểu quyết bất tín nhiệm An Apple of Newton
Bất tín nhiệm
Tín nhiệm
 1. Tín nhiệm.Nghilevuong 11:17, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Tín nhiệm.--Bùi Dương 09:56, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Tín nhiệm.--Phú Sĩ 23:32, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Phản đối tổ chức biểu quyết bất tín nhiệm
 1. Phản đối vì không chấp nhận lý do bất tín nhiệm.Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Biểu quyết bất tín nhiệm Thành viên:DHN
Bất tín nhiệm
Tín nhiệm
 1. Tín nhiệm.Nghilevuong 11:17, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Tín nhiệm.--Bùi Dương 09:56, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Tín nhiệm.--Phú Sĩ 23:32, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Phản đối tổ chức biểu quyết bất tín nhiệm
 1. Phản đối vì không chấp nhận lý do bất tín nhiệm.Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đề nghị biểu quyết bất tín nhiệm: Wikipedia:Thảo luận ở đó tôi đang đưa ra những phá quấy có hệ thống của một số thành viên quản lý. Những người này đã được một số người kêu ca rồi.

Điều mà mọi người hay message cho tôi về những người này là chế tạo ra những bài viết hết sức chủ quan, chẳng giống ai. Thậm chí không đọc bản tiếng Anh cùng một Article. Họ sửa chữa những bài viết theo nhưng tình cảm nhỏ nhoi. Đến khi sửa thì phản ứng dữ dội.

Điều thứ hai: cách làm việc của những người này rất luôm thuộm. Tôi lấy ví dụ một cái loằng ngoằng không thể vượt qua do những tính cẩu thả luộm thuộm của họ. Xuất phát từ việc tôi và Huyphuc1981_nb cùng muốn làm một article. Wikipedia:Thảo luận

 • HP tạo ra một bản, đó là bản nháp, đặt trong chỗ thử
 • HP được yêu cầu chuyển từ chỗ thử về thư mục cá nhân
 • HP yêu cầu tôi làm tiếp, tôi tham gia và tạo trong thư mục cá nhân theo lời khuyên của HP
 • HP sử trong thư mục cá nhân của tôi, bị các thành viên trên thay nhau lùi lại
 • Tôi sử trong thư mục HP cũng vậy, lý do không được sửa trong thư mục người khác.
 • Tôi đưa ra khu vực công cộng, được yêu cầu đưa vào chỗ thử
 • Tôi đưa ra chỗ thử,dược yêu cầu chuyển vào thư mục cá nhân

thế là thành một vòng tròn. Đây là điều vô lý, nếu có điều luật không được sửa trong thư mục cá nhân mà chưa xin phép thì họ phải kệ cho đến khi chủ nhân trông thấy và tự lùi lại. Còn nếu có một đièu luật như vậy phải có một chỗ làm việc chung.

tôi không tưởng tượng được họ có thể kiên trì thay phiên nhau quấy rối tôi suốt từ chiều hôm qua đến 10 giờ sáng nay. Đến giờ tôi mới để ý lại những message của mọi người kêu ca về những thành viên này.

Thậm chí sau đó họ bắt đầu tổ chức phá hoại rất có kinh nghiệm và hệ thống, họ cũng bắt đầu có những vận động (giả dối) để nhiều người thắc mắc với tôi, rất mất thời gian.

Và họ bắt đầu ăn nói cục cằn rất mất văn hóa.(Chú thích sau là của Lưu Ly)[1], [2]...

vì vậy tôi đặt ở đây cái này, mọi người thử xem đã tổ chức được một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chưa. Nếu đủ thì chúng ta tiến hành một cuộc vận động bỏ phiếu. Việc tổ chức điều đó ảnh hưởng nhiều đến uy tín các quản lý, nên chúng ta phải cân nhắc thận trọng.

Mong mọi người để ý và suy xét. Họa còi ngày 4 tháng 6 năm 2007

ý kiến của Họa hùng hảiSửa đổi

Tôi thường tham ra gõ chung các bài viết với họa còi. Tôi cất công đi đọc nhiều bài viết trong vi.wikipedia. Rút ra những điều sau:

 • các thành viên đang được đem ra bình luận này đã làm được gì ngoài việc bốc phét lươn lẹo bóp méo các vẫn đề học quan tâm. Họ cần trình bầy những đóng góp của họ ra đây.
 • tại sao những người rât vất vả viết ra những bài viết đúng đắn bị treo ???

Vì hiẹn nay Họa còi và Huyphuc đa treo, trong thời gian đợi họ trở lại, tôi ủng hộ họ một phiếu và thêm một phiếu đòi đuổi cổ thành viên:Vương Ngân Hà.

Họa hùng hải 02:34, ngày 18 tháng 6 năm 2007

Làm quản lý có lợi lộc gì đâu mà dùng từ đuổi cổ, thật là đáng buồn cho Họa hùng hải, chẳng lẽ không bớt chút thời giờ để đọc các quy định của wiki được sao? Không thể dùng từ ngữ nào khác các từ "bốc phét lươn lẹo ". Họa hùng hải viết "Họ cần trình bầy những đóng góp của họ ra đây.": Họa hùng hải có thể vào từng trang thành viên rồi nhìn vào hộp bên lề trái màn hình ở phía dưới, ở đó có dòng "Đóng góp thành viên", nhấp chuột vào sẽ hiện ra các các trang mà thành viên đó đã sửa đổi, Họa hùng hải sẽ biết được các đóng góp của thành viên mà Họa hùng hải cần tìm hiểu."tại sao những người rât vất vả viết ra những bài viết đúng đắn bị treo" họ bị treo vì lý do gì thì đã có giải thích, không phải tại các đóng góp về mặt nội dung mà tại vì họ vi phạm Wikipedia:Thái độ văn minh hoặc wikipedia: Không công kích cá nhân hoặc không chấp nhận wikipedia: Thái độ trung lập, Họa hùng hải cần chứng minh các quản lý mà mình muốn miễn nhiệm đã lạm quyền ở từng vụ việc cụ thể, có chuyện đó không? Nghilevuong 11:17, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:R%E1%BB%91c_k%C3%A9t#L.C3.B9i_to.C3.A0n_b.E1.BB.99_s.E1.BB.ADa_.C4.91.E1.BB.95i_c.E1.BB.A7a_Th.C3.A0nh_vi.C3.AAn:Huyphuc1981_nb
Sự thật không phải như vậy, hãy đọc lại các trang trên để xem bọn họ liên kết với nhau thế nào, mục đích của họ là sĩ hão với người thân thế nào, tìm mọi cách xiên xẹo thay đổi những bài viết và bảo vệ những bài viết láo thế nào.
Cảnh cáo từ "đuổi cổ".Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Tôi tiếp tục đề nghị xem xét thêm thành viên:Mekong Bluesman. CÙng một nhóm này. Họa hùng hải 11:49, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Họa hùng hải muốn "xem xét" cái gì của tôi? Mekong Bluesman 13:48, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Một hành động quấy rôid tiếp tục của nhóm này, trong khi tôi đang phản đối một cuộc tấn công khủng bố bằng rác bẩn thì kẻ tấn công được ủng hộ nhiệt tình:[3]

Họa hùng hải 11:49, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)

trình độ quá kémSửa đổi

Xem Thành viên:Họa còi phản ảnh về trình độ kém của Nguyễn Thanh Quang về Thiết giáp hạm tại đây. Đề nghị phát biểu ngắn gọn.

HP đâySửa đổi

Đề nghi Thành viên:Huyphuc1981 nb phát biểu lại trong vấn đề HP đây, vì không ai hiểu mục đích câu phát biểu. Xem trong mã wiki, phần không hiển diện.

Vứt rácSửa đổi

Các thỏa luận chuyên môn với 203.160.1.52 trong chủ đề Vứt rác về Rốc két đã chuyển về tại đây, để thỏa luận tiếp tại đó. Xin phát biểu có chọn lọc, đừng quên là chúng ta đang tranh luận về ba người quản lý nêu danh trên.

Tôi đề nghị Thành viên:203.160.1.52, Thành viên:Họa còi, Thành viên:Huyphuc1981 nb giữ nguyên tắc tranh luận về một vấn đề:

 1. Khi hỏi xong, hãy để người khác trả lời. Tức là đừng viết chen vào câu trả lời của người khác.
 2. Nếu cần hỏi bổ sung, hãy viết kế sau câu trả lời cuối cùng.
 3. Mọi câu hỏi, đáp phải xếp thứ tự từ trên xuống và có chữ kí, ghi danh.
 4. Vấn đề khác phải viết tách riêng, và hỏi đáp theo trật tự như các gợi ý trên.

Thaisk (thảo luận, đóng góp) 21:39, ngày 17 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Đề nghị khóa tài khoảnSửa đổi

Trong thời gian gần đây, mục từ này đã bị lạm dụng để biến chỗ này thành một diễn đàn công kích cá nhân. Nếu các người đó tiếp tục lạm dụng thì tài khoản nên được khóa hoàn toàn. Mekong Bluesman 13:48, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)

 1. Tôi tán thành việc khóa những tài khoản có hành vi như thế này kể từ bây giờ và về sau này. "Họ" đã làm cộng đồng mất quá nhiều thời gian và biến Wikipedia thành một mờ hổ lốn, đầy rẫy những công kích cá nhân và ngôn từ chợ búa. Nguyễn Thanh Quang 15:04, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 2. Tán thành. Đề nghị thực hiện khoá ngay một số thành viên quấy rối và thậm chí IP của họ.Lưu Ly 15:08, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 3. Tôi cũng tán thành nữa.--Bình Giang 15:21, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
 4. Tán thành. Đề nghị thực hiện khoá ngay một số thành viên quấy rối và thậm chí IP của họ.Meomeo 10:32, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Về bài "Rốc két"Sửa đổi

Anh Mekong Bluesman quay lại thảo luận:rốc két và có trách nhiệm có trách nhiệm với những lời mình nói nhé. Họa hùng hải 15:19, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC) [4]

Tại thảo luận đó tôi có 2 đóng góp:
 • Lúc 23:41, ngày 5 tháng 2 năm 2007 tôi mở thảo luận và hỏi câu hỏi đầu tiên [5]
 • Lúc 20:00, ngày 14 tháng 5 năm 2007 tôi kêu la vì mọi người thich tranh cãi và công kích cá nhân với các từ khiếm nhã hơn là giải thich [6]
Như vậy thì trong 2 cái đó thì cái nào tôi không "có trách nhiệm với những lời mình nói"? Câu hỏi vẫn còn vì mọi người thích cãi nhau và câu kêu la cũng vẫn còn vì cùng lý do đó.
Mekong Bluesman 17:05, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Họa hùng hải 17:22, ngày 18 tháng 6 năm 2007 (UTC)[7]
Bóng bàn 09:28, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:R%E1%BB%91c_k%C3%A9t/l%C6%B0u#L.C3.B9i_to.C3.A0n_b.E1.BB.99_s.E1.BB.ADa_.C4.91.E1.BB.95i_c.E1.BB.A7a_Th.C3.A0nh_vi.C3.AAn:Huyphuc1981_nb

Tôi đọc đoạn trên, đây là link Họa hùng hải đã nói đến, tôi vào không được liền xem lại, hóa ra ai đã di chuyển. Tôi đặt lại.

Bán khóaSửa đổi

Tôi đã bán khóa bài này vì gần đây có hiện tượng một số người tạo tài khoản với mục đích duy nhất là để viết vào đây. Bây giờ chỉ có những thành viên có tài khoản sau một thời gian mới có thể sửa đổi trang này. Nguyễn Hữu Dng 03:13, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Bao nhiêu xiền hả anh Bóng bàn 09:31, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)
Nếu vì tiền thì làm quản lý chỉ có lỗ, hỏi móc như vậy chứng tỏ Bóng bàn chưa biết gì về wikipedia. Mà sao Bóng bàn chỉ mới đăng nhập vào ngày 19/6/2007 mà đã công kích cá nhân và yêu cầu bãi miễn quản lý liền vậy? Có thể các vị là bạn bè của nhau nhưng không nên làm rối cả cộng đồng như vậy. Tôi cảnh cáo Bóng bàn đồng thời đề nghị khóa tài khoản vì Bóng bàn dùng các từ ngữ không hợp wiki như đã thảo luận ở trên.Meomeo 11:16, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Huy Phuc 16:02, ngày 19 tháng 6 năm 2007 (UTC)Nguyễn Hữu Dng Rao bán khóa, người ta đến mặc cả, không cho mặc cả. thành viên Meomeo phá hoại mua bán. đề nghị treo Meomeo.


Arisa (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


Dung005 (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Trâu rõ về luật không hiểu sao lại không đọc quy định này, đáng tiếc. TemplateExpert (thảo luận) 15:15, ngày 22 tháng 9 năm 2012 (UTC)

TuanUt (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

TuanUt (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


Đề xuất của Be Khung LongSửa đổi

Các thảo luận trong vài ngày gần đây được chuyển sang Wikipedia:Thảo luận/Gỡ quyền Bảo quản viên , các thành viên quan tâm mời thảo luận tiếp.


Hugopako (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi


@Trần Nguyễn Minh Huy Thành viên Crnoname006 chưa đủ điều kiện bỏ phiếu. Nhờ bạn kiểm tra lại. Thân. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 02:27, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (UTC)

Thusinhviet Tính đến ngày 14/8 thành viên này đã có hơn 400 sửa đổi rồi mà. Hoàn toàn đủ điều kiện bỏ phiếu. Thánh Thiện TALK_MT 02:38, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (UTC)
Căn cứ theo Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Quyền bỏ phiếu, đề cử bảo quản viên, phần "Với các cuộc bỏ phiếu khác" (mà tôi tự hiểu là áp dụng với bỏ phiếu bât tín nhhiệm, do đầu còn cuộc bỏ phiếu nào trong không gian dành cho quyền bảo quản viên này nữa, trừ phi có tuyên bố khác rõ ràng hơn), thì thành viên hoàn toàn đủ 100 sửa đổi trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu và đã sửa đổi trong vòng 1 tháng trước đó. --minhhuy (thảo luận) 02:55, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (UTC)

Tại Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên có quy định:

Quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm, bãi miễn bảo quản viên
[...]
2. Có đóng góp ít nhất 600 sửa đổi đáng kể (như sửa chữa, thêm bớt nội dung bài đã có, viết bài mới, thảo luận tại trang thảo luận bài viết hay trang thảo luận thành viên có liên quan tới viết bài) trong vòng 6 tháng gần đây nhất (6 tháng có lẽ là thời gian đủ để hiểu kỹ về các quy định chung trong Wikipedia) tại các bài viết thuộc không gian chính. Các sửa đổi nhỏ như sửa một vài lỗi chính tả không được tính là sửa đổi đáng kể.

Như vậy thì thành viên này chưa đạt điều kiện bỏ phiếu. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 03:02, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (UTC)

Xin BQV Thusinhviet đọc kỹ lại, cái trích dẫn anh vừa nêu ra là điều kiện với thành viên yêu cầu bãi miễn, còn điều kiện với thành viên bỏ phiếu chỉ là 3 tháng và 300 sửa đổi thôi. Thân! Thánh Thiện TALK_MT 03:35, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (UTC)
Như trên. --minhhuy (thảo luận) 04:03, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (UTC)
Có lẽ tôi đã nhầm lẫn. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 14:33, ngày 16 tháng 9 năm 2018 (UTC)


Tuanminh01 (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi

Thường xuyên lùi sửa lại những bài tôi đặt biển xóa. Tôi đã giải thích rất kĩ những lý do tôi muốn đề xuất xóa, căn cứ theo Wikipedia:Quy định xóa trang đàng hoàng, và có cả ví dụ về những trang tương tự đã bị xóa. Tuy nhiên người này lùi lại với 1 lý do rất vô duyên là sẽ tạo "liên kết đỏ", vốn là 1 lý do chẳng liên quan và hoàn toàn ko có trong quy định xóa trang.

Tôi trao đổi lại và nêu rất rõ quan điểm của mình, rằng là tôi ko hề phá hoại. Những bài tôi đặt biển xóa hoàn toàn là tuân thủ đúng theo quy định xóa trang. Nếu thực sự là phá hoại tôi sẽ đặt biển ở 1 bài ngẫu nhiên thôi, và sẽ chẳng buồn ngồi nêu lý do chi tiết vậy làm gì cả. Tuy nhiên người này ko phản biện lại đc bằng lý do nào thuyết phục hơn, những lần sau vẫn cứ bắt bẻ tôi với liên kết đỏ đó. Có lần người này còn cấm cả tôi với lý do đó, hành động này lá quá vô lý, lạm dụng quyền của bảo quản viên 1 cách ko thể chấp nhận được.

Tôi rất đồng tình với cách làm của nhiều bqv khác, đó là trước hết họ sẽ nhắn vào trang thảo luận của tôi và yêu cầu tôi giải thích vì sao tôi làm vậy. Nhưng điều quan trọng là trước hết, họ không lùi lại những sửa đổi của tôi ngay. Khi cuộc thảo luận đi đến hồi kết, nếu tôi thua, thì đương nhiên tôi sẽ chấp nhận và khi đó bqv đó mới đi lùi sửa lại. Đằng này Thành viên:Tuanminh01 chưa gì đã lùi ngay mà chả buồn thảo luận, và chỉ thảo luận với tôi theo kiểu cho có, có khi ko buồn thảo luận luôn mà cứ thể làm. Nếu có thảo luận thì cùng lắm được khoảng 1-2 câu là mất hút, ko bao giờ thấy trả lời nữa, còn trang sửa đổi đó thì bị khóa luôn, tôi thì bị cấm, trong khi tôi rất muốn được thảo luận tiếp để đạt được sự thống nhất giữa 2 bên. Giải quyết vấn đề bằng quyền uy như vậy, không đủ kiên nhẫn để đối thoại thì không có tư chất làm bqv. Đâu phải ai lúc nào cũng đúng, nhưng có vẻ Tuanminh01 luôn nghĩ mình đúng, và chẳng bao giờ cho tôi 1 cuộc thảo luận nào đi đc đến hồi kết cả và đạt được sự thống nhất cả.

Cố chấp mà không bao giờ chịu lắng nghe ý kiến đóng góp tích cực của thành viên. Nếu là tôi sai tôi sẽ không tiếp tục nữa. Đằng này tôi ko sai mà bị như vậy thì quá bất công. Thay vì có thiện chí thuyết phục lại tôi rằng những gì tôi đã làm là không phù hợp, người này lại dùng quyền uy của mình để giải quyết cuộc tranh luận này. Tôi đề nghị bất tín nhiệm thành viên này Cn5900 (thảo luận) 03:42, ngày 12 tháng 9 năm 2019 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

Không đồng ýSửa đổi

 1.   Chưa đồng ý Việc này bạn Cn5900 phải ghi rõ trường hợp cụ thể để mọi người hiểu rõ hơn. Nếu thường xuyên ở nhiều bài thì mới nghiêm trọng chứ chỉ một lần thì có thể là lỗi cá nhân. Làm không công ở cường độ cao thể nào cũng có ngày mắc lỗi mà thôi. Cá nhân tôi thấy Tuanminh01 là BQV và thành viên hoạt động thường xuyên nhất tại wikipedia tiếng Việt. Không dễ để chọn ra người mới. DangTungDuong (thảo luận) 03:12, ngày 20 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 2.   Chưa đồng ý Liệu còn mấy ai (bqv) hoạt động liên tục nữa để mà bảo vệ wiki lúc nàyλεδινηtηανγ (thảo luận) 02:45, ngày 22 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 3.   Chưa đồng ý Tôi nghĩ là việc bất tín nhiệm với Tuanminh là một mất mát quá lớn cho wiki TV. Nếu có thể sai sót gì thì chỉ mong Tuanminh rút kinh nghiệm thôi, chứ việc xảy ra chưa đủ để có thể khiến tôi đồng ý bất tín nhiệm đối với Tuanminh. Tiểu Phương #Talk2me 15:46, ngày 23 tháng 9 năm 2019 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

 1.   Ý kiến Đã nửa năm tôi không hoạt động trên wiki nữa, tuy nhiên với những gì tôi đã thấy trước đây trên wiki này thì việc bất tín nhiệm Tuanminh là sự mất mát lớn cho wiki tiếng Việt. Tuanminh nhiều lúc khóa trang mà nhiều người thấy vô lý, nhưng điều đó giúp ngăn chặn được những phá hoại của các con rối ngày đêm phá. Nhiều lúc nửa đêm rối phá thì hầu hết đều là Tuanminh ngăn chặn. Va chạm nhiều thì nhiều người ghét...Thân ái!!! Thánh Thiện TALK_KH 10:13, ngày 22 tháng 9 năm 2019 (UTC)
 2.   Ý kiến @Cn5900: Tôi vừa xem các bài bạn đề nghị xóa nhanh. Đa phần bạn xóa nhanh theo tiêu chí C10 và xem qua một số bài thì đều là tên các địa danh đã cũ, không còn sử dụng nữa, tuy nhiên trên wiki TV hẳn vẫn còn những bài liên kết tới những cái tên cũ đó. Nếu bạn cảm thấy việc Tuanminh nêu lý do rằng nếu bạn xóa bài sẽ để lại nhiều liên kết đỏ là vô lý thì bạn hãy thử đưa ra điều kiện rằng "nếu bạn vào tất cả các bài viết có dẫn tới bài bạn muốn xóa và sửa liên kết đỏ thành liên kết đúng của nó thì Tuanminh phải đồng ý xóa" xem có được không? :v Tiểu Phương #Talk2me 15:51, ngày 23 tháng 9 năm 2019 (UTC)

Tuanminh01 (lần 2)Sửa đổi

Tuanminh01Sửa đổi

@Tuanminh01: J.Smile đủ số lượng sửa đổi mà? 1 = 0,999999999... 04:05, ngày 11 tháng 7 năm 2020 (UTC)
@Tuanminh01: Tuanminh01 kiểm tra lại xem và ghi rõ bạn này không đủ điều kiện ở khoản nào? Tôi cũng không rõ thành viên đề cử thì cần tiêu chí gì hay chắc là chưa mở tài khoản đủ 90 ngày?  A l p h a m a  Talk 12:14, ngày 11 tháng 7 năm 2020 (UTC)
Hình như trang này dùng tiêu chí Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Điều lệ, chứ không phải tiêu chí Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ. Theo số sửa đổi bạn JSmile cũng hơn 1.100 và hơn 1 năm rồi, đủ điều kiện.  M  12:49, ngày 11 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Q.Khải, Alphama, Đông Minh Vi phạm điều 2, chưa đủ 600 edits trên không gian chính.  ≾≾≾ ๖ۣۜDeath ๖ۣۜPenalty ≿≿≿  ☬ To Talk or To Be Killed ☬ 12:53, ngày 11 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Không biết mạng bị gì mà lúc xem thống kê được lúc không. Có lẽ bạn đúng. Dù sao thì tôi tin chắc đây sẽ không phải là lần duy nhất Tuanminh bị lôi ra BQBTN, tôi nghĩ bạn là tầm ngắm trong nhiều lần tiếp theo nữa, cố tránh những lỗi vụn vặt có thể trở thành cái cớ to.  M  12:59, ngày 11 tháng 7 năm 2020 (UTC)
Tôi đã xem lại BQ điều lệ bất tín nhiệm BQV ở đầu trang (vốn được thông qua từ năm 2007 và tới nay vẫn giữ nguyên?) thì "sửa đổi đáng kể" ở mục 2 vẫn chưa được giải thích cụ thể, có thể hiểu theo 2 cách như sau:
 • Nếu hiểu theo phần giải nghĩa trong ngoặc là "sửa chữa, thêm bớt nội dung bài đã có, viết bài mới, thảo luận tại trang thảo luận bài viết hay trang thảo luận TV có liên quan tới viết bài" => chỉ đề cập tới sửa đổi trong không gian bài viết, thảo luận bài viết và thảo luận TV. Phần này của J.Smile trong 6 tháng gần nhất chưa đủ 600 sửa đổi, nếu tính từ khi mở tài khoản vẫn không đủ.
 • Nếu bỏ phần giải nghĩa trong ngoặc thì có thể hiểu là đang đề cập đến dung lượng sửa đổi hơn là không gian sửa đổi. Tuy không có quy định cụ thể nhưng theo công cụ xtools thống kê thì có hạng mục số sửa đổi <20bytes, có thể coi là tương ứng với sửa đổi "không đáng kể". Phần này của J.Smile nếu tính từ khi mở tài khoản (tháng 5, 2019) đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đủ 600 sửa đổi còn sống (sửa đổi đã bị xóa không được thống kê dung lượng).
Tóm lại, tuy lắt léo nhưng nếu áp theo quy chế ở trang này thì dù hiểu theo cách nào, J.Smile cũng vẫn chưa đủ số sửa đổi. Tuy nhiên, quy chế ở trang này và quy chế chung đang đá nhau kịch liệt. Nhờ Alphama bổ sung một đề xuất thống nhất hoặc làm rõ thêm vào Sửa đổi QCBQ hiện hành. ~ Violet (talk) ~ 14:48, ngày 11 tháng 7 năm 2020 (UTC)
@Violetbonmua: Tôi cũng thắc mắc với tiêu chí số 2 trên. Điều này vô tình khiến cơ chế bãi trở nên khó nhằn hơn nhiều so với cơ chế bầu, tạo cho các thành viên quản trị một "kim bài miễn tử", tha hồ tung hoành, lộng hành. Cơ chế này vô tình cản trở nhiều thành viên có đóng góp tích cực, nhưng vì "thiếu" số large edits nên không thể bất tín nhiệm. Tôi nghĩ các thành viên quản trị nên cân nhắc loại bỏ tiêu chí "dựa vào edits đáng kể này", đáng kể là một tiêu chí hết sức mơ hồ. Phân loại các phiếu "ảo" là tốt nhưng theo cách này sẽ càng khiến giới chóp bu lộng quyền hơn. Họ không e dè, sợ hãi nữa vì tiêu chí trên chỉ cho phép một nhóm nhỏ trong số một cộng đồng vốn đã nhỏ bé này có quyền bất tín nhiệm họ, dẫn đến nhiều bảo quản viên, điều phối viên ngày càng trở thành cái gai trong mắt nhiều người, ngay cả những người có đóng góp tích cực.  ≾≾≾ ๖ۣۜDeath ๖ۣۜPenalty ≿≿≿  ☬ To Talk or To Be Killed ☬ 15:09, ngày 11 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Tuanminh01 tự đóng biểu quyết bất tín nhiệm mình vì lý do thành viên đề cử không đủ tiêu chí, đáng ra nên đề nghị một HCV khác làm việc này nó trung lập hơn, chứ làm thế này khác nào vừa là bị cáo lại vừa là quan tòa xử luôn? Én bạc (thảo luận) 22:54, ngày 11 tháng 7 năm 2020 (UTC)

Đúng là nên để một người khác đóng lại nhưng điều này lại không phải là bắt buộc, miễn là việc đóng BQ không sai. Tôi đã kiểm tra lại và xác nhận việc đóng BQ này là đúng theo điều lệ chi tiết ở đầu trang. ~ Violet (talk) ~ 00:08, ngày 22 tháng 7 năm 2020 (UTC)