Danh sách Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Việt Nam nhiệm kỳ 2021–2026

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách Chủ tịch Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam, gồm năm thành phố trực thuộc trung ương và 58 tỉnh, trong nhiệm kỳ 2021–2026. Căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được gọi chung là cấp tỉnh,[1] Ủy ban nhân dân của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và người đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.[2] Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kiêm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy của tỉnh thành tương ứng, được bầu vào vị trí Chủ tịch bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong số các đại biểu của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ, được phê chuẩn bởi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Nhiệm kỳ của Chủ tịch tỉnh tương ứng với nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, và cũng được miễn nhiệm, bãi nhiệm trong nhiệm kỳ bởi Hội đồng nhân dân.[3]

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Việt Nam
Tên cụ thểChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương
Vị tríNgười đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan bầuHội đồng nhân dân cấp tỉnh
Phê chuẩnThủ tướng Phạm Minh Chính
Nhiệm kỳNăm (5) năm, theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Bắt đầu2021
Kết thúc2026
Kiêm nhiệmPhó Bí thư Tỉnh ủy
Cấp phóPhó Chủ tịch cấp tỉnh
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhiệm kỳ 2021–2026Sửa đổi

Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 thường được kiện toàn trong giai đoạn cuối năm 2020, tại các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh thành tương ứng vào giai đoạn tháng 9–10 năm 2020,[4] chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2021.[5] Các Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016–2021 thường bầu Chủ tịch tỉnh trong kỳ họp bất thường năm 2020, được phê chuẩn bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sau đó bầu cử nhiệm kỳ 2021–2026 tại hội nghị đầu tiên của Hội đồng nhân dân khóa mới vào tháng 6–7 năm 2021,[6] các Chủ tịch tỉnh đã kiện toàn khoá trước thường tái đắc cử, được phê chuẩn bởi Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tính đến tháng 7 năm 2021, khi bắt đầu nhiệm kỳ 2021–2026, trong số 63 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hai (2) người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII tại Hà NộiThành phố Hồ Chí Minh; bốn (4) Ủy viên dự khuyết Trung ương; bốn (4) Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV; và hai (2) nữ Chủ tịch.[7]

Danh sáchSửa đổi

Ghi chú chung: Cột I tương ứng với nguồn dẫn chiếu; cột II tương ứng với ghi chú.
      Được miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế trong nhiệm kỳ;       Nữ chính trị gia;       Ủy viên Trung ương;       Ủy viên dự khuyết Trung ương;       Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV.

Tỉnh thành Chủ tịch Sinh Quê quán Nhậm chức Kết thúc Vị trí kiêm nhiệm, đồng thời Chức vụ trước khi được bầu I II
Hà Nội Chu Ngọc Anh 1965 Hà Nội 25 tháng 9, 2020 7 tháng 6, 2022 Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ [8] [a]
Trần Sỹ Thanh 1971 Nghệ An 22 tháng 7, 2022 đương nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
Tổng Kiểm toán nhà nước [9]
Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong 1962 Bến Tre 11 tháng 12, 2015 24 tháng 8, 2021 Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre [10] [b]
Phan Văn Mãi 1973 Bến Tre 24 tháng 8, 2021 đương nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre [11]
Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng 1964 Hải Phòng 29 tháng 6, 2016 đương nhiệm Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Phó Chủ tịch Hải Phòng [12] [c]
Đà Nẵng Lê Trung Chinh 1969 Đà Nẵng 9 tháng 12, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phó Chủ tịch Đà Nẵng [13]
Cần Thơ Trần Việt Trường 1971 Hậu Giang 15 tháng 10, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy [14]
Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang 1969 Hải Dương 14 tháng 11, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh [15]
Hà Nam Trương Quốc Huy 1970 Nam Định 6 tháng 10, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nam
Bí thư Thị ủy Duy Tiên [16]
Hải Dương Triệu Thế Hùng 1971 Hà Nội 29 tháng 6, 2021 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy [17] [d]
Hưng Yên Trần Quốc Văn 1968 Hưng Yên 30 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Bí thư Huyện ủy Văn Lâm [18]
Nam Định Phạm Đình Nghị 1965 Nam Định 28 tháng 10, 2015 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Bí thư Thành ủy Nam Định [19] [e]
Ninh Bình Phạm Quang Ngọc 1973 Ninh Bình 9 tháng 12, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phó Chủ tịch Ninh Bình [20]
Thái Bình Nguyễn Khắc Thận 1974 Thái Bình 18 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Phó Chủ tịch Thái Bình [21]
Vĩnh Phúc Lê Duy Thành 1969 Vĩnh Phúc 30 tháng 10, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc [22]
Điện Biên Lê Thành Đô 1968 Thái Bình 10 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Phó Chủ tịch Điện Biên [23]
Hòa Bình Bùi Văn Khánh 1964 Hòa Bình 17 tháng 7, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Phó Chủ tịch Hòa Bình [24] [f]
Lai Châu Trần Tiến Dũng 1975 Nam Định 28 tháng 2, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Thứ trưởng Bộ Tư pháp [25]
Lào Cai Trịnh Xuân Trường 1977 Lào Cai 9 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Phó Chủ tịch Lào Cai [26]
Sơn La Hoàng Quốc Khánh 1969 Sơn La 12 tháng 6, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy [27] [g]
Yên Bái Trần Huy Tuấn 1974 Yên Bái 2 tháng 10, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy [28] [h]
Bắc Giang Lê Ánh Dương 1966 Ninh Bình 8 tháng 12, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Phó Chủ tịch Bắc Giang [29]
Bắc Kạn Nguyễn Long Hải 1976 Phú Thọ 11 tháng 12, 2020 8 tháng 9, 2021 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Lạng Sơn [30] [i]
Nguyễn Đăng Bình 1978 Hà Nội 8 tháng 9, 2021 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Phó Chánh Văn phòng Trung ương [31]
Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh 1964 Cao Bằng 27 tháng 5, 2015 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy [32] [j]
Hà Giang Nguyễn Văn Sơn 1964 Hà Nội 10 tháng 12, 2015 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Phó Chủ tịch Hà Giang [33] [k]
Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu 1965 Lạng Sơn 17 tháng 7, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Phó Chủ tịch Lạng Sơn [33]
Phú Thọ Bùi Văn Quang 1967 Phú Thọ 27 tháng 3, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phó Chủ tịch Phú Thọ [35]
Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn 1971 Hải Phòng 31 tháng 10, 2020 15 tháng 11, 2022 Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Thứ trưởng Bộ Xây dựng [36]
Cao Tường Huy 1973 Nam Định 2 tháng 12, 2022 đương nhiệm Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh Phó Chủ tịch Quảng Ninh [37]
Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng 1977 Hải Dương 10 tháng 12, 2020 đương nhiệm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Phó Chủ tịch Thái Nguyên [38]
Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn 1970 Tuyên Quang 26 tháng 8, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh [39] [l]
Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn 1972 Thanh Hóa 6 tháng 12, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy [40]
Nghệ An Nguyễn Đức Trung 1974 Thanh Hóa 18 tháng 3, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư [41]
Hà Tĩnh Võ Trọng Hải 1968 Hà Tĩnh 16 tháng 4, 2021 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh [42] [m]
Quảng Bình Trần Thắng 1966 Quảng Bình 20 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy [43]
Quảng Trị Võ Văn Hưng 1972 Quảng Trị 9 tháng 6, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Bí thư Thành ủy Đông Hà [44]
Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương 1970 Thừa Thiên Huế 28 tháng 6, 2021 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Phó Chủ tịch Thừa Thiên Huế [45]
Quảng Nam Lê Trí Thanh 1970 Quảng Nam 29 tháng 11, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phó Chủ tịch Quảng Nam [46]
Quảng Ngãi Đặng Văn Minh 1966 Quảng Ngãi 15 tháng 9, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy [47]
Bình Định Nguyễn Phi Long 1976 Yên Bái 6 tháng 12, 2020 25 tháng 7, 2022 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định
Phó Chủ tịch Bình Định [48] [n]
Phạm Anh Tuấn 1973 Hà Tĩnh 19 tháng 9, 2022 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông [49]
Phú Yên Trần Hữu Thế 1973 Phú Yên 16 tháng 11, 2020 1 tháng 11, 2022 Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phó Chủ tịch Phú Yên [50] [l]
Tạ Anh Tuấn 1969 Hà Nội 18 tháng 11, 2022 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Thứ trưởng Bộ Tài chính [51]
Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân 1964 Khánh Hòa 21 tháng 2, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh [52] [o]
Ninh Thuận Trần Quốc Nam 1971 Quảng Ngãi 16 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội Ninh Thuận
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy [53]
Bình Thuận Lê Tuấn Phong 1974 Bình Thuận 17 tháng 1, 2021 4 tháng 11, 2022 Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Phó Chủ tịch Bình Thuận [54]
Đoàn Anh Dũng 1977 Hà Tĩnh 18 tháng 11, 2022 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương [55]
Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị 1965 Quảng Ngãi 10 tháng 2, 2015 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư [56] [p]
Đắk Nông Hồ Văn Mười 1969 Quảng Nam 30 tháng 6, 2021 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông [57] [q]
Gia Lai Võ Ngọc Thành 1963 Bình Định 7 tháng 9, 2015 16 tháng 9, 2022 Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Bí thư Thành ủy Pleiku [58] [r]
Trương Hải Long 1976 Bắc Ninh 19 tháng 9, 2022 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thứ trưởng Bộ Nội vụ [59]
Kon Tum Lê Ngọc Tuấn 1965 Quảng Nam 23 tháng 10, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Phó Chủ tịch Kon Tum [60]
Lâm Đồng Trần Văn Hiệp 1965 Lâm Đồng 18 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy [61]
Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ 1968 Bà Rịa – Vũng Tàu 13 tháng 12, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc [62]
Bình Dương Võ Văn Minh 1972 Bình Dương 6 tháng 7, 2021 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh [63]
Bình Phước Trần Tuệ Hiền 1969 Quảng Nam 9 tháng 12, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh [64]
Đồng Nai Cao Tiến Dũng 1972 Quảng Nam 30 tháng 8, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Bí thư Huyện ủy Long Thành [65]
Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc 1969 Long An 20 tháng 8, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phó Chủ tịch Tây Ninh [66]
An Giang Nguyễn Thanh Bình 1964 An Giang 27 tháng 5, 2019 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Quyền Chủ tịch [67] [s]
Bạc Liêu Phạm Văn Thiều 1970 Bạc Liêu 23 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy [68]
Bến Tre Trần Ngọc Tam 1965 Bến Tre 31 tháng 10, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phó Chủ tịch Bến Tre [69]
Cà Mau Huỳnh Quốc Việt 1976 Cà Mau 2 tháng 7, 2021 đương nhiệm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy [70]
Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa 1966 Đồng Tháp 8 tháng 12, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phó Chủ tịch Đồng Tháp [71]
Hậu Giang Đồng Văn Thanh 1969 Cần Thơ 10 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Phó Chủ tịch Hậu Giang [72]
Kiên Giang Lâm Minh Thành 1972 Kiên Giang 6 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Phó Chủ tịch Kiên Giang [73]
Long An Nguyễn Văn Út 1969 Long An 11 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An Phó Chủ tịch Long An [74]
Sóc Trăng Trần Văn Lâu 1970 Sóc Trăng 10 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự [75] [t]
Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh 1967 Tiền Giang 11 tháng 12, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy [76]
Trà Vinh Lê Văn Hẳn 1970 Trà Vinh 5 tháng 11, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Phó Chủ tịch Trà Vinh [77]
Vĩnh Long Lữ Quang Ngời 1972 Tiền Giang 13 tháng 1, 2020 đương nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Phó Chủ tịch Vĩnh Long [78]

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

 1. ^ Ngày 6 tháng 6 năm 2022, Trung ương Đảng quyết định khai trừ ông khỏi Đảng, ông bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hà Nội một ngày sau, đồng thời bị khởi tố, truy tố bởi những vi phạm liên quan tới vụ Việt Á.
 2. ^ Ngày 24 tháng 8 năm 2021, ông được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, được Ban Bí thư điều về trung ương làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
 3. ^ Ông là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng được bầu từ hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX năm 2016 và tái đắc cử khóa X năm 2021.
 4. ^ Ông cũng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV từ tỉnh Hải Dương.
 5. ^ Ông đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ba khóa, từ giai đoạn cuối khóa XVII, khóa XVIII và tái đắc cử khóa XIX.
 6. ^ Ông là người dân tộc Mường.
 7. ^ Ông là người dân tộc Thái.
 8. ^ Ông là người dân tộc Tày.
 9. ^ Ngày 6 tháng 8 năm 2021, ông được Ban Bí thư điều về trung ương làm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch vào ngày 8 tháng 9 cùng năm.
 10. ^ Ông là người dân tộc Tày, là Chủ tịch ba nhiệm kỳ, được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV bầu, sau đó tái đắc cử khóa XVI, XVII.
 11. ^ Ông sinh ra tại Hà Giang, quê quán ở Hà Nội, là Chủ tịch tỉnh ba nhiệm kỳ. Năm 2019, ông bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về vấn đề lãnh đạo kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.[34]
 12. ^ a b Ông nguyên là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2007–2011.
 13. ^ Ông có quân hàm Đại tá Bộ đội biên phòng, Thiếu tướng Công an, từng công tác trong lực lượng quân đội và công an.
 14. ^ Ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016–2021.
 15. ^ Ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, XIII, nhiệm kỳ 2007–2016.
 16. ^ Ông đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ba khóa, từ giai đoạn cuối khóa VIII, khóa IX và tái đắc cử khóa X.
 17. ^ Ông có cấp hiệu Đại tá Công an nhân dân, sự nghiệp ngành công an trước khi là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.
 18. ^ Ông đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ba khóa, từ giai đoạn cuối khóa XII, khóa XIII và tái đắc cử khóa XIV.
 19. ^ Ông là Phó Chủ tịch, được phân công làm Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang từ ngày 11 tháng 4 đến 27 tháng 5 năm 2019 trước khi được bầu chính thức.
 20. ^ Ông có quân hàm Đại tá, sự nghiệp binh nghiệp trước khi xuất ngũ và được bầu làm Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng.

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Luật số 77/2015/QH13 2015, Khoản 1 Điều 2.
 2. ^ Luật số 77/2015/QH13 2015, Điều 22: "Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh...".
 3. ^ Luật số 77/2015/QH13 2015, Điểm a khoản 2 Điều 19.
 4. ^ “Kết quả nhân sự Đại hội Đảng bộ 63 tỉnh, thành phố”. Báo Chính phủ. ngày 29 tháng 10 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 5. ^ “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tư liệu văn kiện Đảng Cộng sản. ngày 26 tháng 2 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 6. ^ Hoàng Thùy (ngày 7 tháng 7 năm 2021). “Lãnh đạo chủ chốt 62 tỉnh, thành sau kiện toàn”. VnExpress. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 7. ^ Vương Trần (ngày 8 tháng 7 năm 2021). “Nhân sự giữ chức Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021–2026”. Lao động. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 8. ^ “Quyết định số 1477/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Văn bản Chính phủ. ngày 29 tháng 9 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 9. ^ Gia Huy (ngày 22 tháng 7 năm 2022). “Tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ưu tiên tạo đột phá trên 3 lĩnh vực”. Báo Chính phủ. Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2022.
 10. ^ “Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII Nguyễn Thành Phong”. Đại hội Đảng. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 11. ^ “Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII Phan Văn Mãi”. Đại hội Đảng. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 12. ^ Thanh Xuân (ngày 29 tháng 6 năm 2016). “Ông Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng”. Báo Chính phủ. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 3 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 13. ^ “[Infographics] Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh”. Đại hội Đảng. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 14. ^ “[Infographics] Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường”. Đại hội Đảng. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 15. ^ “[Infographics] Tiểu sử Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang”. Cổng thông tin Bắc Ninh. ngày 18 tháng 11 năm 2019. Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 16. ^ “Đại biểu Trương Quốc Huy”. Bầu cử Quốc hội. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2021.
 17. ^ “Đại biểu Quốc hội khóa XV Triệu Thế Hùng”. Bầu cử Quốc hội. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 8 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 18. ^ Hải Minh (ngày 30 tháng 11 năm 2020). “Ông Trần Quốc Văn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên”. VTV. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2021.
 19. ^ “Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định”. Báo điện tử VOV. ngày 6 tháng 11 năm 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2017.
 20. ^ “[Infographics] Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc”. Đại hội Đảng Cộng sản. ngày 9 tháng 12 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2021.
 21. ^ Phương Nhi (ngày 24 tháng 7 năm 2019). “Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình”. Báo Chính phủ. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2021.
 22. ^ “Đồng chí Lê Duy Thành giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc”. Đảng Cộng sản. ngày 30 tháng 10 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 23. ^ Lê Lan (ngày 10 tháng 11 năm 2020). “Đồng chí Lê Thành Đô được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên”. Báo Nhân dân. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 24. ^ “Hòa Bình có tân Chủ tịch UBND”. Báo Chính phủ. ngày 19 tháng 7 năm 2019. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 25. ^ “Đồng chí Trần Tiến Dũng tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Báo Lai Châu. ngày 19 tháng 6 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 26. ^ HV (ngày 9 tháng 11 năm 2020). “Ông Trịnh Xuân Trường (43 tuổi), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2021.
 27. ^ “Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La”. Báo Chính phủ. ngày 13 tháng 6 năm 2019. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 28. ^ Thanh Sơn (ngày 2 tháng 10 năm 2020). “Đồng chí Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái”. Báo Nhân Dân. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2021.
 29. ^ “Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương”. Cổng thông tin Bắc Giang. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 9 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 30. ^ “Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII Nguyễn Long Hải”. Đại hội Đảng. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 31. ^ Công Luận (ngày 9 tháng 9 năm 2021). “Ông Nguyễn Đăng Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn”. VOV. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 32. ^ “Cao Bằng có tân Chủ tịch HĐND tỉnh”. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam. ngày 1 tháng 7 năm 2016. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 8 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2017.
 33. ^ a b Hùng Tráng (ngày 17 tháng 7 năm 2020). “Ông Hồ Tiến Thiệu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn”. Báo Nhân dân. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2020.
 34. ^ Viết Tuân (ngày 23 tháng 1 năm 2020). “Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị khiển trách”. VnExpress. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2020.
 35. ^ Tường Vy (ngày 27 tháng 3 năm 2019). “Đồng chí Bùi Văn Quang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ”. Đảng Cộng sản. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 9 năm 2019. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 36. ^ “Tiểu sử hoạt động Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh”. Đại hội Đảng. ngày 31 tháng 10 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 37. ^ Vũ Phương Nhi (ngày 2 tháng 12 năm 2022). “Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh”. Báo Chính phủ. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2022.
 38. ^ “Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng”. Đại hội Đảng Cộng sản. ngày 30 tháng 1 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2021.
 39. ^ “Ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang”. VOV. ngày 27 tháng 8 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 40. ^ “Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh”. Báo Chính phủ. ngày 7 tháng 12 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2021.
 41. ^ Nguyễn Văn Nhật (ngày 4 tháng 7 năm 2021). “Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An”. Bầu cử Quốc hội. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 42. ^ Công Ngọc, Thu Hà (ngày 16 tháng 4 năm 2021). “Quá trình công tác của đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh”. Báo Hà Tĩnh. Lưu trữ bản gốc ngày 7 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 43. ^ Hương Giang (ngày 20 tháng 11 năm 2020). “Đồng chí Trần Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình”. Báo Nhân dân. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2021.
 44. ^ “Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị”. Báo Chính phủ. ngày 16 tháng 6 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 11 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 45. ^ Tường Vi (ngày 25 tháng 6 năm 2021). “Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế”. VietnamPlus. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 6 tháng 11 năm 2021.
 46. ^ Thanh Hồng (ngày 29 tháng 11 năm 2020). “Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh”. Đại biểu Quảng Nam. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 47. ^ Đình Tăng (ngày 15 tháng 9 năm 2020). “Đồng chí Đặng Văn Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi”. Xây dựng Đảng. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 9 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 48. ^ “Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phi Long”. Đại hội Đảng. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 49. ^ Thu Hằng (ngày 13 tháng 9 năm 2022). “Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Bình Định”. VietnamNet. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 9 năm 2022. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2022.
 50. ^ Lạc Hồng (ngày 16 tháng 6 năm 2021). “Đồng chí Trần Hữu Thế tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh”. Báo Phú Yên. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 51. ^ Thanh Thắng (ngày 18 tháng 11 năm 2022). “Ông Tạ Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch tỉnh Phú Yên”. VOV. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 11 năm 2022. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2022.
 52. ^ “Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân”. VOV. ngày 22 tháng 2 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 53. ^ Đoàn Sĩ (ngày 16 tháng 11 năm 2020). “Ông Trần Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận”. VOV. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2021.
 54. ^ Nguyễn Thanh (ngày 16 tháng 7 năm 2021). “Ông Lê Tuấn Phong tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận”. BNews. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 12 năm 2021. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2021.
 55. ^ Nguyễn Thanh (ngày 18 tháng 11 năm 2022). “Ông Đoàn Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận”. Báo Tin tức. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 11 năm 2022. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2022.
 56. ^ “Đắk Lắk có tân Chủ tịch UBND”. Báo điện tử VOV. ngày 10 tháng 12 năm 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2017.
 57. ^ “Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười”. Đắk Nông TV. ngày 30 tháng 6 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 58. ^ “Ông Võ Ngọc Thành tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai”. Báo điện tử VOV. ngày 28 tháng 6 năm 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2017.
 59. ^ Nguyễn Hoài Nam (ngày 12 tháng 9 năm 2022). “Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai”. Báo Tin tức. Lưu trữ bản gốc ngày 13 tháng 9 năm 2022. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2022.
 60. ^ Dương Nương (ngày 1 tháng 7 năm 2021). “Đồng chí Lê Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026”. Báo Kon Tum. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 61. ^ Mai Văn Bảo (ngày 18 tháng 11 năm 2020). “Đồng chí Trần Văn Hiệp được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng”. Báo Nhân Dân. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2021.
 62. ^ “Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. VOV. ngày 4 tháng 1 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 63. ^ Thiên Lý (ngày 6 tháng 7 năm 2021). “Ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch tỉnh Bình Dương”. VOV. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 64. ^ “Tiểu sử Trần Tuệ Hiền” (PDF). Cổng thông tin Bình Phước. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 17 tháng 8 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 65. ^ Công Nghĩa, Duy Anh (ngày 30 tháng 8 năm 2019). “Ông Cao Tiến Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh”. Báo Đồng Nai. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 66. ^ “[Infographics] Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc”. Báo Tây Ninh. ngày 28 tháng 8 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2021.
 67. ^ Phan Ánh (ngày 30 tháng 6 năm 2021). “Ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang”. VOV. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 68. ^ “Đồng chí Phạm Văn Thiều được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu”. Đảng Cộng sản. ngày 23 tháng 11 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 69. ^ Hữu Hiệp (ngày 31 tháng 10 năm 2020). “Đồng chí Trần Ngọc Tam giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre”. Đảng Cộng sản. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 70. ^ “[Infographics] Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt”. Bầu cử Quốc hội. ngày 2 tháng 7 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 6 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 7 tháng 11 năm 2021.
 71. ^ Hữu Nghĩa (ngày 8 tháng 12 năm 2020). “Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp”. Báo Nhân dân. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 11 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 72. ^ Duy Khương (ngày 16 tháng 6 năm 2016). “Hậu Giang hoàn tất bầu cử nhân sự HĐND, UBND”. Báo Chính phủ Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2021.
 73. ^ Vũ Phương Nhi (ngày 20 tháng 11 năm 2020). “Ông Lâm Minh Thành giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang”. Báo Chính phủ. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 74. ^ Thanh Phong (ngày 11 tháng 11 năm 2020). “Đồng chí Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An”. Báo Nhân Dân. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2021.
 75. ^ Thạch Hồng (ngày 10 tháng 11 năm 2020). “Đại tá Trần Văn Lâu được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng”. VOV. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 11 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.
 76. ^ “[Infographics] Tiểu sử Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh”. VietnamPlus. ngày 11 tháng 12 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2021.
 77. ^ “Trà Vinh bầu tân Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh”. Cổng thông tin Chính phủ. ngày 6 tháng 11 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 6 năm 2021. Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2021.
 78. ^ “Chân dung Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời”. Thông tấn xã Việt Nam. ngày 11 tháng 2 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2021.

Thư mụcSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi