Ngụy

trang định hướng Wikimedia

Ngụy có thể là:

Chính trịSửa đổi

Tên riêngSửa đổi

Địa điểmSửa đổi

NgườiSửa đổi

Ngôn ngữSửa đổi

  • Ngụy (từ), từ Hán Việt chỉ sự vật, sự việc mang tính giả tạo
  1. ^ ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN. Quốc sử quán triều Nguyễn. 1889. tr. Tập 2 : CHÍNH BIÊN - SƠ TẬP, quyển 30.