Giải vô địch bóng đá các quốc gia Bắc, Trung Mỹ và Caribe – Theo ngôn ngữ khác