Nuvola apps kteatime.png Xin chào Betoseha!

Nuvola apps bookcase.png Wikipedia tiếng Việt đến nay đã có 1.269.365 bài, đó là kết quả đóng góp quý báu của rất nhiều thành viên trong Wikipedia, mà mọi người đều bắt đầu như bạn. Bạn đã khởi đầu rất tốt và mong rằng bạn sẽ mang đến những đóng góp có giá trị cho quyển bách khoa toàn thư của chúng ta.

Nuvola apps edu languages.svg

Xin mời bạn giới thiệu về bản thân tại trang thành viên:Betoseha.
Khi thảo luận, bạn nhớ ký tên bằng cách dùng 4 dấu ngã ~~~~!.

Mong bạn nhớ các nguyên tắc:
Nuvola apps important.svg không viết những gì không bách khoa,
Nuvola apps digikam.png không truyền lên hình ảnh thiếu nguồn gốc,
Red copyright.svg không vi phạm quyền tác giả.

Bạn có thể mạnh dạn:
Nuvola apps keyboard.png Tìm kiếm mọi bài mà bạn muốn,
Nuvola apps kig.png thử sửa bài thoải mái tại đây,
Gnome-help.svg đề nghị giúp đỡ của bất cứ ai.

Những chỉ dẫn có ích: các câu thường hỏi, cách viết bài mới, soạn thảo bài, trình bày bài, sách hướng dẫn.
Welcome to the Vietnamese Wikipedia, and thank you for registering! If you do not speak Vietnamese, feel free to use our guestbook for non-Vietnamese speakers.

Cuối cùng, mong bạn thử, đọc, hỏi rồi viết. Cảm ơn bạn và chúc bạn thành công!

  An Apple of Newton thảo luận--07:37, ngày 21 tháng 10 năm 2008 (UTC)

thảoluậnthànhviên𠓀trướckhi𣎃tháng12𢆥năm2009Sửa đổi

ChàoSửa đổi

Chào Mekong, còn nhớ tôi ko?--Hakhamanish (Thảo luận) 13:58, ngày 15 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Vô danh 1Sửa đổi

Huh, so Betoseha is Mekong Bluesman ? Long time no see. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 14:07, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (UTC)

An Nam chí lượcSửa đổi

Hi, can you take a look at this article and expand it by the zh version and other Chinese sources? Disregarding its point of view, this book is still the oldest history source written by a Vietnamese so we need a better article about An Nam chí lược in vi wikipedia. Thank you in advance! GV (thảo luận) 15:11, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Having an English version is even better :). So if you have time, please translate it into English, I'll try to expand that article in vi wikipedia by the zh version, thank you. GV (thảo luận) 20:18, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Đại Cồ ViệtSửa đổi

究竟Đại Cồ ViệtCồ之漢字寫成「瞿」(目目隹)還是「񠖯」(貝貝隹),我還真是不明白,你認為呢?--Lam Hao Sinh (thảo luận) 16:33, ngày 23 tháng 10 năm 2009 (UTC)

請參見這裏的討論。--Lam Hao Sinh (thảo luận) 16:38, ngày 23 tháng 10 năm 2009 (UTC)

{{Nihongo}}Sửa đổi

Mời bạn cho ý kiến về thảo luận của tôi về bản mẫu trên.--Khốttabít (thảo luận) 17:58, ngày 28 tháng 10 năm 2009 (UTC)

re: Thảo luận:Khu vực văn hóa chữ Hán#Name discussionSửa đổi

To be honestly, I am not really sure about that. However, Khốttabít is right at one point: nowadays "khuyên" mainly means "ring", "earing", thus I think it is not really right to use the word "khuyên" here.

I think you can try to ask some more Wikipedia users about that. User Trungda have a great knowledge of Chinese culture and history, user VietLong and user Meotrangden also can use Chinese; user Viethavvh can use Japanese. You can ask Minh Tâm-T41-BCA, Grenouille vert and Ctmt as well. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 14:31, ngày 30 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Hello! User Solokhov has forgotten Ti2008 a.k.a the false king Akbar of India, and me too. I agree with Minh Tâm. Good luck!--Bahadur Gazi (Thảo luận) 15:09, ngày 30 tháng 10 năm 2009 (UTC)
I agree with Minh Tâm, too.--Akbar-e-Azam (Thảo luận) 15:11, ngày 30 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Hah hah, the "king" is very energetic today Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 15:54, ngày 30 tháng 10 năm 2009 (UTC)

Hôm nay mới để ý trang thành viên của Betoseha và biết bạn rất giỏi tiếng Việt và nhiều thứ tiếng khác. Thật đáng khâm phục. Tôi chưa tìm ra tài liệu khoa học tiếng Việt nào có nhắc đến từ Kulturkeis. Nhưng tự tôi nghĩ có thể dịch ra tiếng Việt là "cộng đồng văn hóa" thì có lẽ sẽ thể hiện được nội hàm của từ này. Betoseha nghĩ sao? --Khốttabít (thảo luận) 17:51, ngày 3 tháng 11 năm 2009 (UTC)

In Vietnamese language talked and written by people in Vietnam, "cộng đồng" (共同体, community) is the term related not only to economics ([1]), but also to culture and politics ([2]). Though Vietnamese also shares a large Sino-Xenic vocabularies with Chinese, Japanese and Korean, but I think it changed and still changes a lot since the chữ quốc ngữ is the single Vietnamese script in schools. In my generation, children did not learn Chinese characters at all when they went to school. Vietnamese people's chữ Hán skill went from poor to poorer. There are many wrong using of chữ Hán that be accepted just because they became popular.--Khốttabít (thảo luận) 17:44, ngày 7 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Nguyễn Văn Hùng (linh mục)Thành viên:Lam Hao Sinh/Nguyễn Văn Hùng (linh mục)Sửa đổi

你好!我是台灣人,不明白越南語和英語,請問你明白漢字嗎?

請你請求改進Nguyễn Văn Hùng (linh mục)的條目,並且改成我的Thành viên:Lam Hao Sinh/Nguyễn Văn Hùng (linh mục)之內容。感恩!--Lam Hao Sinh (thảo luận) 17:59, ngày 6 tháng 11 năm 2009 (UTC)

North Korea also never use Chu-Han nowSửa đổi

Thank you for reminding me. I just forgot about that. May be the creator of the map do not know that fact: North Korea also is coloured in green in the map. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 17:37, ngày 9 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Policy for Han-Nom charactersSửa đổi

In the Vietnamese-language Wikipedia, please note that our policy for including Han-Nom character for Vietnamese names are only restricted to names of persons or places that used to be commonly written in Chinese. For people, this generally restricts to those born before the 20th century. For place-name, this is restricted to those whose name is wholly derived from Chinese and is historically significant. Places with names not derived from Chinese should not include their Sinoxelic representation at the beginning of the article because it gives a false impression about their etymology. NHD (thảo luận) 20:42, ngày 9 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên.: Policy for Han-Nom charactersSửa đổi

 1. Please note that a language using Chu-Han does NOT mean it is Chinese language, e.g. Japanese language using Chu-Han (it is called "Kanji" in Japanese), but it is not Chinese language; modern Vietnamese using Latin Alphabet, that does not mean Vietnamese language is Latin or English or French.
 2. I am not quite clear about your term "derived from Chinese". Vietnam is an independent country; Vietnamese people never use Chinese language for naming their places. Therefore, there’s no Vietnamese place name is "derived from Chinese". As a matter of fact, the only relationship between Chinese and Vietnamese place name might be Chu-Han, since many Vietnamese places were named by Chu-Han (belongs to Sino-Vietnamese vocabulary), and so do Chinese place names. However, there are also many Vietnamese places were named by Chu-Nom (belongs to Vietnamese native vocabulary), e.g. Bà Rịa – Vũng Tàu…. And there are also some Vietnamese places named neither by Chu-Han nor Chu-Nom, most of them comes from minority languages (belongs to Loanword vocabulary), e.g. Đăk Lăk, Sa Pa….
  In historical case,
  • Chu-Han should be annotated after Sino-Vietnamese proper nouns;
  • Chu-Nom should be annotated after Vietnamese native proper nouns;
  • Han-Nom (Chu-Han and Chu-Nom mixed word) should be annotated after Sino-Vietnamese and Vietnamese native Hybrid proper nouns;
  • No need to add an annotation after Loanword proper noun.

--서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 15:17, ngày 10 tháng 11 năm 2009 (UTC)


Betoseha just forget one other case: some Vietnamese name appeared at the modern time - at the time that Chữ-Quốc-Ngữ is mainly and officialy used; and very few people know Chữ-Hán, Chữ-Nôm. For example the name "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" appeared in 1976, that time Vietnamese people mainly know Chữ-Quốc-Ngữ, and Chữ-Hán, Chữ-Nôm are rarely used and are not officialy used. Thus there is no reason for annotating Chữ-Hán after the name "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". I have heard that you did annotate some Chữ-Nôm after some Vietnamese name, I do not know that is right or wrong, but I think you should check when did these name appeared, and was they originally written in Chữ-Hán, Chữ-Nôm or not. Regards. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 07:06, ngày 13 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên.Sửa đổi

Please note that the major precondition of the 4 cases I mentioned is "In historical case". So I think your opinion is right. Maybe we don't have to annotate Chu-Han after words like "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". But there's one thing I hope to make clear, is there any law in Vietnam clearly prescribe that Chu-Han and Chu-Nom are abolished? If not, maybe we need to reconsider the Han-Nom annotation after Chu-Quoc-ngu.--서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 17:04, ngày 13 tháng 11 năm 2009 (UTC)

To be honestly, I do not really know the rules of Vietnam and I do not have any documents about it, either. You can ask Minh Tâm. But I think, as you can see, the "chữ Quốc Ngữ" is officaly used and is extremely common in VN today, on the contrary very very few people can use the Chữ Hán and Chữ Nôm properly, and many Hán-Việt words are mistakenly believed to be the thuần Việt ones. Thus I don't think the creator of the name "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" want it to be annotated Chữ Hán after it, as it is unneccessary. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 17:57, ngày 13 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên. I don't think it is not acceptable to add Han-Nom information only within the annotations, if there's no law officially prescribe that Chu-Han and Chu-Nom are abolished. The similar case happens in Korean Wikipedia. Actually modern Korean also don't use Chu-Han (Hanja) so frequently like Chinese or Japanese, but they still keep to add Chu-Han information after their articles, maybe because that Hanja is not officially abolished. Wikipedia is to let people know the right things they don't know, how do you think?--서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 04:06, ngày 14 tháng 11 năm 2009 (UTC)

I am not very sure either, but about the Korean I think this way: We already known that Chữ-Hán is not common in the Daehan Minguk, but at least Chữ-Hán in Daehan Minguk is much more common than Chữ Hán in Vietnam or in the Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk. The people in Daehan Minguk have to learn Chữ-Hán at school, and in the Daehan documents Chữ-Hán is also usually annotated after the terminologies, too. So I guess the name Daehan Minguk is usually annotated in the South Korean's documents. On the contrary, though I do not know which rule state that "Chữ-Hán is officialy abolished", but very few Vietnamese people know Chữ-Hán or Chữ-Nôm, and in school people do not learn Chữ-Hán, Chữ-Nôm either. So, as I said, I guess that when the Vietnamese government created the name "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" they do not intend to create some annotations like the South Koreans do. Actually without using Chữ-Hán, in most of the time Vietnamesen people can understand the meaning of the Hán-Việt words. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 05:57, ngày 14 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên. I agree with you. So let's use Han-Nom in historical case.  --서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 06:48, ngày 14 tháng 11 năm 2009 (UTC) 

Ah, to make things clearer, this is message of Minh Tâm about the rules. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 10:54, ngày 14 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam và Luật Giáo dục Việt Nam, tất cả các văn tự đều dùng chữ quốc ngữ. Chỉ dùng chữ nước ngoài (kể cả chữ Hán) trong các trường hợp sau đây:

 • Để dẫn nguyên văn một đoạn hay toàn bộ văn bản gốc cần trích dẫn.
 • Để soạn thảo các văn bản ký kết song phương hoặc đa phưong với một hoặc nhiều nước có ngôn ngữ đó.
 • Để phục chế các tài liệu, hiện vật có nguyên gốc bằng thứ chữ đó.
 • Để sử dụng trong các giao dịch dân sự khi cần thiết.

--Двина-C75MT 06:25, ngày 14 tháng 11 năm 2009 (UTC)--


Ah, you can read Vietnamese, right ? I am too lazy to translate Minh Tâm's message to English. If you find it hard to read, please warn me.

Tôi thấy các bạn nhầm lẫn giữa "chữ" và "văn". Theo cách hiểu của người Việt chúng tôi hiện nay thì hai khái niệm này khác nhau: Chữ = ký tự; còn văn = văn hóa (hiểu theo nghĩa văn trị giáo hoá). Do đó, việc người ta ký âm ngôn ngữ của mình bằng ký âm tự nào đó không phải là điều quan trọng nhất. Ví dụ: Người Nam Tư (Yugoslavia) dùng ký âm tự La tinh nhưng văn hóa của họ thì 70% Slave, 20% Islam và 10% Roma. Người Việt Nam dùng ký âm tự La tinh, nhưng văn hóa Hán chiếm đến 75% từ cách sống đến lối sống. Vì vậy, cho rằng Việt Nam thuộc văn hóa "chữ" Hán là sai lầm hiện nay. Nó chỉ đúng từ thế kỷ thứ 19 trở về trước. Hơn nữa, ngay cả khi dùng chữ Hán, tiếp biến văn hóa Hán, Người Việt vẫn có những cách ứng xử đặc trưng riêng, không giống với người Hán. Vì thế, không thể gọi là: "Khư vực ảnh hưởng văn hóa chữ Hán" (vì hiện nay, người ta có dùng "chữ Hán" đâu mà bảo là ảnh hưởng). Ngoài ra, gọi là "khu vục văn hóa Hán" cũng sai, ở đây, người ta chỉ chịu "ảnh huởng" (tác động, tiếp biến) chứ không phải sao chép, không theo khuôn mẫu Văn hóa Hán. Nhưng hình như các vị vẫn chưa hiểu: "khu vực ảnh hưởng" là thế nào. Đúng hơn thì chỉ nên là: "Khu vực ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa" mà thôi. --Двина-C75MT 06:28, ngày 13 tháng 11 năm 2009 (UTC)--

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên.Sửa đổi

"Chu-Han cultural sphere" is just a name. Just like "Viet Nam", actually this country is in the northern hemisphere. Actually, it has other names like "East Asian cultural sphere", "Chopstic cultural sphere", "Confucianism cultural sphere", etc. The reason why Vietnam belongs to Chu-Han cultural sphere (or East Asian cultural sphere...) has no relationship with its modern script but its culture. Vietnam not belongs to Roman cultural sphere although we are adopting Chu-Quoc-Ngu for the writing system. No one think that countries from the same cultural sphere must share 100% same cultures, however, mainly of them are similar to each other. In addition, "Han cultural sphere" is another concept, which means the cultural regions inside China. Because there are 56 ethnic groups in China, each of them owns their cultural sphere, and "Han cultural sphere" is the region where Han people mainly resident.--서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 17:28, ngày 13 tháng 11 năm 2009 (UTC)

According to Minh Tâm's information, the official dictionary of Vietnam have not had any entry about this concept yet. But many Vietnamese scholars named that concept Khu vực ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 18:00, ngày 13 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên. Could you please list the scholars names and their original texts? Moreover, Thành viên:Khốttabít has already provided us some references about the term "Khu vực văn hóa chữ Hán", please take a look at here:

And the followings are some documents contained the phrase "Khu vực văn hóa chữ Hán" Rgds.--Khốttabít (thảo luận) 14:28, ngày 30 tháng 10 năm 2009 (UTC)

--서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 07:13, ngày 14 tháng 11 năm 2009 (UTC)

"Khu vực ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa" appears in the official website of Viện nghiên cứu Hán-Nôm.--Khốttabít (thảo luận) 18:59, ngày 14 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên. It appears more like a simple phrase, but not a specialized term, don't you think so?--서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 03:59, ngày 15 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Yes. I think so. Just gave you a reference. Btw, the Korean language template you used in An Jung-geun made some mojibake in some computers. That's why I reverted.--Khốttabít (thảo luận) 11:06, ngày 15 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên. Cảm ơn bạn. Tôi đã sửa đổi mà bản mẫu. --서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 12:56, ngày 15 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Thiên hoàng Minh Trị và Triều Tiên Chính TổSửa đổi

Hai cái tên này đã được để ở đầu 2 bài rồi mà, bạn cho thêm vào phía sau làm chi?--Ti-e-Azam (Thảo luận/bài viết) 17:04, ngày 14 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Vô danh 2Sửa đổi

對不起,我真的不很了解這一點,希望你同情。 --minhhuy*=talk-butions 04:56, ngày 17 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Sorry, I don't know about Khu Vực Diễn Đàn... Sorry again.--Ti-e-Azam (Thảo luận/bài viết) 04:59, ngày 17 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Xin chào!Sửa đổi

Tôi muốn hỏi rốt cuộc bạn là người nước nào, để tiện dùng ngôn ngữ giao tiếp ấy mà, nếu không thì tôi sẽ dùng tiếng Việt vì đó là mẫu ngữ của tôi.Đại Nam Việt (thảo luận) 14:15, ngày 19 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Bạn nghĩ sao về việc đưa chữ Hán Nôm vào giảng dạy ở trường phổ thông tại Việt Nam?Sửa đổi

Bạn nghĩ sao về việc đưa chữ Hán Nôm vào giảng dạy ở trường phổ thông tại Việt Nam?

Bạn sẽ ủng hộ hay có ý kiến khác, tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của bạn, chữ Nôm đang trên bờ vực mai một, mà muốn học chữ Nôm thì phải am tường chữ Hán, rốt cuộc phải học cả hai. Riêng tôi tôi nghĩ nên làm vậy, để bảo tồn một di sản văn hóa của chúng ta và bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt :)Đại Nam Việt (thảo luận) 14:20, ngày 20 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Đã có các cuốn từ điển Hán-Việt, trong đó cuốn nổi bât nhất của Đào Duy Anh. Cứ dựa vào đó là hiểu nghĩa các từ thuần Việt hoặc Việt từ Hán, không cần phải bảo lưu các ký tự theo kiểu tượng hình của chữ Hán. Nên nhớ hiện nay hơn 90% người Việt biết viết, biết đọc chữ quốc ngữ. ASM (thảo luận) 12:19, ngày 25 tháng 1 năm 2010 (UTC)
Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên.
Tôi nghĩ rằng nó là cần thiết để dạy Hán-Nôm (chữ Hán và chữ Nôm) từ tiểu học đến trung học tại Việt Nam. Việt Nam của các nền văn hóa truyền thống và văn học được dựa trên Hán-Nôm, mà không có họ, thế hệ mới có thể cảm thấy một cảm giác về khoảng cách đến văn hóa và lịch sử của riêng họ. Bên cạnh đó, một số quốc gia quan trọng ở gần Việt Nam vẫn còn sử dụng chữ Hán, ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản vv (Khu vực văn hóa Đông Á). Để giao tiếp tốt với các nước này, chữ Hán cũng là một công cụ hiệu quả.
Cả hai chữ Hán và chữ Nôm đều cần thiết để được giảng dạy trong các trường học. Vì hầu hết các chữ Nôm được hình thành bằng cách phát âm và ý nghĩa của hai chữ Hán, nó sẽ không được khá khó khăn để làm chủ chữ Nôm nếu một học sinh có thể sử dụng chữ Hán.

I think it is necessary to teach Han-Nom (Chu-Han and Chu-Nom) from elementary school to high school in Vietnam. Vietnam's traditional cultures and literatures are based on Han-Nom, without them, new generations may feel a sense of distance to their own culture and history. Besides, some important countries near Vietnam are still using Chu-Han, for example: China, Japan etc (East Asian Cultural Sphere). To communicate well with these countries, Chu-Han is also an efficient tool.
Both Chu-Han and Chu-Nom are all necessary to be teached. Since most of the Chu-Nom are formed by the pronunciation and meaning of two Chu-Han, it will not be quite difficult to master Chu-Nom if a student can use Chu-Han.
 --서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 17:54, ngày 20 tháng 11 năm 2009 (UTC)
Cảm ơn bạn vì đã cho ý kiến, ý của bạn cũng rất hợp với tôi, hy vọng chính phủ sẽ ra quy định đưa chữ Hán-Nôm vào giảng dạy trong chương trình học; chỉ có điều vào thời điểm hiện tại, thực hiện được việc này theo tôi là rất khó, thật đáng tiếc.Đại Nam Việt (thảo luận) 07:25, ngày 21 tháng 11 năm 2009 (UTC)
Tây Cống có biết thông tin gì về trang wikipedia chữ Nôm không? Nếu biết thì nói tôi hay với, tôi rất quan tâm đến dự án này nhưng không có nhiều thông tin.Đại Nam Việt (thảo luận) 13:31, ngày 23 tháng 11 năm 2009 (UTC)
Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên.Do you mean this Vietnamese Han-Nom Wikipedia (維基百科漢喃㗂越)? I will be glad to work on this Wikipedia. by the way, you seemed rarely use MSN, do you use Yahoo Messenger more often? so shall we talk online? --서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 13:43, ngày 23 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Area cultural HanjaSửa đổi

As my name was "Area cultural Hanja" unreasonable. Because these countries have different languages. So I suggest renamed "the area affected Han culture". Including issues chopsticks as you stated. Tay Cong seen how? --Двина-C75MT 14:05, ngày 21 tháng 11 năm 2009 (UTC)--

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên. "Ngôn ngữ khác nhau" không có nghĩa là "kịch bản của họ bằng văn bản là khác nhau". Cũng giống như Việt Nam hiện đại bằng cách sử dụng bảng chữ cái Latinh, tuy nhiên, Tiếng Việt không phải là tiếng Latinh hoặc Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Hiện đại, Tiếng Nhật Bản và Tiếng Trung vẫn còn sử dụng chữ Hán, nhưng hai ngôn ngữ khác nhau.

"Different languages" doesn't mean "their writing scripts are different". Just like modern Vietnamese using Latin Alphabet, but Vietnamese language is not Latin Language or English Language or French Language. Modern Japanese and Chinese are still using Chu-Han, but the two languages are different.--서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 14:34, ngày 21 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Therefore I recommend called "the influence of Han culture" or "the influence of Chinese culture. China, Korea (includes all domain 2), Japan and Vietnam; four countries have many beliefs and customs, religious beliefs rather similarities. Although there are many different problems but we have a close relative. Therefore, if named "the cultural Hanja" will not reflect the entire contents of the problem. However, note that you are from 1900 to present, the Vietnam hardly use the word Nom. According to the law of Vietnam, forced to use the national language text written in Latin letters in all documents, books, newspapers and magazines. For the text of diplomatic relations with any country using the language of the form of a copy of the original --Двина-C75MT 14:48, ngày 21 tháng 11 năm 2009 (UTC)--

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên."Chu-Han cultural sphere" is just a name. Just like "Viet Nam", actually this country is in the northern hemisphere. In fact, it has other names like "East Asian cultural sphere", "Chopstics cultural sphere", "Confucianism cultural sphere", etc. The reason why Vietnam belongs to Chu-Han cultural sphere (or East Asian cultural sphere...) has no relationship with its modern script but its culture. Vietnam not belongs to Roman cultural sphere although we are adopting Chu-Quoc-Ngu for the writing system. No one think that countries from the same cultural sphere must share 100% same cultures, however, mainly of them are similar to each other. Moreover, Thành viên:Khốttabít has already provided us some references about the term "Khu vực văn hóa chữ Hán", please take a look at here:
And the followings are some documents contained the phrase "Khu vực văn hóa chữ Hán"

Rgds.--Khốttabít (thảo luận) 14:28, ngày 30 tháng 10 năm 2009 (UTC)--서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 15:16, ngày 21 tháng 11 năm 2009 (UTC)

If you think of Japan, North Korea and South Korea are using the word Han you were confused. In fact they only hieroglyphic writing as Hanja exit only. Particularly the Japanese are used to 65% Hanja but not all. While the main impact of the Chinese in this area are: customs, habits, lifestyles, lifestyle, and conventional social relations... rather than writing. Therefore, the influence of China to the area is not only limited to writing but also cultural issues. Perhaps you've confused "culture" with "writing". "Writing" is just up sound rules, also "culture" encompasses the more extensive--Двина-C75MT 15:20, ngày 27 tháng 11 năm 2009 (UTC)--

Nếu bạn cho rằng các nước Nhật, Bắc Triều Tiên và Hàn quốc hiện đang dùng chữ Hán thì bạn lầm. Đúng ra thì họ chỉ dùng chữ tượng hình theo lối viết như chữ Hán mà thôi. Riêng tiếng Nhật thì có dùng đến 65% chữ Hán nhưng không phải là tất cả. Trong khi đó thì ảnh hưởng chủ yếu của người Trung Quốc tại khu vực này lại là: phong tục, tập quán, cách sống, nếp sống, các quy ước quan hệ xã hội... chứ không phải là chữ viết. Vì thế, sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực này không chỉ giới hạn bởi chữ viết mà còn là các vấn đề văn hoá. Có lẽ bạn đã nhầm lẫn "văn hoá" với "chữ viết". "Viết" chỉ là quy tắc ký âm, còn "văn hoá" thì bao hàm rộng lớn hơn nhiều. --Двина-C75MT 15:20, ngày 27 tháng 11 năm 2009 (UTC)--

I guess the only problem is that: the documents use what ? There are documents use "Khu vực văn hóa chữ Hán", but Minh Tâm confirms that many Vietnamese scholars use the name "Khu vực ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa".Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 15:43, ngày 27 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên. Who are the scholars? What did they state? Please give us some detailed references about those who use the term "Khu vực ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa". And please also note "Wikipedia:Chú thích nguồn gốc".  --서공·Tây Cống·セイコゥ ( ㄊㄛㄦㄎ ) 16:04, ngày 27 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Don't ask me :D, ask Minh Tâm, because he is the one who have the documents. Well, anyway, he told me that tommorrow he will bring some documents here. You can ask him for more details. Regards. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 16:18, ngày 27 tháng 11 năm 2009 (UTC)

For the title I see no need to lead source. Exemption is subject to stand out, make sure the criteria of the wiki, reflect the content of the message. Thus, "Tay Cong" could change the name without fear of someone requires citation.

Vô danh 3Sửa đổi

Bạn đã bị cấm tạm thời không được sửa đổi theo quy định cấm của Wikipedia vì vi phạm quy định ba lần hồi sửa . Xin hãy cẩn thận hơn khi thảo luận về các thay đổi gây tranh cãi hoặc tìm kiếm một cách giải quyết mâu thuẫn chứ đừng tham gia vào một cuộc bút chiến. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại việc cấm bằng cách thêm đoạn ký tự {{bỏ cấm|lý do của bạn}} vào phía dưới.
Thời hạn cấm là 24 tiếng. Đây là những lần hồi sửa đã xảy ra. Tân (thảo luận) 12:26, ngày 30 tháng 11 năm 2009 (UTC)

The Joseon kingSửa đổi

Why did you move the article Yên San Quân's name to Yên Sơn Quân?--Akbar-e-Azam (Thảo luận/bài viết) 13:00, ngày 4 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên. Vì tên của ông trong chữ Hán là "燕山君". Âm Hán Việt của "燕", "山", "君" là "Yên", "Sơn", "Quân".
Because his name in chu-Han is "燕山君". The Han-Viet reading of "燕", "山", "君" are "Yên", "Sơn", "Quân".--서공·Tây Cống·セイコゥ? ủybanphụchoạthánnômviệtnam 14:25, ngày 4 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Oh! I know!--Akbar-e-Azam (Thảo luận/bài viết) 16:00, ngày 4 tháng 12 năm 2009 (UTC)

But the Hán Việt reading of 山 could be "sơn" or "san", both are right, aren't they ? Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 15:12, ngày 15 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Chúc mừng năm mới 2010Sửa đổi

Tôi hy vọng bạn sẽ hiểu được những gì tôi muốn chúc sau đây. Chúc bạn và gia đình một năm 2010 may mắn và sức khỏe. Với riêng bạn, tôi chúc bạn thực hiện được nhiều điều để đạt đến mục tiêu bảo tồn chữ Nôm của bạn, và biết đâu năm 2010 sẽ là năm ra mắt Wikipedia chữ Nôm. Tân (thảo luận) 11:24, ngày 31 tháng 12 năm 2009 (UTC)

thảoluậnthànhviêntừ𣎃tháng1𦤾đến𣎃thành12𢆥năm2010Sửa đổi

Nam Kỳ QuốcSửa đổi

Xin chào, Betoseha. Bạn có tin nhắn mới tại Thảo luận:Nam Kỳ quốc.
Bạn có thể xóa thông báo này bằng cách xóa bỏ bản mẫu {{Hồi âm}} hoặc {{ha}}.

---Meiji-tenno (Thảo luận) 06:42, ngày 1 tháng 1 năm 2010 (UTC)

But I think in the time of Nam Ky Quoc, Chu Han is unoffcially, isn't it?--Meiji-tenno (Thảo luận - đóng góp) 09:22, ngày 1 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Lỗi trong Bản mẫu:Trả lời: Chưa nhập tên thành viên. Since Vietnam was a colony of France at that period of time, French language was more likely to be Nam Kỳ Quốc's official language. But at that time, Vietnamese (both Han-Nom and Chu-Quoc-Ngu) was also commonly used by people. This can be proved by the evidence of the banknotes of that period.--서공·Tây Cống·セイコゥ? ủybanphụchoạthánnômviệtnam 11:03, ngày 1 tháng 1 năm 2010 (UTC)

I know! So I think Chữ Hán is necessary for the article Nam Kỳ Quốc. And, you can talk with Thái Nhi and Hiệp sĩ không đầu, who think that Chữ Hán isn't necessary for the article Nam Kỳ Quốc, probably because Hiệp sĩ không đầu's opinion is anti-China. Vietnamese Wikipedia also has Maassi - the more anti-China user.--Meiji-tenno ? 11:12, ngày 1 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Thank you. Actually Han-Nom (Chữ Hán and Chữ Nôm) are used by Vietnamese people for thousands of years, they are already Vietnamized, and they already belong to Vietnamese too. Chữ Hán's pronunciations and even meannings are much different from the Hanzi which are using in China, and, Chữ Nôm are Vietnamese native scripts, Chinese people don't use them throughout history. Moreover, you know, Japanese also use chữ Hán which is called Kanji in Japanese, but Japanese people see Kanji as part of their language, because, like Vietnamese chữ Hán, they were used by Japanese people for thousands of years, they were already Japanized. So I think, in this case, there is not any relation to China. If they anti-China, they should fight against things of China, but not things of Vietnam. Don't you think so?
By the way, if it is possible, could you please help me to convince them?   Cảm ơn --서공·Tây Cống·セイコゥ? ủybanphụchoạthánnômviệtnam 11:39, ngày 1 tháng 1 năm 2010 (UTC)

You are right! I, Sholokhov, Minh Tâm, Trungda,... have helped you to convince them! You can see Thảo luận Thành viên:Maassi and Thảo luận Thành viên:Hiệp sĩ không đầu.--Meiji-tenno ? 11:44, ngày 1 tháng 1 năm 2010 (UTC)

  Cảm ơn--서공·Tây Cống·セイコゥ? ủybanphụchoạthánnômviệtnam 11:49, ngày 1 tháng 1 năm 2010 (UTC)

3RRSửa đổi

Bạn đã bị cấm 24 tiếng không được sửa đổi theo quy định cấm của Wikipedia vì vi phạm quy định ba lần hồi sửa . Xin hãy cẩn thận hơn khi thảo luận về các thay đổi gây tranh cãi hoặc tìm kiếm một cách giải quyết mâu thuẫn chứ đừng tham gia vào một cuộc bút chiến. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại việc cấm bằng cách thêm đoạn ký tự {{bỏ cấm|lý do của bạn}} vào phía dưới.

Vi phạm Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa ( en) trong bài Nam Kỳ Quốc. Eternal Dragon (thảo luận) 12:25, ngày 2 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Nói chung cái này là tại lỗi của bác Betoseha và tất cả các thành viên bút chiến trong bài Nam Kỳ Quốc. Lần sau, tốt nhất bác Betoseha hãy thảo luận với mấy người đó đã, để rồi có sự thống nhất!--Meiji-tenno (Thảo luận, đóng góp) 16:26, ngày 2 tháng 1 năm 2010 (UTC)

Xin chào, Betoseha. Bạn có tin nhắn mới tại Thảo luận:Nam Kỳ quốc.
Bạn có thể xóa thông báo này bằng cách xóa bỏ bản mẫu {{Hồi âm}} hoặc {{ha}}.

User Duyệt-phố didn't agree with you, can you talk?--Meiji-tenno (Thảo luận, đóng góp) 05:19, ngày 5 tháng 1 năm 2010 (UTC)

chữ HánSửa đổi

cứ thích tương chữ Hán vào là thế nào, phải tùy bài chứ. 113.22.70.244 (thảo luận) 03:49, ngày 7 tháng 3 năm 2010 (UTC)

ông bạn cũng khôn lõi khi dùng IP để tránh vi phạm 3RR đấy, :D. Nhưng mà gây ảnh hưởng văn hóa Hán vào người Việt qua Wikipedia TV đâu cần phải thô thiển như vậy, thế cấp trên của bạn không truyền đạt chiến lược chiến thuật bài bản như thế nào á, :D. Lời khuyên của tôi nhé, thay vì cứ tìm cách tương chữ Hán bằng mọi cách vào bài, ông bạn hãy nâng cấp chất lượng các bài viết về Trung Quốc (đặc biệt là các mặt tích cực,...) sẽ có hiệu quả hơn đấy. :)))))))))))113.22.70.244 (thảo luận) 04:22, ngày 7 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Be bold (but not too bold)!Sửa đổi

The page Wikipedia:Được in đậm trong biên tập that you created reads like gibberish. While we welcome efforts to write in Vietnamese, we don't welcome obvious machine translations. Bold = 勇氣, NOT 粗體. NHD (thảo luận) 08:19, ngày 17 tháng 9 năm 2010 (UTC)

That policy page already existed at Wikipedia:Táo bạo. NHD (thảo luận) 08:53, ngày 17 tháng 9 năm 2010 (UTC)

Dù nhảySửa đổi

Tôi không rành tiếng Anh nhưng tra từ điển thì có vẻ đúng.
Tôi quan tâm đến Sinosphere nhưng cũng chẳng để làm gì. Nếu bạn muốn liên lạc thì thông qua wiki cũng được bởi vì tôi chẳng mấy khi dùng Email hay Yahoo. Bongdentoiac (thảo luận) 08:16, ngày 8 tháng 3 năm 2011 (UTC)

Tôi không có tài khoản Facebook. Bongdentoiac (thảo luận) 09:10, ngày 8 tháng 3 năm 2011 (UTC)

Vô đềSửa đổi

Theo tôi tên thứ 2 tốt hơn. Bongdentoiac (thảo luận) 05:09, ngày 30 tháng 4 năm 2011 (UTC)

I prefer "phạt đền" and "nhân bản vô tính". These words seem to be more popular than the remaining two. Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 08:53, ngày 30 tháng 4 năm 2011 (UTC)

KulturkreisSửa đổi

This person is a professional translator, I think you should ask him that question. On my opinion, I think kulturkreis may be translated into "vòng văn hóa". Михаил Александрович Шолохов (thảo luận) 09:30, ngày 25 tháng 6 năm 2011 (UTC)

Xin chào, Betoseha. Bạn có tin nhắn mới tại trang thảo luận của Vinhtantran.
Bạn có thể xóa thông báo này bằng cách xóa bỏ bản mẫu {{Hồi âm}} hoặc {{ha}}.
Xin chào, Betoseha. Bạn có tin nhắn mới tại Thảo luận:Văn hóa quyển chữ Hán.
Bạn có thể xóa thông báo này bằng cách xóa bỏ bản mẫu {{Hồi âm}} hoặc {{ha}}.

Biểu quyếtSửa đổi

Hiện đang có biểu quyết về việc có được phép dùng phiên âm Hán Việt cho các bài liên quan đến Trung Quốc hay không, nói cụ thể hơn thì có bạn muốn xóa dòng chữ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc ra khỏi infobox (hộp thông tin) tại bài Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tương tự sẽ phải xóa từ Đông Kinh đô trong bài Tokyo. Tôi mong một lời nhận xét từ bạn, Wikipedia:Thảo luận#Phiên âm Hán Việt trong infobox. CNBH (thảo luận) 06:21, ngày 12 tháng 10 năm 2011 (UTC)

Phân cấp hành chính Việt NamSửa đổi

Rất cảm ơn bạn đã bỏ công lập một cái sơ đồ rất đẹp. Tuy nhiên, theo tôi nó chưa phù hợp với phiên bản tiếng Việt khi bạn đặt nó vào bài Phân cấp hành chính Việt Nam. Lý do: đây là phiên bản tiếng Việt mà phần miêu tả bằng tiếng Việt (chủ thể chính) bị thu nhỏ quá mức, trong khi đó tiếng Trung/Nhật/Anh thì hiện rõ mồn một. Hình này chỉ phù hợp cho các phiên bản tiếng khác tiếng Việt. Nếu được nhờ bạn tải lên một phiên bản với màu sắc như thế mà chỉ có tiếng Việt được không? Cảm ơn sự hợp tác của bạn.--Cheers! (thảo luận) 05:40, ngày 8 tháng 10 năm 2012 (UTC)

兄台!Sửa đổi

您好,您是越南人嗎?我是漢文維基百科的編輯者,您有讀漢文的能力嗎?如果您有興趣,歡迎您來漢文維基編輯!:)漢文維基--Benjamin Jiperus (thảo luận) 05:27, ngày 16 tháng 2 năm 2013 (UTC)

Ký tự phiên âmSửa đổi

Phiên âm là ghi lại các từ trong một ngôn ngữ khác bằng các từ có âm đọc giống hoặc gần giống trong ngôn ngữ mình. Cái bạn gọi là "ký tự phiên âm" đâu phải là phiên âm. Donyesin (thảo luận) 16:53, ngày 20 tháng 8 năm 2013 (UTC)

Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viênSửa đổi

Mời bạn tham gia biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên. Biểu quyết này thực sự cần thiết cho sự phát triển của Wikipedia, thời hạn đến ngày 18/08/2015. Mong bạn cho ý kiến. Cảm ơn bạn rất nhiều. Alphama (thảo luận · đóng góp)

Dự án phát sinh thể loại bán tự độngSửa đổi

Mời bạn cho ý kiến ở Thảo luận Wikipedia:Dự án/Phát sinh thể loại bán tự động. Cảm ơn bạn.Alphama (thảo luận · đóng góp)

Mời tham gia biểu quyếtSửa đổi

Mời bạn tham gia biểu quyêt về việc xóa nhanh các bài vi phạm bản quyền tại Wikipedia:Biểu quyết/Xóa nhanh các bài vi phạm bản quyền

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Mời tham gia biểu quyếtSửa đổi

Mời bạn tham gia biểu quyết về việc thay đổi quy định bài viết tốt tại Wikipedia:Biểu quyết/Thay đổi quy định BVT và cách viết tên tiếng Việt tại Wikipedia:Biểu quyết/Cách viết tên tiếng Việt của những người gốc Việt tại Wikipedia tiếng Việt

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Mời tham gia ý kiếnSửa đổi

Chào bạn,

Mời bạn tham gia các thảo luận về tên thể loạiWikipedia tại dự án Phát sinh thể loại bán tự động. Ý kiến của bạn rất quan trọng đến dự án này cũng như quá trình xây dựng thể loại tự động của Wikipedia nhằm nâng cao chất lượng dự án lâu dài. Cảm ơn bạn! Bot gửi lời mời thay cho Alphama (thảo luận · đóng góp). AlphamaBot4 (thảo luận) 05:05, ngày 17 tháng 7 năm 2016 (UTC)

Thư mời tham gia các biểu quyết, thảo luận mở đầu năm 2017Sửa đổi

Chào bạn,

Wikipedia Tiếng Việt năm 2017 có 1 số thay đổi về mặt nhân sự và quy định. Trân trọng mời bạn tham gia các biểu quyết sau:

Xin cảm ơn trước vì sự quan tâm và tham gia của bạn.

Thành thật xin lỗi nếu tin nhắn làm phiền bạn hoặc trùng lặp với các lời mời trước đó.

AlphamaBot4 (thảo luận) 14:07, ngày 9 tháng 2 năm 2017 (UTC)

Thư mời tham gia Chiến lược phong trào Wikipedia tiếng Việt 2017Sửa đổi

Trân trọng mời bạn tham gia Chiến lược phong trào Wikipedia tiếng Việt 2017. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết xoá bàiSửa đổi

Hello, bạn vẫn khỏe chứ. Trân trọng mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết xoá bài. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viênSửa đổi

Chào bạn, bạn vẫn khỏe chứ. Trân trọng mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia các hoạt động tháng 05/2018Sửa đổi

Chào bạn, bạn vẫn khỏe chứ? Trân trọng mời bạn tham gia các hoạt động:

 1. Wikipedia:Thảo luận/Thành lập User Group
 2. Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Hugopako

Chúng tôi rất mong muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia biểu quyết các thành viên quản trị Wikipedia tiếng ViệtSửa đổi

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia một số biểu quyết:

Ý kiến của bạn rất quan trọng với sự phát triển bền vững của dự án Wikipedia tiếng Việt. Xin cảm ơn! Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia các biểu quyếtSửa đổi

Chào bạn, bạn khỏe không? Hiện nay có 2 biểu quyết ở Wikipedia. Trong đó biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Quy chế biểu quyết có tính quan trọng, ảnh hưởng đến cách hoạt động của dự án, mong bạn bớt chút thời gian để tham gia và nêu quan điểm của bạn.

Tôi mong muốn lắng nghe ý kiến và quan điểm của bạn về các biểu quyết trên. Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui khi tham gia đóng góp tại Wikipedia. AlphamaBot2 (thảo luận) 23:50, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (UTC)

Thư mời tham gia biểu quyết nhân sựSửa đổi

Chào bạn, Wikipedia Tiếng Việt hiện nay đã có hơn 1.2 triệu bài vì vậy cần thiết phải có đội ngũ nhân sự mới để quản lý nội dung cũng như đánh giá lại năng lực các BQV cũ. Mời bạn tham gia các biểu quyết tại:

Trân trọng! Alphama (thảo luận · đóng góp)

Tháng 9, 2021: Thư mời tham gia các biểu quyết/thảo luậnSửa đổi

Xin chào, mời bạn tham gia các biểu quyết/thảo luận quan trọng sau:

Lưu ý: Các biểu quyết đều có quy định về điều lệ bỏ phiếu, bạn cần xem tài khoản của mình đã đáp ứng các yêu cầu này hay chưa. Nếu chưa, bạn chỉ được cho ý kiến trong các biểu quyết. Riêng các thảo luận thì cho phép tham gia thoải mái.

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, có thể tự gỡ tên mình ở Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/Danh sách thư.

Chúc bạn sức khỏe! P.T.Đ (thảo luận) 22:23, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)

Tháng 10, 2021: Thư mời tham gia các biểu quyết/thảo luậnSửa đổi

Xin chào, mời bạn tham gia các biểu quyết/thảo luận quan trọng sau:

Lưu ý: Các biểu quyết đều có quy định về điều lệ bỏ phiếu, bạn cần xem tài khoản của mình đã đáp ứng các yêu cầu này hay chưa. Nếu chưa, bạn chỉ được cho ý kiến trong các biểu quyết. Riêng các thảo luận thì cho phép tham gia thoải mái.

Nếu bạn không muốn nhận thư mời, có thể tự gỡ tên mình ở Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy/Danh sách thư.

Chúc bạn sức khỏe! P.T.Đ (thảo luận) 14:54, ngày 24 tháng 10 năm 2021 (UTC)