Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling Tiebreaker

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Anh Quốc (Smith) Búa 2 0 0 2 0 0 0 1 0 X 5
 Thụy Sĩ (de Cruz) 0 1 0 0 2 1 0 0 5 X 9