Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 3 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Bryzgalova / Krushelnitskiy) 0 0 4 0 1 2 0 X 7
 Phần Lan (Kauste / Rantamäki) Búa 2 1 0 1 0 0 1 X 5