Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 8 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Moiseeva) 0 1 0 0 0 1 0 X X X 2
 Thụy Sĩ (Tirinzoni) Búa 0 0 3 2 2 0 4 X X X 11