Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 3 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tỉ số
 Canada (Homan) Búa 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 6
 Thụy Điển (Hasselborg) 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 7