Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 6 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Sĩ (de Cruz) 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 7
 Na Uy (Ulsrud) Búa 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 5