Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 1 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Đan Mạch (Dupont) Búa 0 0 0 1 0 0 2 0 X X 3
 Thụy Điển (Hasselborg) 1 0 2 0 2 2 0 2 X X 9