Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 7 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tỉ số
 Anh Quốc (Muirhead) 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 6
 Thụy Điển (Hasselborg) Búa 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 2 8