Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 9 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Edin) 0 0 0 2 0 1 0 X X X 3
 Thụy Sĩ (de Cruz) Búa 2 1 1 0 1 0 5 X X X 10