Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 5 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Moiseeva) 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 6
 Hoa Kỳ (Roth) Búa 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 7