Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 4 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tỉ số
 Trung Quốc (Wang / Ba) 0 0 0 3 0 0 1 1 0 5
 Vận động viên Olympic từ Nga (Bryzgalova / Krushelnitskiy) Búa 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6