Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling semifinal 2

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Vận động viên Olympic từ Nga (Bryzgalova / Krushelnitskiy) 0 2 0 0 2 1 0 0 5
 Thụy Sĩ (Perret / Rios) Búa 2 0 1 1 0 0 2 1 7