Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 9 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Anh Quốc (Muirhead) Búa 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 8
 Thụy Sĩ (Tirinzoni) 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 7