Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 2 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Canada (Homan) 0 1 0 0 0 2 1 0 0 2 6
 Hàn Quốc (Kim) Búa 1 0 0 1 2 0 0 1 3 0 8