Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 4 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hàn Quốc (Kim) 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 7
 Thụy Sĩ (Tirinzoni) Búa 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 5