Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling semifinal 1

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Thụy Điển (Edin) Búa 2 0 0 4 0 2 1 0 X X 9
 Thụy Sĩ (de Cruz) 0 1 0 0 1 0 0 1 X X 3