Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 5 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tỉ số
 Hàn Quốc (Jang / Lee) 1 0 1 0 0 1 0 2 0 5
 Vận động viên Olympic từ Nga (Bryzgalova / Krushelnitskiy) Búa 0 1 0 2 1 0 1 0 1 6