Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 1 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Đan Mạch (Stjerne) 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 5
 Thụy Điển (Edin) Búa 0 2 0 0 3 2 0 1 0 1 9