Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 2 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hàn Quốc (Kim) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 X 2
 Thụy Điển (Edin) Búa 0 2 0 0 2 1 0 1 1 X 7