Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 9 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Nhật Bản (Fujisawa) Búa 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 5
 Thụy Điển (Hasselborg) 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4