Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 2 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Anh Quốc (Muirhead) Búa 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4
 Hoa Kỳ (Roth) 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 7