Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 9 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Ý (Retornaz) 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 6
 Hàn Quốc (Kim) Búa 3 0 1 0 1 0 2 0 0 1 8