Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 5 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Đan Mạch (Dupont) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6
 Anh Quốc (Muirhead) Búa 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 7