Bản mẫu:Kết quả bi đá trên băng đôi nam nữ Thế vận hội Mùa đông 2018

Đội
Canada Trung Quốc Phần Lan Na Uy Nga Hàn Quốc Thụy Sĩ Hoa Kỳ Thành tích
 Canada 10–4 8–2 6–9 8–2 7–3 7–2 6–4 6–1
 Trung Quốc 4–10 10–5 9–3 5–6 8–7 5–7 6–4 4–3
 Phần Lan 2–8 5–10 6–7 5–7 4–9 6–7 7–5 1–6
 Na Uy 9–6 3–9 7–6 3–4 8–3 6–5 3–10 4–3
 Vận động viên Olympic từ Nga 2–8 6–5 7–5 4–3 6–5 8–9 3–9 4–3
 Hàn Quốc 3–7 7–8 9–4 3–8 5–6 4–6 9–1 2–5
 Thụy Sĩ 2–7 7–5 7–6 5–6 9–8 6–4 9–4 5–2
 Hoa Kỳ 4–6 4–6 5–7 10–3 9–3 1–9 4–9 2–5