Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 6 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hàn Quốc (Kim) Búa 0 2 1 0 2 2 0 3 1 X 11
 Anh Quốc (Smith) 2 0 0 1 0 0 2 0 0 X 5