Bản mẫu:2018 Winter Olympics mixed doubles curling draw 6 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 Tỉ số
 Phần Lan (Kauste / Rantamäki) Búa 0 3 0 1 0 1 0 X 5
 Trung Quốc (Wang / Ba) 3 0 1 0 4 0 2 X 10