Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 8 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tỉ số
 Đan Mạch (Stjerne) Búa 0 0 2 1 2 0 0 3 0 0 1 9
 Hàn Quốc (Kim) 2 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 8