Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 2 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Canada (Koe) Búa 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 6
 Anh Quốc (Smith) 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4