Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 6 sheet B

Sân B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Trung Quốc (Wang) Búa 4 0 0 1 0 0 1 0 4 X 10
 Đan Mạch (Dupont) 0 1 3 0 2 0 0 1 0 X 7