Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 6 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Nhật Bản (Morozumi) Búa 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 6
 Ý (Retornaz) 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 5