Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 3 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hoa Kỳ (Roth) 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 5
 Thụy Sĩ (Tirinzoni) Búa 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 6