Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 5 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Nhật Bản (Morozumi) 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5
 Thụy Sĩ (de Cruz) Búa 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6