Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 8 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hoa Kỳ (Roth) Búa 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 7
 Đan Mạch (Dupont) 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 6