Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 3 sheet A

Sân A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tỉ số
 Trung Quốc (Wang) 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 7
 Anh Quốc (Muirhead) Búa 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 8