Bản mẫu:2018 Winter Olympics women's curling draw 12 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Hàn Quốc (Kim) Búa 0 1 0 3 2 0 3 X X X 9
 Đan Mạch (Dupont) 0 0 2 0 0 1 0 X X X 3