Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 11 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Nhật Bản (Morozumi) 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 6
 Đan Mạch (Stjerne) Búa 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4